F. D. Škrūdnievo knygos

Изображение выглядит как рисунок, закрыть, рисует</p>
<p>Автоматически созданное описание
Изображение выглядит как рисунок, закрыть, рисует</p>
<p>Автоматически созданное описание

 

F. Škrūdnievo knyga

„N. Levašovo Šviesioji šluota,

A. Hatybovo Pirties
reikaluose“

Knyga 1. paslėpto dalyko atskleidimas

 

Autorius. Fiodoras Dmitrijevičius Škrūdnievas

    

Mano gyvenimas tikriausiai būtų daug lengvesnis, jei apie visa tai nutylėčiau. Bet mano
straipsniai ir žinios, kurias įgijau, ir ši knyga – visa tai įvyko man ir dėl to… Ir nesvarbu, kokius
sunkumus visa tai man sukėlė (pavyzdžiui, mane jau vadina piktžodžiautoju, apgaviku,
veidmainiu, nes aš anksčiau negyvenau šiomis tiesomis, o dar blogiau – šventuoju), dabar
NEGALIU sustabdyti šio proceso … Nenoriu. Turėjau daug galimybių viso to išvengti ir nė viena
nepasinaudojau. Aš nusprendžiau visa tai spręsti taip, kaip sako mano sąžinė ir nuojauta, o ne
taip, kaip man sako DAUGELIS žmonių.
Mano žinios ir nuojauta sako, kad ši knyga, viskas, kas joje išdėstyta, nėra nesąmonė, ne
pavargusios vaizduotės vaisius. Visa tai yra šių dienų REALYBĖ. Ir jei mes kalbėsime apie
technologijas ir konkrečiai apie „SvetL“ programas, kurios aprašytos šioje knygoje – ką jos
„sugeba“ ar „nesugeba“ (kad ir kaip kas nors apie tai galvotų), tada TIKRA yra tai, kad
programos KALBA su visais, kurie drįsta jomis naudotis. Su geru ir blogu, su šventuoju ir su
niekšu. Ir, žinoma, su kiekvienu iš mūsų, jau pritaikiusių šias programas.

Изображение выглядит как рисунок, закрыть, рисует</p>
<p>Автоматически созданное описание
Изображение выглядит как рисунок, закрыть, рисует</p>
<p>Автоматически созданное описание

F. Škrūdnievo knyga

„N. Levašovo Šviesioji šluota,

A. Hatybovo Pirties
reikaluose“

Knyga 2. Pirties reikalai (ką ir kaip prausia pirtyje) 

Autorius. Fiodoras Dmitrijevičius Škrūdnievas

    

Viena iš Žmogaus krypčių Žemėje yra supančio pasaulio pažinimas ir prisitaikymas prie jo, siekiant jį vystyti ir gerinti gyvenimą protingos orientacijos kryptimi. Šiame procese visada pasireiškia tokia Asmens savybė kaip Kūrybiškumas. Kuriantis žmogus visada sukuria tai, ko iki jo nebuvo, ir patenkina vieną iš žmonijos poreikių. Deja, kūrybiškumo niekur nemokoma, o smalsūs protai bando rasti būdų, kaip išspręsti sau iškeltas užduotis. Štai kodėl čia svarbus konkretaus žmogaus kūrybinio gyvenimo strategijos pavyzdys, išdėstytas laike ir erdvėje ir reikšmingai prisidėjęs prie mūsų Civilizacijos raidos šia kryptimi Ir toks žmogus yra Nikolajus Viktorovičius Levašovas, kuris per savo trumpą gyvenimą žaidė sunkiausią „šachmatų partiją“ su „Sistema“ nuo debiuto iki jai duoto šachmato. Jis išėjo iš jos kaip nugalėtojas, sušaukė sekėjų ir gerbėjų armiją, tarp kurių yra ir šios knygos autorius.