Naujas Projektas

369-serija straipsnių

Baigęs penktąją knygą, aš pradedu Naują Projektą. Projektą skirtą išdėstyti tai, ką pats pažinau, išbandžiau ir pritaikiau – tai ką noriu perteikti žmonių supratimui. Tai bus 369 straipsniai, pastabos, esė ir kitos informacijos pateikimo formos, šios informacijos paaiškinimas ir, galbūt, naudojimo rekomendacijos. Tam mane paskatino Nikola Tesla pasakymas: „Jeigu jūs žinotumėt skaičių 3, 6 ir 9 didybę, turėtum raktą į Visatą“. Visą informaciją, kurią aš turiu šiandien ir kuri ateina pas mane, informaciją, kurią gavau iš N. Levašovo, A. Hatybovo, A. Lučino ir kitų išvykusių ir tebegyvenančių tikrų Rusijos mokslininkų, aš aprengsiu priimtina forma tiems, kurie nori žinoti ir pristatysiu ją šiame naujame projekte!

Aš papasakosiu, kodėl visas pasaulis gyveno Rusijos sąskaita, kodėl pastaruosius 200 metų Europa „ponauja“ Rusijos pinigais ir jos istorinėmis vertybėmis. Amerika – šiandien taip pat egzistuoja dėl vadinamojo „protų nutekėjimo“ iš Rusijos, kalbant apie pokyčius ir technologijas, kurios nepriklauso nuo šių žmonių proto. Bet viskas grįžta „į savo vėžes“, ir mes tai jau aiškiai matome ir jaučiame. Didžiausios beveik visko transformacijos prasidės 2023 m. Paaiškinsiu, kodėl 2020 m. Sausio 19 d., 01:15 val., Naujos programos buvo „paleistos automatiškai“ vieną dieną ir visiems metams, o jų iš viso yra 1 500. Kai kurios programos veiks iki 2020 m. Gruodžio 22 d., tačiau dauguma jų yra ilgalaikės – programos orientuotos į „valstybinę valstybę“ – kai valstybė keičiasi neatpažystamai, ir taip keisdama požiūrį į žmones, sukūrusius šią valstybę. 2020 metai – ypatingi “

Fiodoras Dmitrijevičius Škrūdnievas