Kompleksas „SvetL-Flora“

Kompleksas „SvetL-Flora“- kas tai ?

    Visų pirma – tai eksperimentas. Tai realus poreikis – geriau suprasti ir pažinti gyvo augalo ląstelės „darbo“ esmę ir principą, remiantis Žiniomis, praktika ir Technologijomis, kurias mums paliko kaip palikimą ir kurias mes vystėme toliau, remdamiesi, Naujomis žiniomis, Rusijos Mokslininkų – N. V. Levašovo, A. M. Hatybovo, N. A. Morozovo ir kitų, dar gyvenančių, apie kuriuos mes rašėme ir kalbėjome – ne kartą.

  Tai – eksperimentas, o dabar tai – visavertis „SvetL-Flora“ Projektas ir Programa, kuriuos daugiau nei dvejus metus sėkmingai vykdo ,,Rusijos Mokslo ir Technikos Draugija”, o visi norintys gali dabar dalyvauti tęsiant šį projektą.

  Pirmą kartą, Nikolajus Viktorovičius Levašovas 2003 m. savo pilies teritorijoje, Prancūzijoje, uždėjo savo sukurtą Psi-lauko generatorių,  augalams. Straipsnių cikle „Gyvybės šaltinis“ jis aprašė generatoriaus poveikį augalams ir dirvožemiui rezultatus, pateikdamas detales ir šimtus nuotraukų, iliustruojančių įvykius „stebuklus“. Atitinkamai Rusijos mokslo ir technikos Draugijos eksperimento pradžia buvo pradėta 2013 m. ankstyvą pavasarį, pirmasis SvetL-Flora generatorius su atitinkamomis programomis buvo uždėtas Leningrado srityje, 2013 m. Gegužės 1 d., Krasnodare, o šiek tiek vėliau – Kamčiatkoje.

 Krasnodaro eksperimento rezultatus galima rasti trejose filmo dalyse, kuriose išsamiai aprašomas ir parodomas „SvetL”  technologijų poveikis. Šie rezultatai buvo gauti nenaudojant jokių trąšų ir cheminių priemonių, apsaugančių nuo ligų ir kenkėjų, pakankamai neturtingame  miesto dirvožemyje.

 „SvetL-Flora Generatorius yra „nefizinė“ (visuotinai priimto termino prasme) struktūra, jo neįmanoma pasverti, paliesti, pamatuoti, jo „tankio“, „sklandumo“, „bio-lauko“ ir pan. Fizinis «SvetL-Flora» Generatoriaus nešiklis yra Konstrukcija, kurią aprašėme straipsniuose „ŽINOS nuo Pradžios.

Naudojimo principas yra gana paprastas:

  „SvetL-Flora“ savininkas turėtų padėti „Konstrukciją“ (plastikiniame futliare, neatidarydami Plombos) į stiklinį indą su dangčiu (pavyzdžiui, stiklainį nuo medaus ar uogienės) ir įkasti indą į žemę iki 50–100 cm gylio. „SvetL-Flora“ generatoriaus nuotolis yra paskaičiuotas 20 metrų, todėl jums reikia pasirinkti vietą generatoriui pastatyti, remiantis apytiksliu savininko sodo ir daržovių sklypo centro apskaičiavimu. Stiklo indas su metaliniu / stikliniu dangteliu yra geriau, jei norite apsaugoti korpusą ir „Konstrukciją“ nuo žalingo pačios žemės, požeminio vandens, taip pat pelių ir kitų požeminių gyvų būtybių. Taip pat stiklinį konteinerį lengviau rasti žemėje, jei generatorių reikia perkelti į kitą teritoriją.

Numanydami pagrindinį ir svarbiausią klausimą – „ar mano braškės augs po sniegu?“ – Atsakysime iškart – mes ne stebukladariai, o tik mokomės! Tačiau skirtingai nei stebukladariai, mes mokomės kartu su Jumis, o Jūs – su mumis. Štai kodėl „SvetL-Flora“ projektas yra laikomas eksperimentu, kuriame dabar kviečiami dalyvauti visi mūsų bendraminčiai. Rezultatai 2013 m. eksperimento ir 2014 m. didelio masto eksperimento rezultatai, kuriuos jau gavome, leidžia mums žengti pirmyn ir padaryti šį projektą šiandien – visuomeniniu.

 Pagrindinis projekto tikslas yra išmokyti Jus bendradarbiauti su „SvetL-Flora“ generatoriumi ir jo programomis per turimus „SvetL“ Kompleksus ir „SvetL“ apyrankes, kad būtų galima savarankiškai valdyti pasirinktų augalų augimo ir vystymosi procesus.  Norėdami suprasti, apie ką kalbama, primygtinai rekomenduojame Jums perskaityti (atidžiai perskaityti) viską, kas parašyta (būtent tam) N. V. Levašovo knygoje – „Gyvybės šaltinis1–10“. Naudokitės ten aprašytomis Žiniomis kaip „instrukcija veiklai“ mūsų bendrame projekte. Mes žinome, kad Jūs – „išmoksite“ ir Jūs šiandien – esate pasirengę (tie, kurie „naudojasi„ SvetL “programomis bent mėnesį) ,,visualiografiškai “(vaizdinis įvairialypis bet kokios informacijos pateikimas) sukurti „norimų parametrų“ formas augalams ir nustatyti „užduotis“ „SvetL-Flora Generatoriui“ per jūsų „prietaisus“, pritaikydami ir išmokdami valdyti „augalų augimo“ procesą ir dirvožemio derlingumą, kuriame jie auga.

 

 Ir svarbiausia, išmoksite prasmingai suprasti pradėtus procesus ir suprasite savo atsakomybę už tai, ką įgyvendinate. Tai ir mokymasis ir Jūsų Pažinimas procesų,  vykstančių tarp gamtos ir žmogaus prarastos pusiausvyros   jūsų teritorijose atkūrimo. Ir tai tik pradžia.

     Tik tokiu būdu visi kartu galėsime grąžinti ir atkurti tai, kas buvo naikinama ir griaunama ne vieną Amžių. Tai bus mūsų kolektyvinio protingumo įrodymas – vardan gėrio! Štai ką daryti ragino N. V. Levašovas ir apie ką nuolat rašė bei kalbėjo. Tai  Naujų Žinių įkūnijimas į Naujas Technologijas, kurias JIS paliko Mums Visiems.

     Išmokyti Jus atlikti nepriklausomus gamtos virsmų, vykstančių prieš jūsų akis, stebėjimus. Fiksuokite ir užrašykite viską savo dienoraščiuose, kad vėliau galėtumėte pasidalinti savo patirtimi ir išmokyti savo vaikus, giminaičius ir draugus,- viską, ką patys pažinote – Atėjo Laikas!

     „SvetL-Flora“ naudojimas didesniuose plotuose (didelėje žemės ūkio naudmenoje su dideliais apsėtais plotais) bus aptariami atskirai, artimiausiu  laiku.

Jeigu Jūs norite pritaikyti Kompleksą ,,Svetl-Flora” bute: geriausia pasirinkti didžiausią  vazoną ir jame augantį augalą bei atsargiai «palaidoti» ten  „SvetL-Flora“ Kompleksą, šį augalą paverčiant „pagrindiniu“. Be to, šis vazonas su žeme (arba su augančiu augalu) su jau palaidotu „SvetL-Flora“ Kompleksu yra šalia kambarinių augalų, tikintis, kad nurodytas „diapazonas“ apims visus jūsų naminius augalus, kuriuos paruošėte eksperimentui. Buto sąlygomis – tai padaryti nebus sunku. Tokių manipuliacijų bute sąlygomis stiklinis „apsauginis“ indas nėra būtinas.

     „SvetL-Flora programa turi didelę ateitį, ir būtent su Jūsų pagalba ši programa gali visapusiškai išsipildyti ir būti tikrai naudinga visiems, kuriems rūpi mūsų Žemė, kurie nori  atkurti , Gamtą ir Save.

     …….ŠISESĖ“ –  papasakos ir imokins JUS bendradarbiavimo su SvetL-FloraGeneratoriumi ir jo Programomis per jau esamus pas JUS  „SvetL“ Kompleksus ir
„SvetL“ apyrankes
, tam kad savarankiškai valdytumėte procesą augimo ir vystymosi  , JŪSŲ pasirinktų augalų.

Tam, kad  suprasti, apie ką eina kalba, primygtinai rekomenduojame JUMS perskaityti (atidiai perskaityti) visk, kas parayta (btent tam) N. V. Levašovo knygoje – Gyvybės šaltinis, 1–10. Naudoti ten apraytas Žinias kaip Instrukcija Svetl-Flora“ msbendrame Projekte. Mes inome, kad Jūs – „išmoksite“ ir Jūs šiandien – esate pasirengę (tie, kurie „naudojasi” „SvetL“ Programomis bent mėnesį)visualiagrafiškai “(vaizdinis įvairialypis bet kokios informacijos pateikimas) sukurti „norimų parametrų“ formas augalams ir nustatyti „užduotis“ „SvetL-Flora Generatoriui“ per savo „prietaisus“, koreguodami ir mokydamiesi  „augalų augimo“ ir dirvožemio derlingumo valdymo procesų, kuriame jie užauga……..

Svarbi informacija : Instrukcija ,,SvetL”-Flora

Atsakomybės atsisakymas.
Šie interneto puslapiai skirti suteikti informaciją apie produktus bei kitas paslaugas. Nepaisant mūsų dėmesio turinio tikslumui, išbaigtumui bei išsamumui, mes, deja, negalime prisiimti atsakomybės už jį, tiesiogiai arba netiesiogiai. Šiuose puslapiuose pateikiama tik bendra informacija ir jokiu būdu negali pakeisti medicininės, komercinės ar kitokios konsultacijos. Todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius teigimus ar reikalavimus atlyginti žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią su interneto puslapių naudojimu ar juose pateikiama informacija.

Jei mūsų interneto puslapiuose yra pateikiama trečiųjų šalių informacija ar nuorodos, tai neturėtų būti suprantama kaip mūsų pateikiamos rekomendacijos. Kadangi mes netikriname tos informacijos tikslumo, išsamumo ar teisėtumo, mes, suprantama, negalime prisiimti už ją atsakomybės.

Mes pasiliekame visišką teisę bet kuriuo metu keisti interneto puslapių turinį.