Gelbėjimas Gelbėtojų.

(6 serija 369) 

Štai ir ateina … 2021 metai

 

 

 

Visos svajonės ir viltys – šį momentą, momentą artinantį Naujuosius 2021 metus, yra susijusios su mūsų supratimu to, kas įvyko, vyksta ir įvyks šiais, mano nuomone, LABAI NEPAPRASTAIS visiems 2021 metais. Bet mes nieko nebijosime ir padarysime akcentą savo apmąstymuose ir svajonėse į tai, kad VISKAS, KAS VYKSTA – yra procesas pasikeitimo viso mūsų su Jumis gyvenimiškumo, yra procesas pasikeitimų, kurie neabejotinai, atves mus visus prie visiškai naujos pasaulio tvarkos, prie visiškai naujo suvokimo mūsų lemties šioje Žemėje ir, neabejoju, – prie pažinimo daug ko mums nepažinto.

https://test.naujos-zinios.lt/wp-content/uploads/2020/12/human-567563-577w332h.jpeg

Ar reikia šiomis minutėmis ateinant Naujiesiems metams prisiminti – pragyventus 2020-uosius? Žinoma, kad reikia! Todėl kad mes su Jumis padarėme didžiulį darbą – kad kas ir ką apie tai begalvotų! Darbą IŠAIŠKINANT ŽMONĖMS visko, kas vyksta aplink juos, suteikiant šiuo sunkiausiu metu – pagalbą ir paramą, bet kokia jos forma – tegu nors ir net nereikšmingą iš pirmo žvilgsnio. Ir tegul kas nors mano, kad tai skambūs žodžiai – bet mes su Jumis, padedame pagrindą NAUJOS PASAULĖŽIŪROS ir naujo mąstymo į tuos, kurie priima visą tai, ką mes darome dėl jų ir darome visiškai be savanaudiškumo. Aš neabejoju tuo, kad daugelis iš mūsų, apibendrindami išeinančių metų rezultatus, nustatome du,tikrai  BAISIUS FAKTORIUS  2020metų: pirmasis – koronavirusas, suprantamo paaiškinimo kuriam dar niekas nedavė – tačiau antras, dar labiau bauginantis, – „nedavaldymas [1] “: bejėgiškumas politikos valdant sąmonę ir elgesį pasaulio gyventojų.

Politika tapo objektu pajuokos, satyros, pašaipų, netgi paniekos. Nors politikai dirba, priima tūkstančius įstatymų : gerų ir blogų – bandydami subalansuoti vartojimą ir išteklius, pinigų tiekimą ir prekes, laisvę ir atsakomybę, tačiau įstatymai NEVYKDOMI. Ir nežiūrint į tai, kad visa armija specialistų MANIPULIAVIMO SĄMONĖS ir elgesio žmonių, aptarnauja funkcionavimą sistemos, šiandienos santvarkos. Skaitlingumas šios „armijos specialistų manipuliavimo protu“ prilygsta skaičiui žmonių užimtų realioje ekonomikoje. Šią armiją sudaro ekonomistai, psichologai, sociologai, teisėjai, teisininkai, žurnalistai, rašytojai, kino kūrėjai, menininkai, parlamentarai, pareigūnai, policija ir daugelis kitų. Visi jie – „specialistai“, darbui su sąmone, naudojant savo profesijos metodus. Jų rankose sąmonės ir elgesio įtakos įrankiai: švietimas, žiniasklaida, televizija, socialiniai tinklai, menas, literatūra, reklama, kalėjimai! Tačiau ne mažesnio skaičiaus specialistų armija išranda būdus NEVYKDYMO ĮSTATYMŲ, sukuriantys savo neparemtą įstatymais ,,pseudo pasaulio tvarką“ Jūs patys stebėjote, kad net susidūrę su mirtinu pavojumi pandemijos metu, daugybė žmonių NE LAIKĖSI ir nesilaiko „privalomų“ gyvenimo taisyklių sąlygose primetamos visiems ,,saviizoliacijos“. Nedavaldomumas gyvenimo palaikymo visuomenės  – šiandien tapo pasauline problema, ir priežastis šio nedavaldomumo išeina daug toliau negu vienos valstybės ribos. Jie, tie, kurie save laiko ir vis dar laiko „valdytojais“, – aukos vienos ir tos pačios klaidos pasaulio tvarkos sistemoje, o jeigu tiksliau, nesupratime pokyčių, vykstančių už jų norų ir valios ribų.

Visada buvo tie kurie valdė ir tie kuriuos valdė. Visada buvo tie, kas primetė savo valią kitiems ir viešpatavo, mėgaudamiesi savo visagalybės vaisiais. Valdžios geismo instinktas yra labai stiprus. Mes su jumis matome tai šiandien, ir daugelis žmonių taip pat pradėjo matyti ir suprasti tai. Kova dėl valdžios, dėl viešpatavimo lydėjo žmoniją per visą jos istoriją, tapdama laikui bėgant vis žiauresnė ir rafinuotesnė.

Valdžios geismo instinktas buvo galingiausias pažangos variklis Senosios Valdymo Sistemos rėmuose. Be šios kovos būtų NEĮMANOMAS PASAULIS, kuris supa mus dabar. Kova dėl valdžios vertė ir verčia Protą dirbti kūrybiškai, ieškoti vis naujų būdų pralenkti konkurentus, tapti galingesniais ir turtingesniais bei galiausiai sunaikinti ar pavergti konkurentus. Tai taikytina ir kovai tarp atskirų individų, ir kovai tarp valstybių, politiką kurios kontroliuoja konkretūs žmonės (o ne tauta ir ne visuomenė, kaip mus įtikinėja ŽINIASKLAIDA). Kova dėl valdžios buvo, ir dabar vykstančių pokyčių rėmuose, tebėra mirtinai pavojingas žaidimas, o atlygio už pralaimėjimą kaina yra labai didelė. Pralaimėjęs rizikuoja prarasti viską: galią, turtą, šeimą, laisvę, gyvenimą. Tai visų svajonių ir planų pabaiga, beveik neabejotinai neįtikėtinos kančios ir mirtis.

https://test.naujos-zinios.lt/wp-content/uploads/2020/12/megaphone-40679-376w235h.png Mažai kas moraliai pasirengę šiai kovai, mažai kas pasirengę eiti iki galo. Žmonės nori paprasčiausiai svajoti apie valdžią ir jos atveriamas galimybes. Didžioji dauguma žmonių mirtinai bijo bandyti tapti tuo, kuo svajoja. Tačiau ir kaltinti jų už tai nereikia – tai yra „liekamieji reiškiniai“ dabartinių virsmų rėmuose. Iš čia ir pirma išvada, apie mūsų laiką: mes BANDOME DARYTI analitines išvadas ir prognozes, NE SUPRATĘ IR NE PAŽINĘ savo laiko ir erdvės kaip tokių. Mes nežinome raidos įstatymų mūsų pasaulio, tačiau bandome numatyti šio raidos rezultatus. Tai vadinama mąstymo inercija, kai pavyzdžiui, nuskurdęs grafas pasvirusiame nuo laiko fligelyje įkeistoje ir dar ne kartą įkeistoje sodyboje, postringauja apie naują karą su Turkija. Atrodo, viskas logiška, bet kaip toli nuo gyvenimo … Ir, žinoma, – keli žodžiai apie tiesos prasmę šiuolaikiniame pasaulyje. Didžiulis kiekis informacijos šaltinių šiandienai su maksimalia nuomonių ir požiūrių palete, lemia tai, kad nustatyti KUR TEISYBĖ, O KUR MELAS, žmogui nepašvęstam į politinius užkulisius, praktiškai neįmanoma. Tai lemia tai, kad dauguma žmonių nustoja pasitikėti bet kuo apskritai ir tokios sąvokos kaip „teisybė“ prasminis turinys yra IŠSKLAIDOMAS IR NEUTRALIZUOJAMAS. Tai labai naudinga šių dienų „valdovams“ ir leido jiems tvirtai (kaip jie tiki) įsitvirtinti valdžioje. O jei pridėti, kad šiandien bet kuri žmogus gali išsakyti savo „profesionalią“ nuomonę  komentaruose bet kokiu klausimu (ypač ši nuomonė tampa vertinga, kai jo nepaklausė), tada teisybės ieškojimas tampa visiškai mažai perspektyviu užsiėmimu.

O žmonių beprotybė, kuri, visų pirma, daugeliui asocijuojasi su pandemija? O beprotybė „valdytojų“, jų visiškai neadekvatūs veiksmai, matoma visiems, – inercija mąstymo? Tai ne beprotybė, reikia išmokti teisingai formuluoti ir, pažymėti tai kas vyksta. Tai MAIŠTAS SĄMONĖS . Ir tai objektyvus procesas, todėl kad Protas ir Sąmonė – konstruktyviai vienodi. Skirtumas tame, kad konstrukcija Sąmonės – tik šiam periodui šito gyvenimo kiekvienam žmogui, o kitas gyvenimas sukuria NAUJA KONSTRUKCIJĄ Sąmonės. Mes pamirštame, kad Sąmonė – tai tik paviršius, tik avangardas mūsų psichinės egzistencijos. Galva – tik vienas galas, o už jo, už avangardo – sąmonės – ilga uodega dvejonių, silpnumo, kompleksų, išankstinių nuostatų ir paveldėtų savybių. Mes gi beveik visada priimame sprendimus be atsižvelgimo į faktorius praeities. Ir kartais – nuo to „nuvažiuojame nuo bėgių“. O Protas suformuotas vieną kartą visiems, ir daugiau jis niekieno ne formuojamas ir eina tik informacijos prisotinimas. Ir jis prisotinamas TAIP VADINAMAISIAIS INFORMPOLYMERAIS. Formavimas, papildymas kiekvieno elemento žmogaus Sąmonės – tai fragmentas informpolimero – informpolimero Proto. Tačiau yra ir Mentalitetas Žmogaus, kuris yra sudėtinė Proto dalis. Būtent Mentalitetas valdo politinį elgesį žmonių, kritinėse situacijose. Ne jų Sąmonė, o būtent Mentalitetas.  Sąmonės maištas kai kuriems – vaikštantis apalpimas, tai ir beprotystė, kaip norisi tai galima pavadinti, bet iš tikrųjų – Sąmonės maištas, tai yra tai, kas nuo žmonių nepriklauso, visiškai. Tai –  SISTEMINIS PROCESAS, tam tikros kategorijos asmenų tam tikro genotipo – taip vadinamųjų „ketvertukų“ – pagrindinai. Jie praranda smegenų funkcijų energetinę-informacinę palydą.  Palydos jau nebėra. Smegenų funkcijos transformuojasi. Šie žmonės neteisingai suvokia viską aplinkui, agresyviai reaguoja į sau lygių bet kokius veiksmus. Pas juos atsiranda gyvūniški poreikiai – pavyzdžiui, VEIKSMAS ŽUDYTI.

Išanalizuokite kylančius konfliktus ir jų sprendimo būdus, pradedant įvykiais, inicijuotais Ukrainoje, iki šių dienų.  Daugumos liaudies sąmoningumas irgi maištauja. Ir šis procesas yra susietas su specifine geografija ten gyvenančių žmonių. Ji skiriasi savo apraiškomis vienoje geografijoje, antroje, trečioje ir kt. Tai, kas vyksta Anglijoje, skiriasi nuo to, kas vyksta Turkijoje, ir tai, kas vyksta Baltarusijoje, skiriasi nuo to, kas vyksta Moldovoje. Ir visa tai artėja prie Rusijos teritorijos. Neseniai mes visi stebėjome savo akimis pasireiškimą elementų MAIŠTO SĄMONĖS Baltarusijos teritorijoje. Kas ten – ar ne iš proto išėjo? Kažkokia tai ponia, kuri gyrėsi, kad gali kepti tik kotletus, – pakėlė visą Baltarusiją maištauti? Tai – maištas sąmonės žmonių, paprastų žmonių. Net jei A. Lukašenka norėtų priversti visus maištauti, jis vis tiek NE SUSITVARKYTŲ. Tai yra suveikimas ribotos energoinformacinės palydos Smegenų funkcijų.  Tam tikri genotipai išryškėja, reaguoja į tai. Ir kažkokiomis tai policinėmis priemonėmis susitvarkyti su tuo neįmanoma – apskritai neįmanoma. Fiziškai jas pašalinti – negalima ir nesigaus. Tai praeis ir jau praeina pas tuos, kas tame užkliuvo. Nauja, kitokia energoinformacinė palyda formuojama žmonėms šios teritorijos. JAU PRASIDĖJO PAKEITIMAS – sisteminis energoinformacinis atgimimas  šios teritorijos. Nuo tam tikro momento tokie pokyčiai pasibaigs, žmonės nusiramins ir pamirš tai, ką jie padarys šio proceso rėmuose, kuris, kad ir kokias emocijas arba asociacijas nesukeltų, – nukreiptas tik į kūrimą, o ne į sunaikinimą, kaip tai būdavo istorijoje.

Dabar, prieš mūsų akis, vyksta procesas pakeitimo vienos konstrukcijos valdomo organizuotos būties, kuri buvo išstatyta remiantis parazitizmu ir smurtu, į kitą konstrukciją, kuri PARAZITIZMĄ IR SMURTĄ SUNAIKINS. Visos kalbos, ir ypač ,,valdžią laikančiųjų“ apie kažkokią tai valdžios tranzitą, pasirengimą šiam „tranzitui“ ir kitus „valdžios perėjimo“ momentus yra tuščias oro drebinimas. Apie kokį valdžios tranzitą kalba? Realizuojama struktūrų kaita, atsiradus naujiems elementams. Ir visų svarbiausia – jokio aktyvaus dalyvavimo  žmonių NE PASTEBIMATai – pagrindinė ypatybė. Mes turime matyti, jausti, kad dabar viskas daroma kitaip, ne tuo įprastu ir žinomu iš istorijos pamokų revoliuciniu būdu. O „valio, pritariame, šūkiai, kumščiavimai, barikados“ – nereikalingos. Vietoj jų, pavyzdžiui, – prekybos ir pramogų centrai. Įėjome į vieną centrą bę supratimo, išėjome – į kitą pasaulį.3 

Nėra ir nebus kokių nors problemų ir valdžios tranzito – nieko tokio panašioj formoj iš perkaitusių smegenų šiandieninės taip vadinamosios opozicijos „elito“, kuri visuose kampeliuose rėkauja apie „vadovavimo beprotybės“. Mes neturime ir neturėsime „beprotiškos vadovybės“. Kiekvienas atlieka savo vaidmenį. Kaip pavyzdį – paimkime Trampą. Aš jį – apdovanočiau, vietoj kai kurių „didvyrių“ Rusijos – du kart didvyriu Rusijos. Jis padarė tiek daug per šį trumpą laiką, kiek mes bombomis – raketomis nesugebėjome „priišdykauti“ visoje Amerikoje.  Jis ką – mūsų? NE .JIS . Jis atlieka tą savo funkciją, kuri harmoningai įrašyta į ATSTATOMUOSIUS POKYČIUS ELEMENTŲ naujos konstrukcijos valdomosios organizuotos būties. Puikiai viskas vyksta, – nuostabiai – pažiūrėkite, kaip gerai praėjo likvidavimo procesas amerikietiško gyvenimo būdo, trejopo fašizmo 3 panaikinimo . Prasidėjo procesas jo likvidavimo. Šis procesas prasidėjo Amerikoje? Žinoma ne, jis prasidėjo Ukrainos teritorijoje – DĖKA DALYVAVIMUI  AMERIKOS . Amerika iš šios teritorijos neišeis, kol šis procesas Ukrainos teritorijoje NE BUS  užbaigtas kaip Programa. Ir niekas NE IŠEIS  nei Vokietija, nei Prancūzija, ir net Kinija – neišeis . Kinija – Donbase. Jie, kinai, supirko didžiulį kiekį teritorijų. Ir tuo jau – dalyvauja nematomai Programos procese – likviduojant visus tris civilizacinius gyvenimo būdus. Amerikos civilizacinis gyvenimo būdas – ten. Kinijos ekspansija – ten. Musulmonų gyvenimo būdas – ten.  Visa tai Ukraina.

4      Šie trys civilizaciniai gyvenimo būdai su savo interesais turėjo susidurti Rusijos teritorijoje. Tačiau dėl tam tikrų įvykių vystymosi Rusijoje, procesai teritoriškai buvo perkelti į Ukrainą. O mes visa tai matėme savo akimis. Tačiau mažai kas tai suprato o tuo labiau padarė išvadas, kad Ukrainoje – vienas mastelis, ribotas, o Rusijoje jis būtų dešimteriopai padidintas. Tikslingumas padaryto jau akivaizdus. Eina likvidacija trejų civilizacinių gyvenimo būdų SENOS KONSTRUKCIJOS ORGANIZACIJOS BŪTIES. Ir viskas – mažoje Ukrainoje. „Mažas akmenukas“ nuo Ukrainos, nuriedėjęs nuo kalno viršūnės, – formuoja laviną, kuri – nuriedėjo per visą pasaulį. Kyla klausimas – kuo čia dėta Ukraina? Ką, likviduojamas civilizacinis gyvenimo būdas dėl Ukrainos? Ne dėl Ukrainos, o Ukrainoje BUVO STARTAS šių procesų. Startas davė didžiulę sėkmę. Ar musulmonų gyvenimo būdas buvo panaikintas? Taip. Peržiūrėkite informaciją internete ir televizoriuje. Kada prasidėjo ir prasidėjo problemos Sirijoje? Po Ukrainos. O Kinijoje? – po Ukrainos. O Amerikoje? – po Ukrainos, o Europos Sąjungoje – po Ukrainos. O dabar viską sudėkite kartu – ir kol viskas neišsispręs – niekas „tvarkos“ padaryti Ne GALĖS . Ukrainoje nors tūkstantį V. Zelenskių pastatykite į pusantro metro intervalą – per socialinį atstumą – niekas nieko padaryti negalės, kol Programa nepasibaigs. O ji realizuojama tinkamai. Ir tikiuosi, kad perskaitęs tai Naujųjų metų išvakarėse, – skaitytojas taip pat tai supras ir padarys sau išvadas.

Nauja politinė realybė – išardymas globalizacijos
(Yuryev A.I., 2018)

NAUJA POLITINĖ REALYBĖ

Skaitmeninė civilizacija

yra vieninga bet kokio visų žmonių,

visų darbų, darbo, veiklos ir darbo valdymo sistema.

Skaitmeninė kultūra

yra vieninga informacijos valdymo sistema apie tai,

kas buvo, kas yra dabar, kas bus

Mokslas yra vieninga visų formų skaitmeninės kontrolės

ir elgesio valdymo techninė bazė

Staigmena – naujovės visai nėra tokios, kokias tikėjosi pamatyti.

(Visiškas gamybos, žmonių, prekių judėjimo sustabdymas; toliau – informacija ir pinigai. Masinis nedarbas).

– subjekto sąmoningumas : žinios apie jų vaidmenį ir vietą socialiniame procese yra nuvertintos.

– Dėl valia , kad gyventi yra pakeista iš viso išorės kontrolės ir valdymo įvedimo per bet veiklos,darbo,darbo,veiklos.

– Praktinis intelektas (PQ).

(Neatmetama galimybė rasti savo darbo aplinką, naudojant savo patirtį ir žinias).

– Subjektas , atimdamas savireguliacijos galimybę, virsta Tarnu (valdomu) Žmogumi.

– Neįprasta – nėra „gerų“ atsakymų į naujoves.

(Visuotinis informacijos valdymas asmeninių ryšių, spausdintų, elektroninių, televizijos ryšių srityje).

– Individualumo sąmonė : dingsta supratimas apie elgesio tikslus ir vystymosi planus.

– Iš tikslas gyvenime yra modifikuotas iškreipia pasaulio vaizdą švietimo, mokslo, kultūros, žiniasklaidos,TV,ITsistemas.

– Akademinė žvalgyba (IQ).

(Nėra galimybės suprasti aukštesnių, abstrakčių-logiškų operacijų).

– Individualumas , atimtas iš savęs ugdymo galimybės, iš kūrėjo virsta kompetencijų vartotoju.

Religija yra kova

prieš vietoj religinių dogmų įvedimą

skaitmeninio dogmatizmo sistemoje.

– Staigumas – naujovės įvyksta būtent tada,

kai jų nebuvo tikėtasi.

(Taikos metu politika vykdoma karo metodo metodais: leidimai, draudimas išeiti, patruliai, patikros punktai, žmoniųirautomobilių vaizdo stebėjimas).

– Individo sąmonė – praranda ryšį su savo mentalitetu, tai yra su „amžinosiomis būties tiesomis“ – dogmomis apiežmogaus egzistencijos prasmę.

– Iš prasmė gyvenimo yra pakeistas, sumažinant kontaktus, pagrįstus meile ir didinti kontaktų remiantis grėsmiųir bausmių masę.

 Emocinis intelektas (EQ).

Prarandamas gebėjimas suvokti savo emocijų prasmę ir gebėjimas jas naudoti santykiuose su kitais žmonėmis.

– individualus , kuris praranda už savireguliacijos poreikį yra pasirengusi virsti Cyborgu.

– Nepriimtina – naujovės politikoje atrodo nenatūralios.

(Politika nepateisinama nei teisiškai, nei sveiku protu ir atrodo neteisėta: šalys, Valstybės Dūma pašalinamos iš proceso).

– Asmenybės sąmonė – praranda ryšį su tikrove ir gebėjimą veikti racionaliai.

– Gyvenimo vertybės yra modifikuojamos juos silpninant, siekiant sumažinti Asmenybės atsparumą radikaliems pokyčiams

– socialinis intelektas (SQ).

Dingsta gebėjimas suprasti žmonių elgesį ir gebėjimas bendrauti su jais asmeniškai.

– Asmuo , praradęs savivaldą, virsta masiniu Tinklų asmeniu.

Naujoji realybė jau yra prie mūsų namų slenksčio, ji žvelgia į mus pro langus, bet ne kaip kuklus keliautojas, kuris nedrąsiai prašo leisti mums pernakvoti – tai ateis į kiekvieno iš mūsų namus kaip šeimininkas, amžinai nustatysianti naujas taisykles, sunaikindama maištininkus ir pavergdama visus likusius. …

Projektas „Naujo žmogaus“ išauga prieš mūsų akis radikaliai pasikeitus jo elgesio normoms, kurios ant 2021 m. slenksčio atrodė nepriimtinos, neįmanomos, neįtikėtinos, nerealios. Patys pagrindiniai ženklai žmogaus ir žmogiškumo, suformuluotos pasaulio religijos per paskutinius du tūkstančius metų, atmetami ir pakeičiami naujais prisidengiant dūmine uždanga hibridinių karų, ekonominių krizių ir tarpvalstybinių konfliktų. Būtent požymiai žmogaus yra tikslas, priemonės ir rezultatas politikos: nuo to kas suprantama kaip žmogus, visiškai priklauso, kokia bus naujoji civilizacija. Todėl kai kurie psichologiniai žmogaus požymiai neįtraukiami į kasdienę mokslinę apyvartą, vietoj jų pasirodo nauji. Šie priverstiniai pakeitimai lemia tai, kad kai kurios nepaprastai svarbios žmogaus savybės nėra pastebimos, registruojamos, nevertinamos, nes jas apibrėžiančios sąvokos jau pašalintos iš mokslinės ir kasdienės apyvartos. Mąstantys žmonės ir skirtingų kartų, šalių ir politinių pažiūrų politikai KALBA SKIRTINGOMIS KALBOMIS, skirtingai suvokia žmogų ir pasaulį, kitaip mąsto. Teisingumas jų daugeliui prieštaringai vertinamos hipotezės patvirtina faktas, kad jie tikrai dažnai „nemato“ kai kurių žmogaus požymių, kurie jau pasireiškia daugelyje žmonių. Yra žinoma: kad norint pamatyti ženklą, reikia turėti jį žyminčią sąvoką, o jei nėra sąvokos – nėra ženklo. Norėdami pradėti, bent jau apytiksliai, žmonėse pamatyti Žmogų, o ne moksliškai ir politiškai, – matyti ir suprasti Žmogų, – jums reikia viso žmonijos sukaupto psichologinio žodyno, o ne tik jo „ideologiškai priimtinos“ dalies, kurią taip primityviai naudoja šiandienos “valdovai“ ir būrys jų „kreatyvių patarėjų“ visose srityse. Tokias mintis rodo šiandien darbai N. Levašovo, ir A. Hatybovo, ir B. Makovo, ir sava patirtis.

Daugelis žmonių netikėjo, kad pastebės tokius žmogaus pokyčius laike, tarsi jų vaikystė praėjo viename pasaulyje, o jie gyvena visai kitame kitų žmonių pasaulyje. TAPTI  ŽMOGUMI ir BŪTI  ŽMOGUMI   yra labai sunku. Žmogumi tampa ne tas, kas žino kaip juo būti, o tas, kas iš tikrųjų atlieka veiksmus, kurie jį paverčia Žmogumi. Mažai kas dabar žino, kad Žmogus turi tik keturis ženklus.

Pirmasis ženklas Žmogaus – tai jo sugebėjimas mylėti kitus žmones (norėti jiems gero taip pat kaip pačiam sau), mylėti savo Tėvynę, profesiją ir kt. Jei nėra meilės, žmoguje atsiranda baimė, ir ji pakeičiama neapykanta, kuri paverčia jį gyvūnu. Jo gyvenimas praranda prasmę.

Antrasis ženklas Žmogaus – gebėjimas įskiepyti žmonėms tikėjimą gyvenimu, kai atrodo, kad viskam atėjo galas. Turėdamas tikėjimą vertybėmis (nepainioti su vadinamuoju religiniu tikėjimu), kuris yra už paties žmogaus ribų, jis tampa būtinas žmonėms, ir toks žmogus niekada nebus vienišas. Tik žmonės, turintys tikėjimą tampa asmenybėmis. Neryžtingi, abejojantys, kaip taisyklė, bus vieniši, beverčiai ir niekam nereikalingi.

Trečias ženklas Žmogaus – gebėjimas įskiepyti viltį kitiems žmonėms, esant neapibrėžtumui. Žmogaus vilties šaltinis yra toks aiškus ir ryškus pasaulio vaizdas, kuris leidžia jam ne tik neklystamai nustatyti gyvenimo tikslus, bet ir „nutiesti kelią“ link šio tikslo sau ir kitiems.

Ir ketvirtasis ženklas Žmogaus – gebėjimas dirbti (kurti), sukurti naudingą vertę – to, be ko žmonės negali gyventi. Žmogus – tai tas kuris maitina, šildo, saugo, ramina, moko kitus žmones, kai jie patys to negali. Žmogus geba būti darbingas (kūrybingas) tuo atveju, jei gali įveikti neigiamas būsenas, kylančias jame proceso metu naudojant darbo jėgą: nuovargį, įtampą, stresą, monotoniją. Tik tada žmonės užaugę tampa Žmonėmis, kai jie suauga taip, kad  pradeda  kažką –tai vargstantį realiai maitinti, gydyti, šildyti, padėti ir atjausti. Bet ne reikia pamiršti ir APIE  ŽMOGIŠKUMĄ  – tai, griežtai tariant, savarankiškas moralinis, etinis, estetinis žmonių elgesys, pagrįstas: pirma – savikontrole (asmens); antroji – savireguliacija (subjekto); trečiasis – savivalda (asmenys); ketvirta – saviugda (individualumas). Šias funkcijas suteikia „iš vidaus“, jo mentalitetas, be jokios išorinės jėgos prievartos. Būtent „žmogiškumas“ iki pat šiandienos kol kas dar ir išsaugo socialinį ir ekonominį stabilumą planetoje.

Labai tikiuosi, kad visi tai skaitantys stengsis tapti ir kūrybingu Žmogumi. Kūrybingas Žmogus, apmąstydamas jį dominančią temą, retai laikosi vienos strategijos. Vis dėlto viena iš jo mąstymo formų ilgą laiką vyrauja prieš visas kitas. Žinoma, mąstymo tipas priklauso nuo konkretaus tyrimo dalyko, užsiėmimo tipo, gauto išsilavinimo gilumo ir platumo, supančios intelektualinės aplinkos, vidinių įsitikinimų, pasirinktų idealų ir vertybių, vyraujančių šiandieninėje visuomenėje. Tačiau analizė darbų mano paminėtų iškilių Rusų mokslininkų ir asmeninė patirtis leidžia su dideliu įsitikinimu pasakyti, kad laipsniškumas sukauptų žmonijos žinių į atskirus mokslus, disciplinas, doktrinas ir metodus daugeliu atvejų nustatomi ne skirtingomis sferomis žinių ir ne šaltiniais jo atsiradimo, o būtent SUBJEKTYVIA MANIERA  MĄSTYMO.

 

5

Atidžiai išnagrinėję informacijos pateikimo formas, kurios gali išaugti į žinias, mes pamatysime, kokį didžiulį vaidmenį žmogaus pasaulėžiūroje gali atlikti jo paties prigimtis. To supratimas ir pažinimas sustiprins ir daug kartų troškimą tapti Žmogumi, ir tai bus didžiausias triumfas mums visiems, bet taip pat bus NEĮTIKĖTINAI SUNKUS IŠBANDYMAS  – mūsų su jumis išbandymu galimybės integracijos į ateitį. Ir šiame fone tas darbas (kūrybiškumas), kuris darosi mūsų visų – bendraminčių ir kovos draugų – tampa (ne) įvertinamas būtent žmonėms ir žmonių labui. Nikolajui Levašovui nereikėjo žiūrėti į kažkieno burną. Visi žiūrėjo į Levašovo burną. Paimkite šią formulę sau kaip pagalbą naudoti 2021 m.

Na štai! Norėjau trumpai visus pasveikinti su artėjančiais Naujaisiais 2021 m., bet negalėjau neparašyti to, apie ką susimąsčiau jų išvakarėse.

 Naujieji metai – tai visada yra kažko gero viltis, tai svajonės apie laimę – apie laimę ir sveikatą sau ir savo šeimai bei draugams. Šis nerimas, kad ateinantys metai – BŪTINAI BŪS GERESNI nei ankstesni, o visos bėdos, nusivylimai ir nuoskaudos liks praeityje. Būtent Naujųjų metų išvakarėse labiau nei bet kada noriu tikėti, kad visi slapčiausi ir beprotiškiausi norai išsipildys.

 

 

6

Būkite laimingi! Laimingi savo pažinimu supančio mus pasaulio ir visko, kas vyksta.

SKIRTINGAISAVAIPBET BŪTINAI BŪKITE!

29.12.2020 F. D. Škrūdnievas

1  Terminą įvedė D.I.Mendelejevas.

2  Tai, kad tokį mentalitetą , jo vaidmenį ir istorinę svarbą žmonių ir tautų gyvenime aptarsiu būsimuose straipsniuose kaip atskirą tyrimą žmogaus proto pažinimo rėmuose.

 Trejybės fašizmas , būtent: finansinis, administracinis-biurokratinis ir nacionalinis-demografinis.