APIE MOTERĮ ARBA APIE VALDYMO SISTEMĄ – Kaip kam patogiau…

Visa kame norisi prieiti iki pačios esmės.

 

   Šiandien didžiausią rezonansą įgyja ne tos idėjos, kurios mirksi priešais maksimalų žmonių skaičių su reklamos blyksniais, bet tos, kurios leidžia visiems pasireikšti bendraminčių akivaizdoje. Svarbiausia –  idėją pagimdyti: tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje.

   21.00, vasario 21, 2021 metų 21-ajame amžiujeprimerkiau akis ir atsilošiau ant sofos. Pagalvojau – o iki švenčių – tai liko tik tik … Atmerkiau akis, o šalia sėdi Valdymo Sistema ir šypsosi … Ir supratau – sunku pulti ant kelių priešais Valdymo Sistema, kai ji jau sėdi ant jų, netgi švenčių išvakarėse! Ką gi daryti? Prisiminiau N. Berdiajevą, kuris dar anuomet taip tiksliai apibrėžė moterį kaip visko ir visų valdymo sistemą, lyginant su mumis – tėvynės gynėjais. Moteris juk ne žemesnė už vyrą, ji yra bent jau lygi jam, o tai ir aukštesnė už jį.  Pašaukimas moters didis, bet moteriškame, moteriškume, o ne vyriškame. Lygybė  vyrų ir moterų YRA LYGYBĖ PROPORCINGA, lygybė savitų vertybių, o ne sulyginimas ir sutapatinimas. Juk gali būti lygūs savo orumu ir didybe: filosofinė knyga ir statula, mokslo atradimas ir paveikslas.

 Tai iš kur gi atsirado ši Valdymo Sistema, kuri ir šventę mums ruošia (vasario 23 d., pavadinusi ją visai neseniai „Tėvynės gynėjo diena“) ir verčia ruoštis kitai ir pagrindinei mums Šventei, kuri dar kartą pabrėžia jos būtinybę, svarba mums… Tai kaip gi ji atsirado – šita Valdymo Sistema? Šiandien kalbama apie žmogų, KAIP APIE YPAČ SUDĖTINGĄ  objektą, kuris nuolat renkasi – kur eiti, ką daryti, kaip daryti, ir šis procesas nenutrūkstamas. O kas jį į tai pastūmėjo ir privertė apie tai galvoti? Tikriausiai, vis tik Protas. Tačiau, jei Valdymo Sistema periodiškai beldžia per galvą, ne per savo, o per mūsų, vyrišką galvą, tada nenutrūkstamumas pradeda kitame laiko ritme tekėti žmogaus Prote.  Be pasirinkimo sudėtingumas ne egzistuoja. Kaip rasti šią giją? Tikriausiai, reikia visgi grįžti prie ištakų, tegu sugalvotų savo laiku dėl reikalingumo sprendžiamų užduočių, kurios iki šiol mus „atsiliepia“ net ir laukiant artėjančių švenčių!

 Taigi – Dievas sukūrė ŽemęPailsėjo. Po to Dievas sukūrė vyrą. Pailsėjo. Po to Dievas sukūrė Moterį kaip Sistemą Valdymo vyrui – taip Dievas manė. Daugiau – nei Dievas, nei vyras neilsėjo… Ir sutvėrė Dievas žmogų pagal paveikslą Savo, pagal paveikslą Dievo sukūrė jį ; vyrą ir moterį sutvėrė juos 1 .

 Daugelis žmonių į klausimą: “Kas buvo pirmoji moteris Žemėje?” – atsakys: „Ieva, kurią Dievas sukūrė iš Adomo šonkaulio“. IR PASIRODYS NETEISŪS– pirmoji moteris buvo Lilit 2 . 

Изображение выглядит как текст, книга, кот, укладывает Автоматически созданное описание

Žydų tradicijoje Lilit dažniausiai pasirodo kaip demonas moteriškos lyties.

Ši demonė užvaldo vyrus prieš jų valią su tikslu pagimdytų iš jų vaikus.

 

   Būtent Lilit – vardas moters, kuri, pasak mitų ir net Biblijos, buvo sukurta prieš Ievą. Senajame testamente Mozės penkiaknygėje pirmojoje Pradžios knygoje aprašoma pasaulio ir pirmųjų žmonių sukūrimas. Apie moters atsiradimą ten, iš tikrųjų, paminėta du kartusApie šeštą dieną parašyta: „Ir sukūrė Dievas vyrą pagal savo atvaizdą ir panašumą, kaip vyrą ir moterį sukūrė juos“. Ir tik po APRAŠYMO  SEPTINTOSIOS  DIENOS Biblijoje pasakojama istorija apie moterį, kurią Dievas sukūrė iš Adomo šonkaulio. “Ir padarė Dievas taip, kad Adomas užmigo stipriu miegu, ir paėmė jis vieną iš šonkaulių ir kūnu uždengė jo vietą ir pavertė Viešpats Dievas šitą šonkaulį, paimtą iš Adomo, į moterį ir atvedė ją pas Adomą.”  Pasirodo, kad buvo dvi moterys: sukurtos šeštą ir septintą dieną. Štai tai ir buvo pirmtakas sukūrimo patikimos Valdymo Sistemos, aišku kieno, dar prieš pasirodant Klarai Zetkin ir Rosai Luxemburg.

Taigi, „… prieš Ievą buvo Lilit“, – sako hebrajų tekstas. Legenda apie ją net įkvėpė anglų poetą Dantę Gabrielį Rossetti (1828–1882) parašyti eilėraštį „Eden Bower“ . Lilit buvo gyvatė, JI BUVO PIRMOJI žmona Adomo  ir padovanojo jam «glittering sons and radiant daughters» („žvilgantys sūnūs ir spindinčios dukterys“). Ievą Dievas sukūrė paskui. Kad atkeršyti žemiškajai Adomo žmonai, Lilit įkalbėjo ją PARAGAUTI DRAUDŽIAMO VAISIAUS ir tapti nėščia Kainu, broliu ir žudiku Abelio. Tai yra pirminė mito forma, kurios laikėsi Rossetti.  

2

Viduramžiais ji pasikeitė veikiama žodžio ,,layil“, kuris hebrajų kalba reiškia naktį. Lilit tapo nebe gyvate, o nakties dvasia. Kartais ji yra angelas, atsakingas už žmonių gimimą, kartais paliepia demonams, kurie užpuola miegančius vienatvėje ar klajojančius keliais keliautojus. Liaudies vaizduotėje ji pasirodo kaip aukšta, tyli moteris juodais palaidais plaukais.

Paveikslo „Lilit“ autorius – Joanas Collieris 3 . Šis paveikslas yra Londone, Atkinsono meno galerijoje.

Kadangi tai yra mitas, tai VISIŠKAI NE SVARBIOS aplinkybes biblijinės legendos. Nesvarbu, kad būtent Ieva, o ne Lilit panardino Adomą į nuodėmę. Nesvarbu, kad Ieva, o ne Lilit, į pasaulį atnešė geismą, išdavusi Adomui su Gyvate. Tema nelengvų ir įdomių Ievos ir Gyvatės santykių plėtojama daugelyje šaltinių. Įdomu tai, kad nors nubausti visi kritimo dalyviai: Adomas, Ieva, Gyvatė ir net Žemė, visa atsakomybė tenka Adomui, ir net nuodėmė vadinama „Adomo“. Prasmė „Adomo nuodėmės“ yra ta, kad Dievas paliepė Adomui: „… o iš gėrio ir blogio pažinimo medžio nevalgysi, nes tą dieną, kai jo paragausi, mirsi mirtimi“. (Pr 2:17). Ką daro Adomas? Jis pasielgia taip kaip ir DAUGUMA VYRŲ PO JO. Dėl viso pikto jis SAKO ŽMONAI NETIESĄ, pervertina pavojų:“Tik vaisių nuo medžio, kuris rojaus viduryje, pasakė Dievas, ne valgykite jų ir nelieskite jų. ” Nors Dievas VISAI NE DRAUDĖ liesti vaisių.

    Ieva pamatė, kad medis naudingas maistui ir geidulingai, paėmė jo vaisių. Ir nieko neatsitiko! Ir tada ji pateko į nuodėmę – valgė iš uždraustų vaisių ir davė savo vyrui, ir jis valgė (Pr 3, 6). Ir, žinoma, Talmudo traktatas apibendrina: „Kas privertė Ievą liesti medį? – Adomo žodžiai, pastatę tvorą aplink žodžius Dievo.   

 Dabar atskleidžiama daugybė įvairių, tariamai šventų paslapčių, kurias laikė kai kurios ezoterikos kryptys, ir jūs turite tai ramiai priimti. Tebūnie tai paslaptis, bet tik kol kas. Ezoterinė medžiagos buvo tikrai naudinga, bet tik SAVO LAIKUO išvada šventės išvakarėse peršasi pati už save – štai taip ir pradėjo veikti Valdymo Sistema, įskaitant ir ezoteriką ir daugelį kitų dalykų (kartais naudingų mums, adomams) ir užkraudama už viską atsakingumą ant mūsų, adomo nusidėjėlių. 

   Beje, Amerikos mokslininkai iš populiacijos genetikos instituto savo laiku padarė atradimą. Tyrinėtojai bandė išsiaiškinti, kokiu būdu genai persiduoda motinos liniją iš kartos į kartą genetinių giminaičių. Pasitelkę kompiuterines technologijas, mokslininkai sumažino visų šiandien gyvenančių moterų protėvių linijų skaičių iki dviejų motinų klanų, o ne iki vienos, kaip manyta anksčiauTokiu būdu pavyko įrodyti, kad Adomas turėjo dvi žmonas – Lilit ir Ievą, ir iš jų abiejų susidaro žmonija. Tiesa, kitų šalių mokslininkai labai skeptiškai vertina amerikiečių atradimą. Tačiau tai leidžia Protui, PER KURĮPABELDĖ, judant link pažinimo, nuolat ieškoti, ieškoti ir ieškoti   atsakymo į klausimą – tai kas vis gi yra moteris?

Nikolajus Morozovas, paliesdamas šią temą, – labai švelniai ir taktiškai apibūdino istorinę įtaką moteriškojo principo į procesus žmonių raidos, kurie, tiesą sakant, ir buvo inicijuoti Ebrų 4 atvykusių į mūsų žemę.

3
keturi

Nikolajus Levašovas, savo darbuose, taip pat ne kartą palietė šią temą, sudėdamas akcentus į savo Valdymas Sistemą –Svetlaną  kurią MYLĖJO IR DIEVINO. Tačiau buvo jo gyvenime ir Lilit, kuri pakankamai rimtai paveikė savo metu visą tai, kas jo buvo sukurta, padaryta ir palikta mums kaip jo palikimas ir galimybė suprasti tai kas vyksta. Visa tai aš aprašiau straipsniuose, kuriuos paskelbiau po Nikolajaus išėjimo, ir nesikartosiu. Besidomintys gali rasti ir paskaityti.

Aleksandras Hatybovas – kaip visada, giliai, atidžiai ir nestandartiškai išdėstė tai, ką pažino šioje srityje. Didžiąją dalį dėmesio šiai tematikai jis, kaip bebūtų keista, koncentravo į atliekamus skaičiavimus daugelyje pagrindinių mokslo sričių, atidžiai įvertindamas moterį kaip Valdymo Sistemą modelinio optimizavimo įvairių konstrukcijų, susijusių tiesiogiai su pačiu egzistavimu ir vystymosi taip vadinamojo (jo terminologija) objekto jo pereinamųjų būsenų dėl labiau PAGREITINTO KELIO PASIEKIMO nustatytų tikslų ir panaudojimą moterų procesuose sprendime uždavinių intervencinės Valdymo Sistemos. Žinoma, dauguma žmonių, skaitydami A. Hatybovą, suvokia jį kaip fantastinių kūrinių autorių, beveik taip pat, kaip ir N. Levašovą. Tačiau Nikolajus visą laiką turėjo omenyje, kad žmonės nebuvo pasirengę tokiai informacijai ir darė viską, kad ji bent kiek būtų prieinama iš „viršūnės“ žinių, ant kurios tuo metu buvo dauguma žmonių. A. Hatybovui niekada tai NE RŪPĖJO, todėl kad pirminė jam  visada buvo tikra informacija gaunama jo, ir ne iškreipta (tegu net šokiruojanti šia prasme žmonės). Pasaulis, sukurtas ne mūsų, visiškai kitoks, ir vaizduoti jį (atspindėti procesus mūsų pažinimo) būtina šiek tiek kitu kampu mūsų supratimo. Vargšės  MŪSŲ SMEGENYS turėtų būti bent šiek tiek pasirengusios, nes ir taip ant jų užvertė iškart tai, ko jos neįgijo ir tūkstantmečiais! Būtent dėl ​​šios priežasties aš ir priėmiau sprendimą pradėti teikti informaciją apie viską, ko aš pats išmokau iš šių Genijų darbų, vis tik paimdamas kaip pagrindą „minkštumą“ N. Levašovo. 

penki

   Aš ilgai svarsčiau (keletą metų) apie informaciją, kurią gavau apie moterį kaip Valdymo Sistemą iš A. Hatybovo darbų, ir laiko (tikslingumą) jos perdavimo žmonėms apmąstymams, todėl kad sunku paaiškinti tai, ką paaiškinti kol kas dar neįmanoma. IR ŠTAI, BŪTENT 21.02.21 metų 21-ojo amžiaus 21 val. , kada, atvėręs akis, pamačiau Valdymo Sistema, besišypsančią man, –  NUSPRENDŽIAU TAI PADARYTI. Tuo labiau, išvakarėse Šventės, sukurtos savo laiku intervencinės Sistema „per “Klara Zetkin ir Rosa Luxembourg,  bet šiandien transformuotos gimtosios Sistemos į šventę Pavasario, Meilės ir visų moterų, žinoma kad, ne be dalyvavimo ir per jas kaip Valdymo Sistemas mums – Adomams.

 Aš šiek tiek sutrumpinsiu informaciją ir pasistengsiu padaryti ją  AIŠKIA IR PRIEINAMA, ypač Valdymo Sistemoms, – tikėdamasis, kad jos („Valdymo Sistemos“) mane supras teisingai ir be rimtų pasekmių paskui… autoriui.

6

1. Griaunamosios Žemės jėgos

   Aprašymai didelių uraganų, cunamių – visi turi moteriškus vardus. Matyt, ne veltui tai, kas nurodo griovimą, sunaikinimą, vadinama moteriškais vardais. Dėsningumas šitas buvo įteisintas Sinodo XX amžiaus pradžioje, kai „motina“ tapo sinonimu „materializmo“ ar „materijos“. Mėnulis – moteriškas vardas (rusų kalboje), Tatjana – pirmoji atominė bomba („seks-bomba – ,,švelnus” moteriškas vardas“).

7
8

2. Afrikoje žinomas voras ,,juodoji našlė“

Ši našlė, po kopuliacijos, tiesiog suvalgo partnerį. Pagal šį scenarijų sukurti filmai, parašytos siaubo knygos apie laimingą gyvenimą moterų – vorų. Tai laikoma moterų elgesio norma. Moteris turi pasiruošimą įvykdyti su giliu atsidavimu svetimą idealą, su nesavanaudiškumu tampa tuo, ko iš jos tikimasi. Tačiau Moteris visiškai nėra kalta dėl to, kad kartais atsisako paklusti jai nustatytoms elgesio taisyklėms – juk šias taisykles sugalvojo vyrai, ir be to, be jokio moters dalyvavimo.  Galima sutikti, galima nesutikti, tačiau tai keletas iš „įmontuotų“ elementų į moterį kaip Valdymo Sistemą.

9

3. Amazonės

Kaip aiškinama vaikams pradinių klasių, amazonės – tai bebaimės, gražios moterys, kurios pasirinko laisvę, išmoko karo meno ir, kad būtų patogiau šaudyti iš lanko, nusipjovė sau dešinę krūtį.Istorijoje gausu amazonių. Tai, visų pirma, – pasakos („Odisėjo nuotykiai“), tačiau yra ir būtis – Slovakijoje buvo amazonių tvirtovė. Jis turėjo savo papročius ir tradicijas. Gimus berniukui jam išdurdavo dešinę akį, jis likdavo tik vergu. Amazonės laikė vyrus- „veislinius“, kurie nedrįso pakelti prieš juos rankos. Visus kitus vyrus nužudydavo.   

Vietos gyventojai tvirtovę užėmė šturmu, ir visos amazonės buvo sunaikintos. Šiuolaikinės amazonės į mus žiūri iš ekranų – gražios, arogantiškos, pasitikinčios savimi, ginkluotos iki dantų (iš kompiuterinių žaidimų siužetų), pasirengusios nužudyti ar sužaloti bet ką. Didžioji dalis detektyvų (žinoma, su nužudymu) parašė moterys, kurios  GERIAU ŽINOkaip žudyti. Kaip taisyklė, jos, šios moterys, – NE TURI KRŪTINĖS(didžiausia – Nr. 1). Visos jos iš „gerų“ šeimų. Daugelis – siekia patekti į teisėsaugos ar valdžios sistemas, kur joms suteikiama veiksmų laisvė. 2003 metų gruodį buvo išleistas serialas „Rusiškos amazonės“. Filme buvo parodytas vadinamasis intuityvus metodas, kuris leidžia išspręsti nusikaltimą ne logine dedukcine konstrukcija, bet intuityviu spontanišku elgesiu. Eksperimento metu, visai netikėtai, daroma išvada –GERIAUSIUS REZULTATUS intuityviu metodu pasiekia būtent moterys. 

4. Mylimiausi moteriški vardai

  Visi ypač pavojingi, nuodingi gyvūnai, ropliai, žuvys ir kt. įvardijami moteriškais vardais: (гадюка, кобра, гюрза ) angis, kobra, giurza. Ir atvirkščiai – (Зоя) Zoja (Gyvatė ypač nuodinga). Pavojingos gyvatės: (анаконда) anakonda, pavojingi plėšrūnai: (акула) ryklys, pavojingiausias – (касатка) banginis žudikas. Patys kvailiausi, besmegeniai paukščiai: (курица, утка) višta, antis (tuo pačiu metu, jie –  pavyzdys palikuonių  priežiūros).

dešimt

5. Moterų paskirtis

5.1. Giminės pratęsimas

Tik tuo atveju, jei nustatytas dažnis vyrui ir moteriai visiškai sutampa, atsiranda galimybė giminės pratęsimui. Nauji dažniai įvedami kas 12 metų. Moteris atlieką „smėlio dėžės“ rolę, kurioje ir gaunamas padidėjimas spermatozoidų dydžio iki 3,5 kg, mažėjant oktavai nuo 96 iki 71,375375. 

vienuolika

5.2. Giminės sunaikinimas

Moterų elgesys priklauso nuo mėnulio (pavyzdžiui, mėnesinių ciklas).Gavusi informacijos, kad spermatozoidas turi būti sunaikintas dėl vienokių ar kitokių priežasčių – su taip vadinamuoju persileidimu ar panaudojant abortą – jis likviduojamas. Paprastai, vyriškis patenka į kalėjimą už išprievartavimą ar už bet kokias nuodėmes (patalpinamas izoliatoriuje, kad vėliau būtų sunaikintas). Tačiau norėtume pažymėti, kad KALTININKĖ  SMURTO  yra  moteris – tiksliau, jos laukų ypatumai.

 Gimdymo namuose pagrindinis kontingentas gydytojų – moterys, per kurias dar neseniai buvo kontroliuojamas gimstamumas, vaikų skaičius pagal lytį ir galimybė gimdyti būsimoms motinoms.

5.3. Informacijos rinkimas

Tai – pati pavojingiausia darbo dalis, kurią vorai (Valdymo Sistemoje) PATIKĖJO TIK MOTERIMS. Reikėjo ne tik surinkti informaciją, apdoroti, perduoti, bet ir spėti užkrėsti reikalingomis ligomis (užklijuoti etiketę tolesniam naudojimui).

 Todėl ji – specialybės Nr. 1 – pavadinta seniausiąja, ir pagrindine 5 . Be to, tai – „automatai“ spermos surinkimui, siekiant išspręsti intervencinės Valdymo Sistemos žmonių reprodukcijai kontroliuoti tam tikrose teritorijose problemas. Norint dirbti pagal šią „specialybę“, Smegenys moters buvo atlaisvintos (dabar tiesiog išjungiamos) nuo kasdienių rūpesčių, suteikiama galimybė rinkti informaciją bet kurioje pasaulio vietoje (kodėl tiek daug moterų paliko buvusią SSRS) buvo sukurtos patogios sąlygos spermos surinkimo vietose (ne šieno kupetoje). Lengvas elgesys – tai mažiausias lengvo elgesio moterų trūkumas. 

Reikėtų turėti omenyje, kad jei žemo dažnio komponentai spermos galima surinkti prezervatyvu ir išmesti, tai AUKŠTŲOKTAVŲ DALIS moteris pajunta burnoje kaip konkretaus skonio forma spermos išleidimo metu į makštį. Ji patenka į Smegenis ir perduodama į Valdymo Sistemos analizės sistemą, vėliau įgyvendinant reikalaujamą užduotį. Naujojoje Valdymo Sistemoje ši „funkcija“ yra ir vaidina šiek tiek kitokį vaidmenį – atsižvelgiant į regioninę padėtį ir abiejų (moters ir jos vyro) Smegenų genotipą. 

  1990 metais buvo išleista knyga «Похождения космической проститутки» (Kelionės kosminės prostitutės). Tai voras, kuris, priklausomai nuo to, kur reikėjo gauti spermą, virsdavo gražia moterimi, karve, kiškiu ir pan. Vėlgi klausimas – iš kur autorius sužinojo, kad būtent moteris su SMEGENIMIS KONTROLIAMOMIS VORŲ, skirta tam? Štai taip vyko ir vyksta atskleidimas paslėpto naujosios Valdymo Sistemos rėmuose, kuri ir sukūrė (senoji ir naujoji VS), „vietinę Valdymo Sistemą“ mums – adomams.

12

5.4.  Aureolės sukūrimas

 

Voras turi gyventi amžinai (analogas – video filmas „Žvaigždžių vartai“).Tiesioginis matricų persodinimas lėmė medžiagos eikvojimo ir pabaigą jų egzistavimo Žemėje. Pirmasis sėkmingas eksperimentas – „Jėzus Kristus“ – ne pasaka, o faktas formavimo ir pririšimo matricos tam tikrame spermos vystymosi etape ( 37,5 oktava ).  Pati matrica tuo tarpu, jau NE BEPERSISODINDAVO. Masinei gamybai reikėjo užgrobti „Valdymo Kompleksą“, kas ir buvo padaryta. Nuo tos akimirkos prasidėjo – ikonos Dievo Motinos, Kazanės Dievo Motinos, Mergelės Marijos ir kt. . Visos jos turėjo tą pačią prasmę – moteris tapo TROJOS ARKLIU, VALDOMU  VORŲ.

trylika

   Nuo tos akimirkos Smegenys moters, valdomos vorų, buvo susietos tiek su Žemės Valdymo Kompleksu, tiek su Mėnuliu, kad vėliau būtų galima modifikuoti atitinkamus regionus ir vystyti Smegenų genotipus. Tai lemia faktą, kad visi moters ciklai vyksta vadinamojo „mėnulio kalendoriaus“ rėmuose. Oriolas, pavaizduotas ikonose aplink moterį su vaiku ant rankų (o ne atskirai sėdintį jauną vorą), – tai simbolis vorų pergalės svetimoje planetoje. Būtent šis įvykis Visatos masto, ir daina „Mes Galaktikos vaikai“ ir, visų svarbiausia, – „… mes vaikai tavo, brangioji žeme …“ yra ties 2012 m. slenksčio, galutinės pergalės, – sumanytos ebrų  NE ĮVYKO IR NE ĮVYKS  jau niekada …

 Gavę trojos arklį, vorai ėmė formuoti „auksinį milijoną“ – tiek matricų reikėjo paruošti ir palikti (daugiau nereikia). Dar 400–700 mln. – tai vergai, biomasė be Smegenų. Likusią dalį galima sunaikinti.

5.5. Valdymas

 Valdymas civilizacijos vyksta per moterį. Buvo pastebėta, kad ir kas bebūtų Valdovas – arba žmona arba artimiausios meilužės – buvo žydės. Šis momentas labai gerai aprašytas N. Levašovo darbuose. VALDYMAS TAI PERDAVIMAS MINČIŲ. Imtuvas pasirenkamas pradiniame etape (princas ir piemenė, arba princas ir pelenė).  Informacija gauta „pelenės“ perpumpuojama į Smegenis princo, ir jis mano, kad viską sugalvojo pats. Jei princas „išprotėjo“, jis pakeičiamas. Pelenė su princu nėra viena – tai ratelis, perduok sekančiam, kuriame papildo vienas kitą ir princui dubliuoja tai, ką jis jau gavo.  

14

   Mokslui tebėra paslaptis Aleksandro I mirtis ir Anastasijos (Nikolajaus II dukters) pasirodymas Europoje. Smegenys (matrica Anastasijos) buvo nedelsiant pašalintos gavus mirties signalą ir per keturias valandas sumontuotos ant naujos biomasės su panašia DNR (bet ne ta pačia). Kodėl keturios valandos? Tai MAKSIMALUS LAIKAS DARBO SMEGENŲ  sąskaita kitų organų, turinčių savo magnetinį impulsą gyvenimo. 

Beje, indėnai nuimdavo galvos odą (skalpą) ne dėl to, kad tai jiems patiko, o tam, kad būtų išvengta informacijos perdavimo per nurodytą laiką. Lenkaitė, gavusi Smegenis Anastasijos, puikiai prisiminė visas karališko (cariško) gyvenimo smulkmenas. Tačiau DNR tyrimai parodė skirtingus „konvejerius“.

 

5.6. Auklėjimas

Manoma, kad moteris – saugotoja namų židinio – ji ir gamina, ir valo, ir vaikus prižiūri. Visa tai aprašyta J. Swiftas ,,Guliverio kelionėse“, ypač skyriuje, kuriame šalį valdo arkliai.

Per Valdymo Sistemą (kuri buvo vorų gniaužtuose) MOTERIAI  PARAŠYTA –  duoti vaikui. Jei vaikas turi matricą, tada yra sukurtos VISOS SĄLYGOS tam, kad vaikas galėtų valdyti kitus. Jei jis neturi matricos, jis turi būti sąžiningas, paklusnus, pagrįstai išsilavinęs, pasirengęs bet kokiam nusikaltimui (motina to aiškiai nesako), turi nužudyti visus tuos, kurių vorams nepavyko nužudyti arba kurių nužudymas yra siejamas su savęs sunaikinimu.   

Jei vaikas – mergaitė (bę matricos), tai ji PRIVALO VYKDYTI vieną iš funkcijų, aprašytų aukščiau. Taigi, prostitutė negali vykdyti AUKLĖJIMO– ji nėra tam skirta.  

 

5.7. „Moteriškos“ ligos

 

  Taip, būtent moteriškos, vyrai jų neturi. Tai nebūtinai yra mastitas ir lytinės sistemos ligos. Tai – venerinės ligos.  Pavadintos vėl gi moterišku vardu (kosminis lygis). Transformacija moteriško kiaušinėlio, jo irimas lemia autonominių savaime plintančių struktūrų, tokių kaip gonorėja, sifilis, susidarymą. Gyva ląstelė, kuri yra kiaušialąstės struktūros dalis, būtent suyra, padarydama virusus. Virusų kolonija yra SUSIJUSI SU SMEGENIMIS, tai yra turi, „žymėjimą“. Šis žymėjimas perduodamas vyrui. Jei vyras neturi ryšio su Valdymo Kompleksu, tai jį suras pagal „žymą“. Žymų formavimas – ir yra pagrindinės moterų ligos, jų negalima atsikratyti. Galima paskui pašalinti jonines virusų struktūras, tačiau neitrininiai pagrindai žymių išlieka.

 

5.8. Saldi porelė – moteris ir Mėnuo

 

   Visos moterys (išskyrus tam tikras išimtis) žavisi Mėnuliu, sėdėdamos (gulėdamos) apsikabinusios ant suoliuko ant upės (jūros) kranto. Tai NE VISAI nuobodžiaujantis nieko neveikimo laikas – ar tai moterys šviečia į Mėnulį, ar tai Mėnulis šviečia visiems – šis klausimas nebuvo keliamas atskirai. Tačiau pastebėta, kad „Metono 6“  kalendoriuje yra 235 mėnesiai (18 metų), aktyvus moterų režimas trunka tiksliai 18 . 2 = 36 metus, nuo 12 metų ir nuo amžiaus nepriklauso. Prancūzės turi šūkį: “pirmasis vaikas nuo 43 metų!” Įdėjimas Smegenų kūdikiui prasideda apie 12- mėnesį po apvaisinimo. BENDRAS LAIKAS  NĖŠTUMO  – 274 dienos (katėms – 52 dienos). Nėštumo laikas siejamas su dirbtiniu ciklu Žemei (366) ir neturi biologinio pririšimo.

   Atkreipsime dėmesį, kad berniukai gimsta, kai mėnulis pilnėja, o mergaitės, kai mėnulis dyla. Jei vaisius yra netinkamo dydžio arba neturi reikiamų parametrų, Smegenys Žemės organizuos persileidimą. Visi 36 metai moterims YRA PO KONTROLE Mėnulio ir ji yra tiesioginis transliuotojas visų komandų, kurias perduoda Mėnulis. Moteris negali suaktyvinti gautų komandų, todėl ji randa galutinį automatą tokį KAIP VORAS ir numeta jam viską, ką gavo (galimi iškraipymai). Galutinis automatas paverčia gautą informaciją (muzikinius tonus) komandomis ir naudoja jas kasdieniame gyvenime, visapusiškai palaikant Valdymo Sistemos. Tokiu būdu, MĖNULIS VISIŠKAI VALDO MOTERIS. Ši galimybė atsirado     0- metais po pirmosios grupės kontrolės dažnių įvedimo. Pasakos apie Kristų pasirodė vėliau. Kūdikio formą suformuoja Mėnulis, ir būtent taip, kad jei nėra ryšio, gaunamas pabaisa – voras. Tai yra, visiems tiems, kurie gavo spermatozoidą iš voro, ,,smėlio dėžėje“ (moteris) turėtų būti dažnių, kurie suteikia kūdikiui formą žmogaus, todėl liaudis turi moterišką kilmę.

5.9. Taikymas

   Moterys – vampyrės. Moterys – būrėjos ir žiniuonės, kasandros. Moterys – politikės. Moterys – vunderkindės. Matrica moters. Kodėl moterims reikalingas auksas ir deimantai.

   Filmas „Meistras ir Margarita“ puikiai demonstruoja moterų – vampyrų galimybes. Tai, kad „bildukai“ neduoda šešėlio ir perskaito visas mintis, taip pat padaro reikalingus įrašus į Smegenis visiems norintiems, visa tai aprašyta pas M. Bulgakovą. Moterys – vampyrės dirba tik per pilnatį ir tik naktį. Iš tikrųjų reikalingų dažnių pašalinimas iš pacientų yra susijęs su „bildukais“, o pačios moterys tik koreguoja gautą skirtumą paimdamos jau nereikalingą kraują. Katėms šį procesą lydi murkimas (nesukelia alergijos). 

Taigi, svarbiausia – norint įsikūnyti į visas šias savybes, būtina turėti fantomą arba „ bilduką“ , kuris žvilgčios į kitų žmonių kišenes, išvalys norintiems Smegenis, įspės apie pavojų ir taip toliau. Optiniu požiūriu fantomas nėra matomas, todėl jie kalba apie „savybes Smegenų“, ypač kai panelė ima vingruoti pirštais. Jei iki 1945 m. fantomų buvo vienetai, tai po to prasidėjo jų masinė gamyba, ypač nuo 1988 m.  Bankuose atsirado „konsultantai“, artistai cirke, specialiųjų tarnybų agentai ir t.t.

15

Būrėjos egzistuoja jau pakankamai seniai, paprastai tai yra čigonai. Jos SKANUOJA MATRICOS DUOMENIS, kuri yra pas kiekvieną žmogų ir, naudodamasis bet kokiomis prieinamomis priemonėmis (įskaitant žaidimo kortas), „numato likimą“. Beveik visi čigonai užsiima būrimu, iš tikrųjų tik vienas iš 12 000–13 000 čigonų sugeba perskaityti matricą 67–68 proc.. Matricą skaito per auksą, kuriuo apkabinėti moteris ar vyras – nesvarbu. Būtent  matricos ryšio dažnis ir aukso dažnis sutampa, ir auksas yra stiprintuvas, arba katalizatorius. Beje, jei tokia čigonė patenka į butą, ji akimirksniu randa vietą, kurioje slepiamas auksas. Atkreipkite dėmesį, kad būrėjai skaito tik matricą.  Daug retesnis atvejis – Vaidilutės(kaip pasakė, taip ir bus). Čia įsikiša fantomas. Ištaisoma anksčiau užrašyta informacija matricoje, ir apie tai pranešama vaidilutėms, kuri pagarsina tai, kas pataisyta. 2007 m. planuota suteikti šį gebėjimą visoms moterims.  Neįvyko.

   Kasandros. Visais amžiais jos buvo deginamos ant laužo, ir jų bijojo pakankamai stipriai. Kasandros turėjo Smegenis aukštų oktavų, kurios leido joms pamatyti bet kokią įvykių seką, semiantis informaciją iš atmosferos Smegenų. Paskutinės kasandros dingo po 1623 m. Buvo pastatyta apsauga nuskaitymui informacijos iš atmosferos Smegenų, ir nuskaitymas liovėsi. 

 Atskirai reikėtų pažymėti tokį fenomeną kaip VangąTai išplėstinė būrėjos versija – informacija buvo nuskaitoma iš Smegenų lankytojo. Turėjo ryšį su Smegenimis atmosferos, kurios ir papildė jai viską kitką. Vanga – tai moteris-voras tikraja prasme.

 Į politiką moteris traukia ne dėl to, kad joms nesinori užsiimti namų ruošos darbais – paprasčiausiai įstatant matricą, SUMAIŠĖ ĮDIEGIAMUOSIUS KODUS, ir moteris pradėjo vykdyti jai nebūdingas funkcijas – antrinis informacijos perdirbimas. Išskyrus žalą, iš tokio transliatoriaus nieko negausi. Komentarų nereikia – užtenka šiandien atidžiau pažvelgti į šias veikėjas, „užplūdusias“ valdžios struktūras. Ministrai, generolai (nereikia painioti su generolienėmis – generolų žmonomis), senatoriai, visų lygių deputatai ir t.t.

 Ypač įdomios  moteriškos – vunderkindės. Jei yra vieta, ir tai leidžia sąlygos (visų reikalingų dažnių buvimas), moteris gali TŪRĖTI KELETĄ MATRICŲiki 6 ), kiekviena iš kurių lemia veiklą konkrečiame žinių spektre. 

16

 Auksas buvo sukurtas kaip struktūra, universali bet kuriai matricai. Aukso dažniai naudojami ryšiui. Jei atkreipti dėmesį į žiedą ant bevardžio piršto („kiniški“ taškai kraujagyslių), tada jis turi piramidės formą, ir skaitymas (užrašymas) informacijos daromas ant kraujo struktūros. Pas kai kuriuos aukse ne tik visi rankų ir kojų pirštai, bet ir dantys, papildomai dar ir grandinėlės, raktų pakabukai ir t.t., bet svarbiausiu elementu yra būtent ŽIEDAS ANT BEVARDŽIO PIRŠTO. Pasikeitimas nuo dešinės rankos ant kairės taip pat yra simbolinis – atmosferos Smegenys daro viską, kad moteris iš liaudies (judėjų) nebūtų viena. Turime 22 radiacijos dažnius (įskaitant alfa, beta, gama). Auksas taip pat yra radioaktyvus, tačiau šiam radioaktyvumui šiandien nėra jokių prietaisų.    Visas auksas, kuris „uždėtas“ (daug ir labai daug) ant moters, buvo papildomas veiksnys valdymui pagal dažnio komponentus, sumažinant valdymo klaidas iki minimumo. Aš jau išsamiai rašiau apie tai savo knygose. Auksas, kaip žymė biostruktūroms, turi jungtį oktavų grandinėje  32 ÷ 42 ÷ 53, kas leido Smegenims atmosferos  ATSEKTI “SAVO” BIOSTRUKTŪRAS, t. y. individus su kažkokia tai įvestu genotipu Smegenų.

Jei iš aukso lakšto surinksime trimatės figūros schemą, atspindinčią neigiamos vandenilio formos kreivės pasisukimą  išilgai aukso spektro linijų, gausime tam tikrą „natūralų gamtinį siurblį“, panašią į svogūną formą. Toks siurblys, viena  vertus, rinko iš Smegenų visų esančių (šventykloje su svogūnų kupolais) didžiąją dalį potencialų, susijusių su energetiniu-  informaciniu dažnio spektru. Tuo pačiu metu šis „siurblys“ iš gilumos  1200 METRŲ PERPUMPUODAVO po bažnyčios kupolu visą reikalingą informaciją tuometinės programos veiklai, kuri buvo sukaupta ant linijų bažnyčios buvimo zonoje. Auksas  naudojamas kaip substitutas dėl nežinojimo, nes tai toks izotopas, kuris bet kuriuo metu gali virsti švinu pagal  schemą: Au → U→ Pb.  

17

Iš viso aukse yra 24 variantai „stabilių izotopų“, kurių kiekvieno gyvavimo laikas yra daugiau nei  4000 metų. Visi izotopai turi pradinę (pirminę) dažnio struktūrą ir pradinę matricą. Pagal šią pradinę matricą yra sudarytos  aukso charakteristikos, tačiau jos jau pakeistos nepastebimai aplinkiniams. Jei auksas naudojamas techninėms reikmėms, tai yra 31 ÷ 53 oktavų jungtis, toks auksas turės pastovų papildymą. Jungčių derinys duoda galimybę gauti konkretų tikslinį panaudojimą, kas daro tai UNIVERSALIA TECHNINE MEDŽIAGA, tačiau jau ne daugiau to. Ryšium su tuo, kad šis „auksinis komponentas“ praktiškai neveikia, tai šiandien ryškiai atsispindi BENDROJE BŪKLĖJE MOTERS ir ypač atsižvelgiant į sveikatą. Tam kad, kompensuoti susidariusį disbalansą, reikia pakeisti auksinius „papuošalus“, kurie liečiasi su kūnu, į sidabrinius arba tiesiog nuimti, o tai daugeliui moterų (ir ne tik) yra „kaip mirtis“!

 Sidabras turi grotelių struktūra, panašią į žmogaus Smegenų struktūrą.  Atominis sidabro blokas turi skirtingas kryptis ašių tetraedro, todėl sidabras NE GALI įeiti į biologines struktūras pradine forma – visada reikalinga pora (ganteliai). Sidabro yra ir jūros vandenyje, ir kiekviename kubiniame metre žemės, sidabro spektras yra paprastos formos (išilgai to paties tankio energijos linijų), o šių linijų kontūras – Pietų Amerikos žemynas. Ten, centre, yra didžiausias pasaulyje sidabro telkinys. Mažos jo formos išsibarsčiusios po visą žemę.

 Sidabras turi daugybę nuostabių savybių. Pirmas ir svarbiausias dalykas mūsų supratimu – kaip elementas, galintis atlaikyti energetinį pripumpavimą, iki 139% 41 oktavoje, yra ženklas medicinoje. Sidabro dažnis aktyviausiai bendrauja ne su Mėnuliu , o TIESIOGIAI SU  SISTEMA  GYVYBĘ PALAIKANČIA.

 Ypatingą vaidmenį vaidina deimantai. Iš 100% diabetikų 75% yra moterys. Iš 100% hemofilija sergančių 100% yra moterys (visos moterys iš judėjų). Vyrai serga hemofilija, tačiau NE TURI palikuonių. Hemofilija sergančios moterys turi palikuonių, kuriems viską perduoda. Jei diabetas NE PERDUODAMAS paveldėjimo būdu, tai hemofilija PERDUODAMA. Kraujo krešėjimo problemos (eritrocito savybė nekeisti formos praradus kontrolinį impulsą) neįmanoma išspręsti nesuprantant apie kraują. Medicina daugiau nei 500 metų užsiima krauju, tačiau atsakyti į paprasčiausią klausimą – kaip 7–8 mikronų skersmens eritrocitas sutelpa į vieno mikrono skersmens kraujagyslę, NE  SUGEBA. Todėl naudojamos parankinės priemonės.

 Atskirame A. Hatybovo straipsnyje „Deimantai. Savybės ir kokybė “, buvo pateiktas išsamus visų rūšių deimantų įvertinimas – tiek kasybos vietų, tiek spalvos atžvilgiu. Tačiau kol kas šis straipsnis nėra viešas. Tai gali sunaikinti akcinę bendrovę „Alrosa“ kaip dar vieną „nacionalinį turtą“.

 Atmosferos Smegenys nuskaito sergančio hemofilija būseną ir daro deimantų parinkimą, kurie turi homeopatinę savybę pašalinti krūvį iš eritrocito struktūros. Žinoma, yra ir kitų būdų atkurti eritrocito savybes, tačiau tam reikia pašalinti kubinę struktūrą arba patekti į „auksinį milijoną“

 

6. Ir žinoma kad – apie vaikus

 

Kalbant apie informaciją apie vaikų gimdymo procesą arba, tiksliau sakant, apie „gimimą Smegenų Sielos Esybės“ (kuris, mano nuomone, yra reikšmingesnis norint suprasti šį klausimą), šiandien tai gali labai pažeidžiami atsiliepti tiems, kurie yra jauni , kurie jau kuria šeimas – kažkas jau susiduria su sunkumais ir netgi tragedijomis. Nuo 2013 m. naujoji Valdymo Sistema jau padarė DAUG POKYČIŲ kontroliuojančio pobūdžio, kuris suteikė išraiškingesnę kontrolę gimstamumui. Šis procesas tęsiasi ir šiandien, todėl tie, kurie turėjo problemų šiuo klausimu, dabar turi didelę galimybę jas išspręsti. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiandien gimsta daug „problemiškų“ vaikų (vis daugiau), tačiau Sveikatos apsaugos ministerija šią tiesą slepia. Tačiau faktas išlieka, todėl su kiekvienu šiandien gimusiu vaiku reikia užsiimti asmeniškai. Reikia ne kovoti už vaikus, o kariauti už kiekvieną atskirai ir nepaisant į nieką! Visuomenė iš žmonių NE BUS PRIPAŽINTA ŽMONIJA, jei jie nepajėgūs sukurti savo Kopiją labiau tobulesne forma ir kokybe. Daugeliui jau aišku, kad negali būti tyra Siela tas, kuris nukreipė visas savo gyvenimo mintis tam, kad gautų sau žemiškų palaiminimų, pažemindamas kitus, lygius sau, ypač pasiekdamas savo tikslą per smurto apraiškas ir kitas ydas. Šie žmonės jau įsigijo problemų  dėl vaikų gimimo ir ne tik.

aštuoniolika

Dabartinis vaikų gimimas su ankstesniais programiniais procesais  bendro  neturi nieko su tų procesų   sunaikinimu. Todėl visi apmąstymai ir klausimai, kuriuos man užduoda dėl genotipo  Smegenųgimstančių   vaikų, yra beprasmiai. Jokio svarstymo apie jų įtraukimą į bet kokį genotipą Smegenų   jau NE EGZISTUOJA. Kitas dalykas, koks oktavos lygis dovanotas jų  dabartinėms SmegenimsTaip turėtų   skambėti klausimas. Tačiau atsakyti į jį dar anksti. Žmonės dar nėra pasirengę   su „Gerumu“, atsižvelgti į   Pažinimą tokio pobūdžio, todėl tegul tai bus kol kas ne prieinama informacija, – įsitikinęs, gan neilgam   laikui. Kalbant apie vaikus, kuriems suteikiama bet kokia išsaugojimo palyda, – apie tai nereikia   pergyventi.

Būtina, priešingai, reikalauti iš vadinamojo „valdančiojo sluoksnio“ labiau ir labiau teikti tokią apsaugą, nes supančios realybės keitimo procesai yra tokie intensyvūs, kad natūrali adaptacija yra nepakankama. Dėl šios priežasties dažniausiai vaikai dabar ir gimsta su gerokai sumažėjusiu svoriu. Ir kadangi jau toks pokalbis įvyko, reikia pažymėti, kad artimiausiumetu kaip aukščiausia nuopelnų padrąsinimo forma, kaip pripažinimas savo įgytam tobulumui, bus teisė susikurti savo panašumą, t.y., vaikų gimimą Mano nuomone, kitaip ir būti negali. Ir kas šiandien, – būdinga ir aktualu, už tai nėra kur duoti kyšių ir nėra kam.

Belaukiant Pavasario šventės, kurios visi laukia ir kuri jau ne už kalnų, noriu baigti optimistiška nata, daugiausia dėmesio skiriant ne tik tam, kad viskas, kas parašyta aukščiau, buvo! Bet tam, kad suprasti, kas vyksta – tai privalu žinoti.

   Radikalių virsmų laikas ne už kalnų, tačiau kol kas vyras yra aiškiai protingesnis, o moteris gražesnė (bet tai tik mano nuomonė). Norint, kad moterys įgytų intelekto lygybę su vyrais, pakanka pašalinti iš jų senų stereotipų spaudimąNesakau, kad kai tik praeis spaudimas, moterys tuoj pat šoktels į kalną. Kas augo tūkstančius metų tas NE PASIKEIS per metus ar du ar tris. Inercija dar ilgai jausis. Tačiau įvykę ir vykstantys pokyčiai, – kurie prasidėjo, įvyks daug greičiau, nei mes galime tai aprėpti.

  NASA neseniai baigė eksperimentą su dvyniais, kuriame vienas buvo kosmoso stotyje beveik metus, o kitas – Žemėje. Rezultate dvynių genai ėmė skirtis 7 proc. Jei DNR per vienerius metus taip pasikeitė, galima įsivaizduoti, kaip ji būtų pasikeitusi per dešimtmečius nuo viso ir visko atkūrimo pradžios, bent jau žmogaus gyvybės palaikymo sistemos rėmuose. Mano nuomone, būtent toks laikas, BUS REIKALINGAS DĖL PASIKEITIMŲ MOTERŲ … Kad vyrai pasivytų moteris grožiu (ne moterišku, grožis turi daug sričių, pradedant matematinėmis formulėmis ir pramoniniu dizainu, baigiant žvaigždėmis ir idėjomis), reikia ne tik genetikos, bet ir globalaus šuolio. Tačiau akivaizdu, kad ne rytoj, jie pasieks tokį lygį, kai formas savo kūno, veido ir įvaizdžio žmonės galės formuoti kaip tik nori. YRA PAGRINDO TIKĖTI, kad moterys taps lygiaverčiai protingos vyrams anksčiau, nei vyrai turės galimybę būti antiek gražūs, kad tai taps jų turtu.

Pirmoji numatoma ateitis: visi žmonės bus lygūs intelektualiai ir kūrybiškai. Ne ta prasme, kad visi taps Einšteinais ir Mocartais, bet ta, kad lyčių skirtumas išnyks (šiandien dėl šio skirtumo, pavyzdžiui, šachmatų turnyrų taisyklės draudžia vyrams dalyvauti moterų turnyruose, tuo tarpu moterys gali dalyvauti vyrų turnyruose).

Šiame evoliucijos etape visi bus lygūs pagal protą, o moterys bus priekyje grožiu. Ir net tame jokių abejonių. Žmonija susiskirstys į dvi grupes: vienoje protingi (vyrai), kitoje – protinga plius graži (moterys). Jei visi kiti dalykai bus lygūs, antroji žmonių grupė bus aukštesnė už pirmąją. Taigi pastarosios taps pirmosios – moterys tuo metu taps aukštesnės už vyrus.

    Bet ir NĖRA ABEJONIŲ tame, kad vieną dieną vyrai pasivys moteris grožiu, ir visi taps lygūs. Tuo tarpu šiam procesui, vykstančiam nepaisant visko, trukdo religiniai įsakymai, pervadinti į etiką, moralę ir etiškumą, trukdo visa tai, kas mano jau išvardyta. Laiko klausimas – kada šie atavizmai nukris, kaip beždžionės uodega. Jie nukris, ir gana greitai, dėl mūsų akyse vykstančių procesų. Štai tada mes, Adomai, ir jos – „Valdymo Sistemos“ taps Žmonėmis! Štai tada – ir taps ši šventė, Pavasario šventė, kurią šiandien švenčiame visi kartu, visaverte švente Žmonėms visu gražumu ir reikšmingumu.

1Pradžios knyga (1: 26-27). 

2 Tai, kad buvo dvi pirmosios moterys, paminėtas įvairių tautų mitologijose. Viename seniausių literatūros paminklų žmonijos istorijoje, prieš maždaug keturis tūkstančius metų Šumeruose parašytame epe „Apie Gilgamešą“ pirmiausia paminėtas Lilit vardas. Ten ji pasirodo kaip pirmoji moteris demonas, gyvenusi dieviško medžio įduboje. Lilit – šumerų ir akadų mitologijoje – naktinė Babilonijos panteono demonė. Senovės Mesopotamijoje tikėjo, kad Lilith naktimis gėrė vaikų kraują, taip pat suviliojo ir kankino miegančius vyrus.

3 „Lilit“ yra Johno Collierio paveikslas , sukurtas 1892 m. Pirmoji Adomo žmona, pagal kabalistinę mitologiją, yra gundanti ir laisvę mylinti moteris, kuri nepatiko nei ją sukūrusiam Dievui, nei vyrui.

4 „ Ebras“ yra baltyminio proto evoliucija . Tai turi ribą. Jie atliko savo funkciją ir turi būti perduoti perdirbti.

5 Prostitučių egzistavimas senovės Mesopotamijos civilizacijose pirmą kartą buvo užfiksuotas Hammurabi kodekse, datuojamame XVIII a. Pr. Kr e., kurioje, remiantis įstatymais, yra ginamos moterų, įskaitant prostitučių moteris, nuosavybės teisės. Nors prostitucija buvo uždrausta pagal žydų įstatymus, senovės Izraelyje tai buvo įprasta. Paminėtos paleistuvės („paleistuvės“) yra Senajame Testamente – paleistuvė Rahabas iš Jericho Rahabo II tūkstantmečio pr. e.

6 Atėnų Metonas (apie 460 m. Pr. Kr. – nežinomi mirties metai) – senovės graikų astronomas, matematikas ir inžinierius. 433 m. Pr. Kr. e. pasiūlė vadinamąjį „Metonic“ ciklą, kuris yra Graikijos lunisolarinio kalendoriaus pagrindas. Metoninis ciklas yra laikotarpis, lygus 19 tropinių saulės metų arba 235 sinodiniams mėnesiams arba 6940 dienoms.

7 fantomas (fr. Fantome – vaiduoklis) – kažko iš praeities vaizdas (žmogaus siela, būtis, daiktas). Pavyzdžiui, „traukiniai vaiduokliai“ ir „laivai vaiduokliai“ (pavyzdžiui, skraidantis olandas).