Gelbėjimas Gelbėtojų (022 serija 369) Ne apie Smegenis kaip tokias, o apie Smegenis šiandienines…

Mes

tyrinėjame savo

Smegenis savo

nuosavomis Smegenimis.

 

      Suprasti galima tik tai, ką galima užfiksuoti. Tai galima padaryti tik su tuo, kas turi požymius: savybes, specifikacijas, koordinates, formą, masę, svorį, energiją ir pan. Kas neturi požymių, to NEGALIMA UŽFIKSUOTI. Ko negalima užfiksuoti, to negalima pavadinti egzistuojančiu. Ką negalima nustatyti egzistuojančiu, to NEGALIMA SUPRASTI. Bet kuri pasaulio dalis, nuo elementarios dalelės iki galaktikos, nuo bakterijos iki žmogaus, – tai tam tikras objektas ir reiškinys, dydis. Tai galima užfiksuoti, aprėpti ir suprasti. Tačiau Pasaulis ir Valdymo Sistema (VS) visu šiuo pasauliu, kaip viena visuma, – tai NE DIDUMA, O BEGALYBĖ. Iš esmės to negalima apimti, nes tai nėra dydis. Ji – vienintelis dalykas, kas negali būti vadinamas egzistuojančiu ne todėl, kad jos nėra, o todėl kad JI DAUGIAU EGZISTAVIMO ir netelpa į sąvoką „egzistavimas“, nes ji neturi jokių ženklų, savybių, kokybių ir koordinačių. Jos jokiais žodžiais negalima pažymėti, nes bet koks apibrėžimas nubrėžia ribą, tuo tarpu  ribotumas peržengia bet kokias ribas. Todėl, kai kas nors sako, kad jis „bendrauja su VS, turi tam tikrų ryšių su ja arba turi tiesioginį telefono ryšį, maža to, teigia, kad ji,VS, jam pasakė, ką ir kaip daryti … net ir naudojant Kompleksą „SvetL“, drąsiai siųskite šį „ekspertą“ prie tvoros, ant kurios  parašyta, paprastai trumpai ir glaustai – ir leiskite jam įsitikinti, kad už tvoros nieko tokio nėra“. Reikia kartą ir visiems laikams suprasti – Valdymo Sistema (ir Sena, ir Nauja) – tai mechanizmas, per kurį įgyvendinamas numatytas planas rėmuose vektoriaus tikslų ir reiškinių visko ir visa ko mūsų Žemėje. Mus supantys paradoksai reikalauja bent kažkokio paaiškinimo, o paprasčiausias dalykas tarp „ekspertų“ tapo „nurašyti“ viską ant VS. Tiesiog pabandykite pažvelgti į tai, kas vyksta kitu kampu. Jei aš, pavyzdžiui, prašysiu jus NE PILDYTI mano norų, jūs atsidursite aklavietėje. Jei įsivaizduosime vandenį, kuris gali kalbėti, o kai jis meluoja, jis užšąla – kas su juo turėtų atsitikti, jei jis pasakytų: „Aš dabar užšalsiu“? Jei jis neužšąla, reiškia meluoja ir nuo melo turėtų užšalti. Jei užšąla, tada jis sakė tiesą, bet nuo tiesos nesušąla. Taigi, kas nutiks kalbančiam vandeniui, kuris užšąla nuo melo ir pasakiusiai „aš užšalsiu“?

     Mūsų Smegenys gali veikti tik su dydžiais (nepakitusiomis arba be galo augančiomis – tai jau detalės). Pats faktas, kad mes mąstome, rodo, kad mąstome didumą, o ne begalybę.

     Čia, kaip ir apofatinėje teologijoje, kuri sako: jeigu jūs mąstote Dievą, jūs mąstote ne Dievą. Panašiai ir čia – jei mąstome begalybę, mąstome ne begalybę. Begalybė – tai ne tai ir ne tas, ir ne kažkas fiksuoto ar to, kas gali būti užfiksuota. Tas pats liečia ir Valdymo Sistemą.
     

      Frazė „ pažinti  viską “ simetriška savo beprasmiškumu frazei „apvalus kvadratas“. Ieškoti gyvenimo prasmės pagal analogiją suradus tinkamą šachmatų žingsnį yra taip pat be prasminga, kaip ir klausti, kas atsitiks, jei viską pramušantis sviedinys įsirėš į nepramušamus šarvus. Protas RAMIAI MĄSTO atskirai apie sviedinį ir šarvus, bet kai bando sujungti šias dvi sąvokas, JIS PAKIMBA. Jei sviedinys pramuš šarvus, reiškia, jis ne nepramušamas. Jei visgi nepramuš, tada sviedinys – ne viską pramušantis. Jei sviedinys ir šarvai atitinka savo charakteristikas, tada jų susitikimas realiame pasaulyje nemąstomas. Jei atsakymas neįmanomas, tai ir klausimas neįmanomas.

     Panašiai ir su begalybe. Jei ji apimta – tai ne begalybė. Jei ne apimta, tada apie ją negalima mąstyti. Protas dėl begalybės kalėjime su be galo storomis sienomis. Jose galite iškirsti tunelių kiek norite, tačiau lauk niekada negalėsite išeiti. Žmogus visada STENGIASI SUSISTEMINTI tai, ką žino. Su begalybe, visada buvo didžiulė problema ir ji išlieka, net ir po to, kai sužinojom apie „egzistavimą“ tam tikros Valdymo Sistemos, per kurią „valdosi“ visi ir viskas. Buvimas begalybės buvo užčiuopiamas, tačiau ji niekaip NE FIKSAVOSI ir ne gulė ant jokios lentynos. Ir jei ją ten guldė, laužė visą harmoniją. Ją neįmanoma buvo neigti, kaip ir pripažinti, t. y. sugauti kokiu tai vaizdu, forma ir charakteristika.

Изображение выглядит как человек, мобильный телефон, телефон, разговаривает Автоматически созданное описание

      Šiandien mūsų Protas gali atskirti bet kurį objektą, reiškinį ar Esmę nuo kitko, apimti ir suprasti (iš dalies ar visiškai – tai jau detalės). Bet atskirti begalybės jis negali, nes ji YRA VISKAS. To, ko neįmanoma atskirti, neįmanoma suprasti – apimti jausmu ir mintimis.

     VISKĄ APIMTI NEĮMANOMA, ne dėl trūkumo mūsų intelektinių galių, o dėl nesuderinamumo dviejų sąvokų: „aprėpti“ ir „viską“. Manau, kad net jei Smegenys „pasileis“ visu šimtu procentų, to padaryti nebus negalima. Bet tikslingas to siekimas – neabejotinai turėtų būti! Reikia norėti, tikrai norėti žinoti ir pažinti. SPRENDIMAS – VISADA JŪSŲ.

       Viskas, kas parašyta žemiau –tai informacija. Informacija skirta norintiems pažinti.

«Perspėjimas Visiems Komplekso “SvetL” vartotojams»

       

      2021 m. spalio 25 d. naktį įvyks labai sudėtingas barjerinis epizodas pereinamojo laikotarpio įvykdymui daugybės įvykių, kurie bus ateityje.
      Kai kurie iš jų išsipildys:

• greitu laiku,
• kai kurie po labai ilgo laiko,
• kai kurie po labai, labai ilgo laiko.
   

     Informacinis paaiškinimas šiems įvykiams bus išreikštas straipsniuose RNTO, NII NCC (РНТО, НИИ ЦУС ) svetainėse ir Naujų Žinių Dalyvių grupėse. kadangi daugelis šių įvykių yra susiję su dideliais pokyčiais žmonių Gyvybės Palaikymo Sistemoje, o „SvetL“ Kompleksai (jų generatoriai), bet kokia egzistavimo forma, reikalauja Programų korekcijos.

Šią instrukciją būtina griežtai vykdyti.

       Visi „SvetL“ Kompleksų veiklos trukdžiai nuo rugsėjo vidurio iki šios dienos yra susiję būtent su šiais būsimais įvykiais.

       „SvetL“ Kompleksas – pagrindinis.

     

     Spalio 24 d. iki 20 val. Maskvos laiku išjunkite Kompleksą. Nustatykite galią „O“. Suvyniokite Kompleksą į foliją (skirtą maistui) ir padėkite kambaryje – kuriame miega jo Savininkas (Naudotojas).

     Spalio 25 d. Komplekso „neliesti“.
     Spalio 26 d., po 15 val. Maskvos laiku, nuimkite foliją ir išmeskite ją iš namų. Tik tada Kompleksą „įjunkite“ ir nustatykite 100 procentų, savo nuožiūra (jei yra poreikis ar noras) galite pakeisti anksčiau išstatytas pozicijas.

      Kompleksas – Kupolas „DI“.

    Spalio 24 d., iki 20 val. Maskvos laiku, suvyniokite Kompleksą į foliją (maistinė) ir padėkite į įprastą vietą.
    Spalio 25 d. Komplekso „nelieskite“.
    Spalio 26 d., po 15 val. Maskvos laiku, nuimkite foliją ir išmeskite ją iš namų. Kompleksas tegul lieka įprastoje vietoje

        Kompleksai:
       Apyrankė “SvetL”,
      Kompleksas „SvetL-K“ (Kulonas).

 

    Spalio 24 d., iki 20 val. Maskvos laiku, suvyniokite Kompleksą į foliją (maistinę) ir padėkite po Savininko (Vartotojo) pagalve.
    Spalio 25 d. Komplekso „nelieskite“.
    Spalio 26 d., po 15 val. Maskvos laiku, nuimkite foliją ir išmeskite ją iš namų. Po to vieną minutę laikykite Kompleksą kairėje rankoje ir užsidėkite. Nešioti nenuimant – mažiausiai tris dienas. Nusiimti kraštutiniu atveju, jei būklė dėl kokių nors priežasčių pablogėja ir nenešiokite tris dienas, tada pakartokite procedūrą, aprašytą spalio 26 d.

      Druskos lempų savininkams.

     Spalio 24 d., po 20 val. Maskvos laiku, įjunkite lempą nuolatiniam veikimui iki 15.00 val. spalio 26 d. Po to išjunkite lempą ir perveskite ją į įprastą veikimo režimą.

     Visiems Kompleksų savininkams (Naudotojams) griežtai ir tiksliai laikytis šių Instrukcijų.
Prašome perduoti šią informaciją „SvetL“  Kompleksų Naudotojams iki nurodyto laiko.

     P. S.

       Žmonėms, vartojantiems VVV- 369 / Mumijo. Vartoti tokias pačias proporcijas, tačiau nuo spalio 24 iki 28 d. du kartus per dieną: ryte ir vakare. Po to pereikite prie įprasto naudojimo.

 

                    Ir pabaigai, bet parašyto rėmuose.

      Daugelis manęs klausia: ,,ar „SvetL“ Programos vystysis ir tobulės priklausomai nuo to, kas vyksta?…“.  Pateikiu pavyzdį iš atvirų šaltinių.

      „Rospotrebnadzor“ įvedė privalomus hormonų ir kai kurių antibiotikų kiekio geriamajame vandenyje standartus. Apie tai pranešė skyriaus vedėja Anna Popova. Anot jos, norminius aktus papildys pasaulinė praktika. „Pavyzdžiui, mes įvedėme privalomus hormonų kiekio geriamajame vandenyje standartus, papildomą antibiotikų spektrą. Mes suderinome su Europos PSO standartų apimtimi, kuri egzistuoja šiandien“, – interviu sakė Anna Popova. Pasak „Rospotrebnadzor“ vadovo, dabar pagrindinis skyriaus uždavinys – paaiškinti gyventojams, kodėl reikalingos tam tikros normos. Tačiau viskas, kas parašyta sanitariniuose reikalavimuose – būtina, nes „kaip mano kolegos sako, tai parašyta kažkieno sveikata“, – pabrėžė Popova.

Изображение выглядит как человек, внутренний, кухня, готовится Автоматически созданное описание

       Galima prisiimti kaip tikėjimą kažkieno teiginius ir iš jų daryti išvadą apie gyvenimo prasmę, savo žinias ir supratimą, tačiau esu įsitikinęs, kad šiandien niekam nėra prasmės tikėti tokiais ir panašiais klausimais. Štai ką apie tai būtų atsakęs A. M. Hatybovas, tiksliau, jis jau atsakė savo raštuose apie vandenį („Vanduo“). Ir tai tik maža informacijos dalis, skirta supratimui. Pirmasis didelis mokslinis atradimas apie vandens naudojimą buvo padarytas ne taip seniai – filme „Volga -Volga“ („Be vandens – ir nei šen, nei ten“). Kai kurios pastabos apie šį atradimą yra aprašytos „Šaltoji sintezė“ 8 tome. Pagrindinės pastabos:

  • vanduo – tai ne paprastas mišinys, o SUDETINGA STRUKTŪRA;
  • jei vanduo naudojamas biostruktūroje, tai jis turi reikiamas dažnių ir energetinių charakteristikų oktavas ant kurių pastatyta gyva bio struktūros ląstelė;
  • pasikeitus vandens energetinėms charakteristikoms, pašalinimas oktavos, neužtikrinamas šio vandens naudojimas bio struktūrose;
  • pasikeitus energetinėms charakteristikoms ir pašalinus dažnių oktavas, molekulės struktūra virsta atitinkamo metalo jonu (iki stroncio imtinai), nekeičiant išorinių charakteristikų;
  • atkūrimo procesas – tai procesas prarastų energijos parametrų įvedimas į vandens molekulę ir (arba tuo pačiu metu) atitinkamų prarastų dažnių oktavų pridėjimas;
  • mineralinių junginių, kurie patys yra vandens atliekos, NE GALI BŪTI panaudoti pakeitimui vandens energetinių charakteristikų ir juo labiau įvesti į vandens molekules reikiamas dažnių oktavas (žmonėms maistas taip pat eina vienu keliu, priešingai, dar neįvaldytas):
  • panaudojimas mineralinių junginių pakeitimui vandens energetiniams parametrams, reikia atlikti tyrimus, susijusius su galimu gyvos ląstelės struktūros pasikeitimu siekiant naujų savybių;
  • realiausia keitimo schema biologiškai aktyvaus vandens savybių yra naudojimas anglies C60, kurios molekulė susintetinta.

      Beje, C60 molekulė – tai 12 dodekaedrų sąranka.

     Manau, kad „Rospotrebnazor“ vadovybė nežino, kad vanduo – tai NE AUTONOMINIS tyrimų objektas. Įvairiais jo naudojimo atvejais – pradedant gatvių laistymu ir baigiant žmonių vartojimu (kuris ir taip jau šimtu procentų yra iš vandens – jo kūrimo metu nėra mechaninio mineralinių jonų pernešimo ir, pavyzdžiui, skeleto susidarymo, tačiau tam tikro vandens savybių pagal tam tikrą programą su susidarymo jonais), būtina tyrimo objektą (vandenį) palyginti su objektu – vartotoju (žmogumi). Tai tandemas ir laikomas jis kaip viena visuma. Tai nereiškia, kad būtina sujungti Vandens problemų institutą (Maskva), Upių laivyno inžinierių institutą ir žmogaus institutą (Sankt Peterburgas). Pagal Parkinsono įstatymą toks derinys tik padidins darbuotojų skaičių (bendro) ir sumažins oktavą kartą(šiuo atveju aštuonis kartus) darbo efektingumą.

       Žmogus neturi struktūrų, KURIOS NE TURI savo sudėtyje vandens molekulių, o jos pašalinimas reiškia negyvos ląstelės atsiradimą. Mes ne tik „pilame“ vandenį į mėgintuvėlį, kurio sienos gali atlaikyti vandens ,,GOSTą“ (beje, kiek genotipų, tiek ir „mėgintuvėlių“, o tai reiškia, kad GOSTų turėtų būti tiek pat) …Apytikslis „mėgintuvėlių“ skaičius – apie 755. Rospotrebnadzor to nežino. Žmogus – tai ne indas skysčiams laikyti ir tikrai ne bandymų poligonas naujų unikalių šampūnų, vaistažolių tinktūrų  iš „kitų poligonų“, vandens, nusistovėjusios kaip atliekų produktas Gyvenimiškos planetos veiklos, ir tuo labiau pridėjimas kažkokių tai hormonų ir antibiotikų. Dabartinė būsena naudojamo skysčio atitinka esamą būklė Smegenų ir jos galimybes šį skystį naudoti.

     Gerai žinoma frazė „Jei čiaupe nėra vandens …“ nereiškia, kad jums reikia skubiai ieškoti žmonijos priešų ar semtis vandens iš kito bute esančio šaltinio arba įpilti į vandenį kažką pagal „normatyvines“ rekomendacijas ir netgi PSO Europos biuro. Visiškai įmanoma, kad pas juos, Rospotrebnadzor, tiesiog išnyko atitinkama instrumentinė bazė (pojūtis – pagal marksizmą -leninizmą). Jei jautrumas sumažintas, tada žmogui nerūpi, kokia yra vandens pH vertė – Smegenų reakcija į jo pasikeitimą gali būti ir ne momentinė.

    Dėl to VISI TYRIMAI užsidaro prie žmogaus ir vandens, iš kurio jis sudarytas, ir vartojimas išorinio vandens, kurį reguliuoja dabartinė Smegenų būklė, gali ir ne būti susijęs tam tikru momentu su išoriniais Aplinkos energijos parametrais. Galima vandens energetiniams parametrams pakeisti naudoti bet kokias priemones, technologinis pokyčių procesas gali rekomenduotas tam tikra būsena konkretaus Smegenų genotipo, kuriam prieinama informacija apie tarpusavio santykius tik šioms Smegenims, ir tai nereiškia, kad šitą technologinį procesą galima pernešti į naudojimą kitoms Smegenims, turinčioms kitokį reakcijų procesą. Kiekvienos Smegenys pasirenka sau tai, ko joms reikia, ir niekas negalvoja apie tai, kaip tai vyksta.

      Gerai žinoma, kad vanduo – tai H2O, taip pat žinoma, kad vanduo NE VIENALYTĖ, yra tūkstančiai vandens molekulės variantų, tačiau niekas negali parodyti jų skiriamųjų savybių. Mokslas sumaišo viską į vieną krūvą – jūros vandenį (druska plius H2O), geriamasis vanduo, kuriame ištirpintos druskos, techninis vanduo (pavyzdžiui, praėjus valymo įrenginius), vanduo gyvūnų ląstelėse. Naudodamiesi terminologija, paimta iš D. Mendelejevo lentelės, galime pasakyti, kad vanduo – tai tik vandenilis ir deguonis, tačiau nėra teorijų, rodančių, kodėl jie turėtų sudaryti tos pačios rūšies junginį. Nežinomas vandens susidarymo Žemėje pobūdis, jo judėjimo būdas, taip pat potvynių, liūčių, perkūnijų priežastis.

     Kas yra rūgštinis lietus ir ar susijęs jis su technikos pažanga? Apie vandenį žinoma, kad yra rodiklis „neigiamo vandenilio jonų koncentracijos logaritmo“ arba pH, kad vanduo gali virsti garais arba ledu, kurio ribiniai taškai laikomi temperatūros skalėmis. Yra žinoma, kad yra „sunkus“ ir „lengvas“ vanduo, o taip pat tai, kad vanduo yra elektros krūvio laidininkas… Tie, kurie nori sužinoti daugiau – paimkite į rankas „Pažinimo kastuvą“ ir eikit „kasti“ A.M. Hatybovo darbų.

     Perskaitę apie panašią „Rospotrebnadzor“ vadovybės iniciatyvą ir daugelį kitų iniciatyvų, kurios, įsitikinęs, laukia mūsų ateityje, atsakykite patys į pateiktą klausimą: Ar „SvetL“ Programos vystysis ir tobulės priklausomai nuo to, kas vyksta? … “.

versta iš tinklapio: https://shkrudnev.com/index.php/home/seriya-369/item/2357-022-369-ne-o-mozge-kak-takovom-a-o-mozge-dnya-segodnyashnego

 

F. D. Škrūdnievas (Ф. Шкруднев)

08. 10. 2021 г.