Sausra

Sausra 2007 metų spalio 23 d. į mane kreipėsi JAV vyriausybės sluoksnių atstovai, prašydami padėti kovoti su Kalifornijoje siaučiančiais gaisrais. Situacija tapo visiškai nekontroliuojama, oficiali JAV valdžia į kovą su gamtos stichija metė visą savo techniką,...

Genocidas

Matomas ir nematomas genocidas Taip jau susiklostė, kad šiuolaikiniu supratimu žodis GENOCIDAS įsivaizduojamas kaip fizinis žmonių pašalinimas dėl vienų ar kitų priežasčių, kurios gali būti rasiniai, nacionaliniai arba religiniai skirtumai. Ir pasaulinėse masinės...

Dvasingumo klausimu

Dvasingumo klausimu Iširus Tarybų Sąjungai, kurioje viešpatavo vulgarusis materializmas, atgimstanti rusų krikščioniškoji cerkvė pasiskelbė esanti “dvasingumo” nešėja! Ir per visas masinio informavimo priemones pradėjo intensyviai piršti savo nuomonę, kad nacijos...

Dievu miestas

Dievų Miestas Pasirodė labai įdomi informacija, kuri patvirtina daugelį autoriaus pasisakymų, kuriuos jis minėjo savo knygose dar praeito amžiaus 90-jų metų pradžioje… Kalbama apie prieš 15 metų Kosmose aptiktą didžiulį objektą, kuris aiškiai buvo dirbtinės...

Diagnozė — provokacija!

Diagnozė — provokacija! Prieš kelis mėnesius Internete pasirodė Levo Rabinovičiaus pasirašytas straipsnis “Suokalbis: Katedros statybos sabotažas Archangelske — slaptas srities vadovų pažadas”! Iš straipsnio pavadinimo visiškai aišku, dėl ko “skauda” autoriaus siela...

Demokratijos klausimu arba Absurdo teatras tęsiasi

Demokratijos klausimu arba Absurdo teatras tęsiasi Demokratija… demokratija — kiek daug šiame žodyje paslėpta niekšybių ir melo!!! Toks mano įvertinimas demokratijos esmei, tikriausiai, daugelį nustebins! Bet sužinoję, kodėl aš taip įvertinau demokratiją, skaitytojai...