Antirusiškas Anticiklonas

N.V. Levašovo interviu laikraščiui “Prezidentas”

Kas mums užsakė šią vasarą?

.

«Чёрные крылья над призрачным миром парят,   „Juodi debesys virš vaiduokliško pasaulio sklando,

Мрачно, беззвучно дома и деревья горят…     Niūriai, be garso namai ir medžiai dega…  

Ада исчадия вырвались из-под земли.     Pragaro liepsnos išsiveržė iš po žemės.

Милости больше не жди, сожжены корабли.     Malonės daugiau nelauk, sudeginti laivai.

Что нас ведёт к такому концу,       Kas mus veda prie tokios pabaigos,  

чтобы увидеть лицом к лицу ужас и муки,     kad pamatytum tiesiai prieš veidą siaubą ir kančias,

страдания и страх, непобедимого разума крах?»  kančias ir baimę, nenugalimo proto galą?“

A.Krupnov, „Apokalipsis“.

.

Pragariškas karštis, smogas ir gaisrai 2010 metų vasarą Rusijoje buvo daugiau panašūs ne į unikalius gamtinius kataklizmus, o į didžiulę dujų kamerą ir klimatinį krematoriumą, kuris sumušė neeilinius temperatūrinius rekordus. Kuo paaiškinti 2010 m. orų apokalipsę?

Šiek tiek istorijos

1977 metais SNO (Suvienytųjų Nacijų Organizacija) priėmė Konvenciją dėl „ekologinių karų“ uždraudimo panaudojant poveikio priemones supančiai aplinkai ir jos dirbtinį stimuliavimą tikslu pakeisti klimatą. Tarp TSRS ir JAV taip pat buvo pasirašyta sutartis dėl bandymų nutraukimo šioje sferoje, bet, nepaisant to, jie (tyrinėjimai) buvo tęsiami prisidengiant moksliniais tyrinėjimais.

Neseniai išslaptinti dokumentai patvirtina, kad dar 70-siais metais JAV ir TSRS pradėjo niekuo nepateisinamas lenktynes dėl klimatinio ginklo sukūrimo. Iš Anglijos vyriausybės Nacionalinio archyvo dokumentų seka, kad septyniasdešimtaisiais metais abi supervalstybės įtarinėjo viena kitą dėl pasiruošimo „klimatiniam karui“. Ir JAV, ir Tarybų Sąjungoje egzistavo slaptos, globalios, karinės paskirties programos. Kaip tvirtina Hidrometeorologinio universiteto rektorius Lev Karlin, orų prognozės tapo neatskiriama specialiųjų tarnybų veiklos dalis. Taip kad, ekonominės sausros ir politiniai potvyniai visiškai realiai gali tapti prognozių dalimi ХХI amžiuje. Klimatas tampa ekonomikos ir nacionalinio saugumo sritimi, o klimatinio ginklo rūšys — labiausiai saugoma valstybine paslaptimi.

Pirmuosius bandymus šioje srityje amerikiečiai atliko dar Vietnamo karo metu, kai į debesis barstė juoduotą sidabrą, kas sukeldavo tropines liūtis, kurios naikindavo žemės ūkio pasėlius ir žinomą Ho Ši Mino Kelią, kuriuo vietnamiečių partizanai veždavo ginklus ir šaudmenis. Kritulių kiekis tada buvo padidintas tris kartus. Po to, kai Vietname buvo panaudotas kovinis klimatinis ginklas kodiniu pavadinimu „Špinatas“ (Project Popeye), oficialūs asmenys tą fenomeną paaiškino natūraliomis priežastimis — didele tropinių liūčių tikimybe tame regione.

2001 metais JAV prezidento padėjėjas pranešė, kad Aliaskoje buvo sėkmingai atliktas jonosferos eksperimentas, o Pentagonas pareiškė, kad 2025 metais JAV pradės visiškai valdyti orus ir keisti klimatą konkrečiose teritorijose tam, kad mūšiai vyktų be jokio pasipriešinimo. Aliaskoje yra labai neįprastas objektas, turintis 360 antenų-superaukštų bangų išspinduliuotųjų, kurios gali paveikti jonosferą, kurioje suformuoja dirbtinius plazmoidus ir pakeičia klimato sąlygas planetoje.

Sankt Peterburgo universiteto profesorius Andrej Vassojevič mano, kad sistema HAARP gali uždengti praktiškai visą Rusijos teritoriją. Auroralinės srities aukštos kokybės tyrimų programa (High-frequency Active Auroral Research Programme (HAARP)) — tai ginkluotės sistema, kuri išskleista Gakone (Aliaskos valstija), kuri išspinduliuoja galingas radiobangas į viršutinius atmosferos sluoksnius ir sukelia orų anomalijas.

Ekonomikos profesorius Mišel Čosudovskij iš Otavos universiteto (Kanada), kuris studijuoja oficialius karinės žinybos dokumentus apie programą HAARP, rašo: „Egzistuoja nedviprasmiški JAV KOP pareiškimai apie tai, kad klimato keitimo technologija jau sukurta. Kalbėti, kad ta sistema turi nors kokį pritaikymą ne kariniams tikslams — reiškia nusidėti tiesai. Nemanau, kad tą sistemą įmanoma panaudoti taikiems tikslams — tai masinio naikinimo ginklas, sugebantis sukelti rimtus klimato pasikeitimus. Ypatinga projekto savybė yra tai, kad priešas iš viso gali ir nesuprasti, kad prieš jį buvo panaudotas tas ginklas. Mano požiūriu, be jokių abejonių čia kalba eina apie SNO Konvencijos pažeidimą“.

Klimatinis ginklas yra labai pavojingas visai žmonijai dar ir todėl, kad turi didžiulius energetinius resursus su neprognozuojamomis katastrofiškomis pasekmėmis. Palyginimui: įprastas atmosferinis ciklonas, kuris gamtinėse sąlygose pastoviai juda, turi kolosalią energetiką, prilyginamą dešimtims atominėms ir branduolinėms bomboms.

„Laikas žmonėms atkreipti dėmesį į tą ginklą ir nesutelkti dėmesio tik į globalų atšilimą, — priduria Čosudovskij. — Ir viena, ir kita kelia didžiulį pavojų“.

Savo nuomonę apie įvykius Rusijoje praeitų metų vasarą išsako rusų mokslininkas, radiofizikas, fundamentalių tyrinėjimų pasaulio sandaros srityje autorius, akademikas Nikolajus LEVAŠOVAS, pokalbį su kuriuo mes siūlome skaitytojui.

Po jonine linze

— Nikolaj Viktorovič, mūsų pokalbio tema — taip vadinamos gamtinės anomalijos ir kataklizmai, kurie vyko šią karštą vasarą. 2010 metai jau pavadinti patys baisiausi. Žmonės įgąsdinti ir nori žinoti, kas laukia žmonijos ateityje. Šiuo metu pasaulyje vykstantys gamtiniai kataklizmai beprecedentiniai pagal savo mastelius. Rusų mokslininkai ir meteorologai, vadovaudamiesi ilgalaikių orų stebėjimų istorija, įvairiausiais užrašais ir įvairiais istoriniais šaltiniais per paskutinius penkis tūkstančius metų, tvirtina, kad nieko panašaus Rusijoje dar nėra buvę. Niekada.

— Esmė tame, kad nieko panašaus ir neturėjo įvykti, todėl kad tai, kas dabar vyksta, bet kuriuo atveju, Rusijoje, tai geofizinio ir klimatinio ginklo panaudojimas vienu metu. Bet kuriuo atveju, aš tai pastebiu pirmą kartą. Klimatinį ginklą amerikiečiai jau naudojo ne vieną kartą. Konkrečiai, prieš Europą 2003 metais, kai buvo sukurtas dirbtinis karštis. Pavyzdžiui, Prancūzijoje ir kitose Europos šalyse. Ir tai buvo daroma tam, kad priversti pirkti genetiškai modifikuotus produktus iš JAV. Kaip žinote, Europa turi tvirtas pozicijas dėl kokybiškų gamtinių produktų naudojimo, kas labai nenaudinga JAV, kurie nori viską ir visur kontroliuoti, įskaitant ir tai, ką kiekvienas deda ant savo stalo, ir kad viskas priklausytų nuo jų valios ir norų.

Be viso to, genetiškai modifikuoti produktai veikia reprodukcines funkcijas. Tyrimai parodė, kad antroje-trečioje kartoje, po tokių produktų naudojimo, žmonės tampa nevaisingi. Tai yra, nereikia jokių karų, kad žmonės patys pradėtų išmirti. Bet taikiniu kažkodėl yra vėl Baltoji Rasė, kuri ir taip jau mažiausiai skaitlinga planetoje. 2003 metais, kai buvo panaudotas klimatinis ginklas prieš Europą, pavyzdžiui, Prancūzijoje ir Ispanijoje rugpjūtyje oro temperatūra atskiruose rajonuose pasiekė virš 60° pagal Celsijų! Tada daug žmonių žuvo. Ir kai buvo nustatyta priežastis ir tas ginklas buvo sunaikintas, temperatūra iš karto nukrito ir sugrįžo prie normos, pradėjo lyti! O šiek tiek vėliau Masinėse Informacijos Priemonėse pasirodė informacija, kad ozono skylė, kuri buvo virš Europos, užsitraukė.

— Pati savaime?

— Klimatinis ginklas veikia gana primityviai, bet užtikrintai. Atrodo, kad tai labai sudėtinga ir neįtikėtina, bet iš tikrųjų tai gana paprasta sistema, kuri, kaip žinoma, buvo kuriama ir Tarybų Sąjungoje. Bet po sąjungos iširimo, dalis mokslininkų buvo pervilioti į JAV, jiems buvo sukurtos puikios darbo ir gyvenimo sąlygos, ir jie pabaigė tyrimus, kuriuos buvo pradėję TSRS. Negalėjo arba nespėjo — nesvarbu. Aliaskoje, Grenlandijoje ir Norvegijoje sukurtos antžeminės stotys, galingų antenų laukai, kurie gali sukurti galingus spinduliavimus, o palydovuose, kurie juda sinchroninėmis orbitomis ir užtikrina televizinį, telefoninį ir kitokį ryšį, yra sumontuota ir kita, karinė įranga.

Judėjimas sinchronine orbita — tai toks judėjimas, kai palydovo sukimosi greitis sutampa su žemės sukimosi greičiu, ir palydovas lyg tai pakimba virš atitinkamo žemės paviršiaus taško. Ir štai, tokiuose palydovuose sumontuota priėmimo-perdavimo aparatūra, kuriai nereikia sukurti didelio galingumo, nes tą galingumą gauna iš Žemės, belieka tik valdyti spinduliuotę. Ir priklausomai nuo to, kokį Žemės rajoną tie koordinatoriai pasirenka, nukreipia į tą rajoną galingus spindulius iš antžeminių stočių. Pavyzdžiui, iš Aliaskos, Norvegijos, Grenlandijos — spinduliai nukreipiami tikslu reikalingoje vietoje sukurti joninę linzę.

O kas gi tai yra joninė linzė? Kai tokie palydovai siunčia spinduliavimą, tai tuo pačių metu jie ir tais spinduliais pasikeičia ir tarpusavyje. Tokiu būdu, įvyksta daugelio spinduliavimų perdengimas vienu metu, kas reikalingoje vietoje sukuria reikiamo dydžio stovinčią bangą. Ta banga pripumpuojama iki tokio lygio, kad priveda prie ribos, kada viršutiniai atmosferos sluoksniai kuriuose yra ozonas ir kur skraido palydovai, pradeda jonizuotis. Toje vietoje apsauginis sluoksnis išnyksta, o susidaro jonai, kurie žemės paviršiaus jau nebesaugo, ir per tą vietą į Žemės paviršių patenka galingas Kosminio spinduliavimo ir žalingų Saulės spindulių srautas. Natūralu, kad ten, kur toks „langelis“ atsidarė, žemėje bus išdeginta viskas ir visur, kas ir buvo stebima 2003 metais Prancūzijoje, Ispanijoje ir kitose Vakarų Europos šalyse. Kai ta aparatūra palydovuose buvo sudeginta, viskas staiga pasikeitė ir sugrįžo prie normos, ir visais sekančiais metais oro temperatūra buvo 20-25 laipsniai su lietumis, ko anksčiau nebūdavo.

— Ir ką gi, dabartinė mūsų situacija iš tos pačios operos?

— Rusijoje šią vasarą mes turėjome tą patį, bet blogesniame variante. Kodėl? Todėl, kad virš Rytų Europos lygumos buvo sukurta didžiulė joninė linzė, ir tai patvirtina mūsų mokslininkų duomenys, kurie patvirtina, kad virš šios zonos ozono sluoksnis suplonėjo 43%! Jeigu pasakyti paprasčiau, susidarė didžiulė ozono skylė. Karštis pats savaime ozono skylių nepadaro. Ozono skylės susidaro viršutiniuose atmosferos sluoksniuose, kur temperatūra labai žema, todėl didelės temperatūros ir karštos vasaros niekada neprivesdavo ir nepriveda prie to, kad sumažėtų ozono sluoksnio storis ir atsirastų skylės.

Ta anomalija aiškiai dirbtinos kilmės. Be to, virš Rytų Europos teritorijos ozono skylė iš principo negali atsirasti dėl daugelio priežasčių, prie kurių mes dabar nesustosime. Tai štai, be to, kad buvo sukurta tokia galinga joninė linzė ir susidarė galingas saulės ultravioletinis ir kosminis spinduliavimas, buvo panaudotas ir taip vadinamas geofizinis ginklas. Tas ginklas pagrįstas tuo, kad karštis eina ne iš viršaus, o iš apačios. Tai dėl atitinkamos technologijos, kurios dabar netikslinsime, panaudojimo, kuri veikia Žemės plutos šiluminį pralaidumą ir pasiekiamas toks efektas, kad Žemė pradeda kaisti iš vidaus. Žinome, kad žemės plutos storis yra labai nedidelis.

Iš apačios — kepina, iš viršaus — garina

— Atleiskite, bet tai kaip tik pati pažeidžiamiausia vieta. Prašau, šį momentą paaiškinkite detaliau. Manoma, kad tokių galimybių neegzistuoja, nėra tokių jėgų, kas galėtų taip padaryti… Protu nesuvokiama.

— Jeigu tik žmonės žinotų, kas realiai vyko ir vyksta Žemėje per paskutinius 20 000 metų, tai jie pakeistų daugelį absurdiškų dogmų, kurios jiems kemšamos į galvas, ir jie net nežino, kodėl… Ir tai, aš pabaigsiu pokalbį apie Žemės šildymą iš vidaus. Geofizinio ginklo esmė tame, kad žemės pluta — ne pati pažeidžiamiausia vieta, o kaip tik patikima, o po ja, kaip žinoma, išsilydžiusi magma. Dėl to, kad apatiniai plutos sluoksniai nors ir yra šilumai mažai laidūs, jie vis viena įšyla ir dėl to lengvai įšyla ir visas žemės paviršius. Jeigu padidinti tų apatinių plutos sluoksnių šiluminį laidumą, tai magma pradeda veikti kaip įkaitinta keptuvė, ir pradeda kaisti viršutiniai žemės plutos sluoksniai. Žinoma, ne taip staigiai, kaip keptuvėje — aliejus neužvirs — bet, nepaisant to, žemės plutos sluoksnių, kurie yra arčiau paviršiaus, temperatūros padidėjimas sukuria dvigubo šildymo efektą. Įkaitintos keptuvės efektą.

Ir ką mes turime? Mes turime dvi pašildymo sistemas — viena iš oro, o kita — iš apačios, nuo žemės paviršiaus.

Sunaikinus klimatinį ginklą, temperatūrų balansas atsistato labai greitai, o štai įkaitinta keptuvė — įkaitinta žemės pluta — negali greitai atvėsti net ir po to, kai buvo atstatyta jos normali šilumos apykaita. Tai štai, buvo sukurti savotiški šiluminiai spąstai anticiklonui. Ir kai anticiklonas atėjo į mūsų teritoriją, jis, paprasčiausiai, pakliuvо į tuos spąstus ir sustojo. Ir pusantro mėnesio niekur nejudėdamas stovėjo! Štai tokie gudrūs spąstai buvo paspęsti anticiklonui. Tokių dalykų gamtoje, paprasčiausiai, nebūna. Niekas negali pasakyti, kad gamtinėse sąlygose anticiklonas nejudėdamas gali išstovėti pusantro mėnesio.

Tai negali būti natūralus reiškinys, tokių dalykų gamtoje neegzistuoja. Joje pastoviai vyksta kokie nors procesai, keičiasi spaudimas, judėjimo kryptis. Geriausiu atveju, jis galėjo vienoje vietoje pastovėti keletą dienų. Tik po to, kai, vėl gi, buvo sunaikintas klimatinis ir geofizinis ginklai, tas anticiklonas pradėjo judėti.

Klimatinis ginklas buvo sunaikintas liepos 20 dieną, ir po to visoje Europoje praėjo lietūs, o temperatūra normalizavosi. Kaip jūs prisimenate, Europoje taip pat buvo karšti orai — 40-45°, ir nė karto nebuvo lietaus! Bet po liepos 20 ir Europoje, ir Rusijoje prasidėjo lietūs, ir tai įvyko tiesiog pirmomis valandomis po to, kai buvo sunaikintas klimatinis ginklas.

— Bet vėliau situacija su karštais orais vėl sugrįžo?

— Ne, situacija nesugrįžo, lietūs taip ir lijo. Bet tik po to, kai liepos 22 dieną buvo sunaikintas ir geofizinis ginklas, anticiklonas pradėjo judėti. Iš principo, nuo liepos 20 dienos lietus pasirodydavo beveik reguliariai, tame tarpe — ir Maskvoje, ir regionuose. Bet kuriuo atveju, Sibire, kur taip pat buvo karšta, lietus pradėjo lyti iš karto, ir gana staigiai krito temperatūra nuo 40 laipsnių iki 20-22! Temperatūrų skirtumas ten buvo staigus. Bet Rytų Europоs lygumoje, kur mes su Jumis esame, įkaitinta keptuvė negalėjo staiga atvėsti! Net ir tada, kai pradėjo judėti anticiklonas ir pradėjo lyti. Po liepos 24 dienos aš susitikime su skaitytojais kalbėjau, kad liepos 20 ir 22 dienomis buvo sunaikintas klimatinis ir geofizinis ginklai. Man buvo pranešta, kad ties Samara keletas ežerų tiesiog per kelias valandas išsausėjo per skilimus dugne.

Ežerai gali išdžiūti, karštis didelis, jie palaipsniui senka, po to pasirodo dumblas, jis skeldėja, ir ežeras išdžiūna. Bet šiuo atveju po žeme prasmego ežerų vanduo, bet jie nebuvo išdžiovinti, juose buvo vanduo, o kai vanduo pradingo, dugne buvo atrasti dideli plyšiai. Gaunasi, kad plyšiai ežerų dugne atsirado po vandeniu? Tai negali būti dėl įkaitusio oro, o taip gali atsitikti dėl įkaitusios Žemės plutos. Tokių pranešimų buvo keletas. Bet įdomiausia iš visos tos istorijos, kad pusantro mėnesio buvo karštis, lietaus nebuvo, bet nebuvo ir nė vieno gaisro! Nė vieno. Nors temperatūra buvo aukšta, viskas alsavo karščiu. Bet kai tik buvo sunaikinti klimatinis ir geofizinis ginklai ir pradėjo lyti, staiga pasirodė gaisrai. Prasidėjo padegimai.

— Jūs tiksliai pastebėjote — padegimai.

— Klausimas, kodėl tų gaisrų nebuvo anksčiau? Prisimenate, 2002 metais prie Maskvos degė durpynai, buvo situacijos, kai kariai su visomis mašinomis prasmegdavo po žeme, kai iš apačios išdegdavo durpės, o rusenanti ugnis įsiplieksdavo ir viską sudegindavo.

— Žinoma, visi tai prisimena. Tarp kitko, Orlovo srityje visus tuos pusantro mėnesio buvo 40-45° karštis ir nė vieno gaisro! Tas pats — Tombovo srityje.

— O tada, jeigu Jūs prisimenate, temperatūra buvo apie 30-35°, ne daugiau. Ir dabar temperatūra buvo vidutiniškai apie 35°, bet niekur nebuvo nė vieno gaisro iki pat liepos 20 dienos! Tik po to, kai buvo sunaikinti klimatinis ir geofizinis ginklai, staiga iš karto visoje Rusijoje prasidėjo gaisrai. Argi tai neatrodo keistai? Ir tie gaisrai dažnai pasirodydavo ten, kur dėl vienų ar kitų priežasčių kam nors labai reikėdavo. Kai kas norėjo sau išvalyti žemę… Ir tai buvo taip pat padegimai. Bet daugiausiai padegimų buvo apie strateginius objektus, ten, kur buvo saugomi šaudmenys, kurie buvo išvežti lyg tai apsaugojimui nuo sprogimų. Bet kas gi tuos šaudmenis vežė, ir dėl kokių priežasčių? Kas žino. Degė Moksliniai-gamybiniai susivienijimai, kuriuose buvo kuriama naujausia ginkluotė Rusijos armijai.

— Nikolaj Viktorovič, egzistuoja gaisrų pavojus ir branduoliniuose centruose — Cariove ir Snežinkuose. Kam visa tai naudinga, jeigu tie branduoliniai centrai atsidurtų ugnies apsuptyje?

— Na, kam, pagalvokite?

— Bet juk tai visus paliestų?

— Na, apie tai negalvojama. Aš manau, kad, visų pirma, tai naudinga tik amerikiečiams — kitų aš nematau. Todėl kad tie ginklai, apie kuriuos mes su Jumis kalbėjome, naudingi tik amerikiečiams, ir jie tuos ginklus turi.

— Jūs visiškai teisingai pažymėjote, kad tos ginklų rūšys buvo beveik vienu metu kuriamos JAV ir Tarybų Sąjungoje, ir Jūs teisingai pasakėte, kad buvo daug mūsų darbų ir daug mūsų mokslininkų, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių atsidūrė JAV. Tapo akivaizdu, kad klimatą galima veikti. Net ir tokie įprasti reiškiniai, kad Lužkovas išsklaido debesis virš Maskvos paradų metu, ir taip toliau. Tai akivaizdu. Iškyla klausimas: jeigu pas mus yra mokslininkai, kurie sugeba bent suprasti, kas vyksta, tai kodėl nebuvo pareiškimų šia tema ir nebuvo imtasi jokių veiksmų, kurie būtų galėję neutralizuoti tokias anomalijas? Kas gi gaunasi? Rusijai kažkas paskelbė karą?

— Karas paskelbtas ne prieš dieną.

Uraganais ir ugnimi prieš derlių

— Bet, jeigu nebūtų sunaikintos tos klimatinio ir geofizinio ginklo sistemos, kaip Jūs sakote, koks gi buvo nuo viso to laukiamas rezultatas?

— Aš manau, kad norėjo Rusiją parklupdyti. Visiškai išdeginti pasėlius ir priversti Rusiją pirkti genetiškai modifikuotus grūdus. Tai jau genetinis ginklas. Ir jau buvo kalbos apie 15 milijonų tonų tokių grūdų pirkimo iš JAV. Vladimiras Putinas tuo klausimu vedė labai teisingą politiką, atšaukė grūdų eksportą ir pasakė, kad mes iš pradžių išspręsime savas problemas.

— Neseniai Paryžiuje įvyko tarptautinis susitikimas grūdų biržos klausimu, kur buvo svarstomos grūdu kainų augimo klausimas. Tarp kitko, įdomius faktas, jūs užsiminėte apie 2002 metus. Tada taip pat degė durpynai ir buvo panaši situacija. Pasirodė informacija, kad Tarybų Sąjunga iš JAV pirko vis tuos pačius kviečius.

— Dėl 2002 metų aš nieko negaliu pasakyti. Reikia analizuoti situaciją.

— O kodėl tokia situacija susidarė iš mūsų pusės reaguojant į šiuos vasaros situaciją?

— Ar Jūs daug galite priešintis, jeigu, pavyzdžiui, atominė bomba jau numesta? Įprastais metodais?

— Suprantama. Gaunasi, kad mes buvome pastatyti prieš įvykusį faktą.

— Karinės technologijos, tame tarpe ir klimatinio ginklo srityje, kaip bebūtų gaila, gali tik atnešti žalos. Numetus bombą arba dar ką nors, būtų didelės pasekmės. Jie gali sukurti ir naudoti klimatinį ginklą. Bet kai mechanizmas paleistas, jie jau nieko nebegali padaryti. Pavyzdžiui, kad būtų suprantamiau. Kai 2009 metų vasaryje amerikiečiai sukėlė galingus uraganus ir pabandė juos nukreipti į Europą, konkrečiai, į Prancūziją, tada taip pat buvo sunaikinta keletas palydovų, kurie dalyvavo tų uraganų sukūrime. Prisimenate, ten buvo dar vienas krentantis palydovas, kuris sudegė ir susidūrė su rusų palydovu? Tai štai, iš vakarų link Europos, iš Atlanto vandenyno pusės judėjo galingas uraganas, kurį dirbtinai sukėlė amerikiečiai. Ir kai palydovai buvo sunaikinti, tie, kas juos sunaikino, apsuko uraganą, ir jis nuėjo link Valstijų. Ir pirmą kartą JAV istorijoje, vasario mėnesį Rytines Valstijų pakrantes užgriuvo uraganas. Štai, prašau. Jeigu jie būtų galėję ką nors su tuo padaryti, tai ir būtų padarę. Negalėjo.

— O kam gi taip daryti, nesuprantant pasekmių?

— Jie galvoja, kad galima kenkti nebaudžiamiems, tai yra, pagal logiką — jeigu kaimynui blogai, tai mums gerai. Pas juos visada buvo toks principas.

— Dega durpynai. Ore kaupiasi atitinkamos degimo frakcijos, kietosios dalelės. Ir ne tik degimo produktai. Kol kas to niekas netyrinėjo ir neaišku, kaip tai gali veikti žmones. Vaikai, besilaukiančios moterys, silpni žmonės, visi kvėpuoja tuo blogiu. Yra žinoma, kad lengvos suodžių frakcijos plaučiuose nusėda visam laikui ir jų iš ten praktiškai neįmanoma išvalyti. Kas bus su maskviškiais ir tais, kurie tuo metu yra Maskvoje, tame tarpe ir diplomatiniu korpusu, užsienio atstovybėmis, užsienio turistais?

— Aš manau, kad visas tas brudas pateks į plaučius, bet iš principo tie, kas taip padarė, apie žmonių sveikatą negalvoja. Jūs manote, kad jiems svarbu, kas atsitiks su žmonėmis?

— Na, atleiskite, tai jau natūralus genocidas visų pasaulio žmonių akivaizdoje.

— O Jūs galvojate, kad genocidas vykdomas tik dabar?

Pjaus audras

— Man labai sunku visa tai suprasti. Visi tie žaidimai su klimatu vyksta vienoje mažoje planetoje, kur visi esame įsikūrę. Žinoma, kokiam tai laikui įmanoma užblokuoti anticikloną ir karštį virš Maskvos ir Rusijos, bet anksčiau ar vėliau vėjai visa tai išsklaidys, o toliau? Kur ir kame logika? Jeigu visa taip, kaip Jūs sakote, tikriausiai ne tik genetiškai modifikuotų produktų prekyba jų pagrindinis tikslas? Bendrai, kiek ilgai buvo planuojama tą anticikloną ir kritinę situaciją su ekologija laikyti Maskvoje ir Rusijoje?

— Aš jų planų detaliai negaliu žinoti, bet tai, kad jie planavo tą situaciją išlaikyti ir toliau, viską išdeginti ir Vakarų Europos teritoriją paversti dykuma, tai nekelia jokių abejonių. Su visomis iš čia išplaukiančiomis pasekmėmis. Tai, ką jūs sakote apie kenksmingas kietąsias daleles — taip, tai turi atitinkamą reikšmę, bet plaučiai išsivalo per gleivinę ir išveda toksinus, žinoma, ne taip greitai, kaip norėtųsi, bet išsivalo. Net rūkoriams, kurie po ilgo rūkymo meta rūkyti, per ilgą laiką plaučiai taip pat išsivalo.

— Maskvoje tuo periodu labai padidėjo mirtingumas, bet gaisrų zonoje beveik dvidešimtyje regionų dūmų uždanga buvo ne mažesnė. Kol kas ugnyje žuvusiųjų skaičius neviršija ir šimto, o kitos statistikos mes kol kas nežinome. Kas baisiai, dūmai ar karštis?

— Mirtingumas Maskvoje susijęs ne su plaučių užterštumu, o daugumoje atvejų tai buvo dėl šiluminio smūgio, todėl, kad, toli gražu ne visi pagyvenę žmonės, su silpna širdimi ir kraujotakos sutrikimais galėjo ištverti tokį karštį: įkaitusios namų sienos, karštas oras net naktimis, sukūrė pačią tikriausią garinę.

— Pasirodė tam nepasiruošę?

— Žinoma. Pagyvenę ir ligoniai viso šito nesugebėjo išgyventi. Net visiškai sveikas žmogus, jeigu tik jį ilgai palaikyti saulėje be pakankamo kiekio vandens, gaus galingą saulės smūgį, kuris gali apverktinai pasibaigti.

— Aš tai pati išbandžiau, kai teko stovėti kamštyje mašinoje be kondicionieriaus. Mes važiavome Naujosios Rygos tuneliu, kur nebuvo ventiliacijos ir aš patyriau patį tikriausią šiluminį smūgį.

— Todėl net sveikas žmogus gali žūti esant tokiam karščiui, jeigu tik jam laiku neduosi skysčių ir neatvėsinsi, o nusilpusiam organizmui, ypač pagyvenusiems žmonėms, kurie gyvena naudodami vaistus, toks perkaitimas yra kritinis. Tas pats 2003 metais vyko ir Europoje.

— Pagal kai kuriuos duomenis, tada Prancūzijoje nuo karščio žuvo 15 000 žmonių.

— 2003 metais atskiruose Prancūzijos rajonuose oro temperatūra pasiekdavo iki 60°С! Ir kai klimatinis ginklas buvo sunaikintas, temperatūra labai greitai nukrito iki 25°, ir pradėjo lyti.

— O kodėl gi Europa kartu su Rusija atsidūrė taikinyje?

— Aš manau, kad neatsitiktinai prieš Rusiją ir Europą buvo pradėti tokie veiksmai 2010 metais. Pagal pasaulyje gerai žinomo amerikiečių aiškiaregio Edgaro Keisi pranašavimus, kuris nuskaitydavo informaciją iš ateities, ir buvo užrašyta apie 150 000 jo pranašavimų, ir kurie visi išsipildė, būtent 2010 metais Rusijoje prasidės atgimimas principialiai naujame lygmenyje, kur bus sukurta visuomenė su visiškai kitu požiūriu į gamtą ir Pasaulį. Rusija iškils į Pasaulio lyderius, ir jos niekas nebesugebės pasivyti. Ir visas Pasaulis seks Rusijos pavyzdžiu, ir, pagaliau, ta šalis užims vietą, kurią ji turėjo užimti jau senų senovėje. Ir visiškai įmanoma, kad ta akcija su orais galėjo sutapti su tuo momentu, nes amerikiečiai Keisį skaito puikiu pranašu, ir mano, kad, jeigu 150000 jo pranašysčių išsipildė visu 100%, tai ir ta pranašystė turi taip pat išsipildyti. Kaip to neleisti? Reikia tam priešintis, štai jie ir bando sunaikinti tuos, kurie gali sukurti naują civilizaciją, egzistuojančią teisingumo, o ne lygybės principais.

— Visuomenės nuomonė pasiskirstė į dvi stovyklas. Pirmieji pradėjo įtarinėti, kad su orais pradėjo vykti kažkas įtartinai negero. Ir nors hipotetiškai, bet pradėjo manyti tokiu pat rakursu, apie kurį Jūs dabar kalbate. Kita visuomenės dalis mano, kad vykstantys reiškiniai — tai grynai gamtinio charakterio, kad vyksta klimato kaita, polių keitimasis, šiltnamio efektas, globalus atšilimas ir taip toliau.

— Taip, klimatas keičiasi, ir jis keitėsi visada. Bet tai visiškai kitas reiškinys. Nei prie bet kokių klimato pasikeitimų anticiklonas negali stovėti vienoje vietoje pusantro mėnesio! Ir keičiantis klimatui žemės pluta niekada nešyla iš vidaus, kai po žeme per atsiradusius plyšius akimirksniu prasmenga ežerų vanduo. Tai pirma. Antra. Nemokšiškumas ir nežinojimas — tai blogiausia būsena, kurioje gali atsidurti žmogus. Kodėl? Jeigu žmogus nesupranta, nežino ir neinformuotas, tai nereiškia, kad tai, apie ką jis neturi jokio supratimo, negali būti realybe. Kaip bebūtų gaila, Rusija nebėra labiausiai skaitanti šalis pasaulyje, kaip tai buvo Tarybų Sąjungoje. Jeigu tik žmonės skaitytų, tai žinotų, kad rusų hakeriai nulaužė apsaugą ir ištraukė dokumentus, kurie patvirtina, kad globalus atšilimas — tai fikcija, kurią sugalvojo tie, kas naudoja klimatinį ginklą, kad galėtų pridengti savo veiksmus.

Mokslinis atšilimas

— Čekijos prezidentas Vaclavas Klausas pakvietė mokslinę bendruomenę ir politinį isteblišmentą atmesti išgalvotą hipotezę apie globalų klimato pasikeitimą dėl žmonijos veiklos. Čekijos lyderis Kolumbijos universitete pasakė kalbą, kurią pavadino „Žvilgsnis iš Prahos į Europą, globalus atšilimas ir ekonominė krizė“. Toje kalboje jis demaskavo klimatinių pasikeitimų problemą, kaip mokslinę ir politinę fikciją. Tarp kitko, buvo pranešimas apie tai, kad NASA perspėjo apie tokią sausrą ir karštį Rusijoje. Ir tai komentuojama kaip mokslinis faktas.

— Žinoma. Kam reikėjo kurti globalaus atšilimo teoriją, jeigu ji yra visiška fikcija? Žinoma, blogai, kada žmonijos veikla neigiamai veikia ekologiją, bet žmonijos veikla į atmosferą išmeta tik iki 1% anglies dvideginio, o likę 99% su trupučiu išmetami pačios planetos. Tai faktas. Todėl jokio principialaus poveikio dėl žmonių veiklos šiame etape šiltnamio efektui nėra, išskyrus tai, kad pažeidžiama ekologija. Mažiau vieno procento! Komentuoti, tikriausiai, nereikia. Tai pirma. Antra. Jau iš tikrųjų tapo faktu, ir tai ne kartą moksliškai patvirtinta, kad globalaus atšilimo teorija — tai antis, kuria pasaulio vyriausybės specialiosios tarnybos sukūrė tam, kad vėliau pridengtų savo nebaudžiamumą. Dabar vyksta anomalūs klimatiniai reiškiniai Rusijoje ir galima pasakyti: deja, štai, mes gi jus perspėjome!

— Ir NASA iš anksto perspėjo.

— Ir NASA perspėjo. Tai priedanga. Globalaus atšilimo teorija — tai fikcija! Ir tai ne aš įrodžiau, o dokumentai, kurie buvo atviram skaitymui pateikti Internete. Bet, kaip bebūtų gaila, apie tai žmonės labai mažai informuoti. Gaunasi štai kas. Iš pradžių sukuriama legenda apie lyg tai globalų atšilimą. Nereikia gąsdinti dėl klimato pasikeitimo, nes klimato kaita vyksta pastoviai, ir tai normalus reiškinys. O mes kalbame apie globalų atšilimą, kurį lyg tai sukėlė žmogaus veikla. Kodėl? Todėl, kad po to, kai susidarys panaši situacija kaip Prancūzijoje ir kitose Vakarų Europos valstybėse 2003 metais ir šiais metais Rusijoje, galima būtų paaiškinti, kad tai ne kokio nors ginklo panaudojimas, o tai susiję su tuo pačiu globaliu atšilimu. „Mes gi perspėjome apie tai iš anksto!“

Degame iš… dangaus

— Įdomu, kad pirma visuomenės dalis, apie kurią mes kalbėjome, pateikia argumentuotus faktinius duomenis, ir tai yra kariniai specialistai ir meteorologai. Galima tikėti, galima netikėti, galima patikrinti, galima užginčyti, bet pateikiami faktai, o štai kita žmonių grupė vadovaujasi emocijomis — nesąmonė, svaičiojimai, negali būti, nes to negali būti niekada. Iškyla klausimas: o kodėl gi pirmosios grupės aponentams nepateikti tai paneigiančių argumentuotų įrodymų? Bet to nevyksta.

— O todėl, kad nėra ko paneigti. Kai buvo sunaikintos dvi rūšys ginklų, tada prasidėjo gaisrai. Mūsų stebėtojai pastebėjo ryšį tarp gaisrų ir nepilotuojamo amerikiečių kosminio laivo Х37В praskridimą virš Rusijos teritorijos ir Maskvos nakties metu, kuris pakankamai didelis, kad galėtų nešti galingą lazerį. Ir visiškai nebuvo didelis „atsitiktinumas”, kad praskridus šiam nepilotuojamam laivui virš Rusijos, jam iš pasakos kildavo galingi ugninių tornadų sūkuriai. Aš gavau įdomų pranešimą apie tai, kad buvo liudininkai, kurie matė, kaip buvo padegami laukai. Žinoma, infraraudonasis šiluminis spinduliavimas yra nematomas, bet padegimo metu, kai pasirodo dūmai, tuose dūmuose buvo matomas spindulys, kuris judėjo ir sukėlė gaisrą. Tai jau ne tik spėliojimai. Todėl ir įvyko koreliacija su nepilotuojamo amerikiečių kosminio laivo praskridimu virš mūsų teritorijos ir naujų galingų gaisrų židinių atsiradimu. O žmonės žemėje atsitiktinai matė, kaip iš dangaus einantis spindulys padeginėjo laukus, ir kai įvykdavo užsidegimas, dūmų uždangoje spindulys labai gerai matėsi.

— O tokie faktai ir liudininkai yra? Todėl kad tai labai rimtas pareiškimas.

— Taip, yra tam liudininkai ir kosminės kontrolės specialiųjų tarnybų informacija. Toks Grigorij Sviridov rugpjūčio 6 dieną 15:14 atsiuntė tokį pranešimą. „Vakar, 6 valandą vakaro aš asmeniškai mačiau, kaip užsiliepsnojo laukas, kuris buvo šalia miško. Ir jis užsidegė nuo lazerio spindulio, kuris ėjo iš dangaus. Dangus buvo daugiau ar mažiau švarus, jokių objektų danguje nebuvo. Gaunasi, kad spindulys galėjo būti išspinduliuotas iš palydovo, kuris buvo kosmose. Ugnis užsiplieskė netikėtai 2 kvadratinių metrų plote, po to ugnis netikėtai nubėgo lauku į miško pusę. Kada pakilo dideli juodi dūmai, tų dūmų viduryje chaotiškai judėjo besisukantis baltas spindulys, kuris buvo maždaug pieštuko storio. Tai tas spindulys netikėtai padegė dviejų kvadratinių metrų plotą“. Iš kur jam žinoti apie tokius dalykus?

— Labai įdomu.

— Toliau skaitau pranešimą: „Gali būti, kad pradinis spindulio storis buvo kitoks, baltos kreidos spalvos spindulys ir atmosferoje visiškai nematomas, pusė jo pasidarė matoma tik juodų dūmų kamuolyje…. Baltų dūmų kamuolyje tas spindulys taip pat nematomas. Nenuostabu, kad apie tai nieko nežino, nes tokių spindulių neįmanoma pamatyti nei iš palydovų, nei iš kosmoso. Tai pati tikriausia diversija. Ar apie tai žino tie, kam priklauso žinoti? Jeigu žino ir slepia, tai reiškia, kad pas mus yra valstybės ir liaudies priešų. Iš karto paaiškinsiu. Iš dangaus į žemę einančio spindulio aš nemačiau, ir mačiau tik pakilus juodiems dūmams“.

Tas vaikinas nesupranta, kad jis matė veikiantį galingą šiluminį infroraudonųjų spindulių lazerį. Kaip aš jau sakiau, mūsų specialiosios tarnybos taip pat atsekė koreliaciją nepilotuojamo amerikiečių kosminio laivo Х37В praskridimą virš mūsų teritorijos, kuris gali nešti lazerinį ginklą, ir sukelti galingus ugnies tornadus pagal savo trajektoriją. Žinoma infroraudonųjų spindulių neįmanoma pamatyti atmosferoje, bet jį pastebėti buvo įmanoma juoduose dūmuose. Konkretus žmogus matė, kaip tas lazeris padeginėjo lauką ir ėjo link miško. Jeigu tuo metų danguje nebuvo jokių lėktuvų ir kitų lekiančių aparatų, tai šis spindulys galėjo ateiti tik iš labai aukštos orbitos, kuri iš žemės plika akimi nematoma, be to, pats spindulys taip pat nematomas, o jį pastebėti įmanoma tik esant juodiems dūmams. Tai patvirtina, kad tai infroraudonųjų spindulių lazeris.

— O štai kai kurie užsienio kosmonautai visa tai nuleidžia juokais ir neigia, kad visa tai įmanoma padaryti iš kosmoso.

— Aš jums pateiksiu vieną pavyzdį, kad jūs suprastumėte, kas tai yra Vakarai ir tuo pačių jų astronautų nuomonė.

— Pateikite.

— JAV aš gyvenau 15 metų ir galiu pasakyti, kad ten nėra jokios laisvės, kaip kad jie reklamuoja. Aš buvau pažįstamas su vienu naujienų agentūros CNN direktoriumi San Franciske. Jis man pasakė, kad keletas žurnalistų į eterį išleido medžiagą apie tai, kaip nukentėjo Vietnamo veteranai ir jų palikuonys nuo to, kad Vietname naudojo „orandžą“ («орандж»). Tai cheminio ginklo rūšis. Išėjo laida, kur buvo pasakojama apie tai, kad ne tik patys veteranai pasidarė nuo to ligoniai, bet ir jų vaikai ir jų anūkai atsirasdavo pasaulyje su psichiniais ir fiziniais išsigimimais ir patologijomis. Kissindžeris tuoj pat paskambino Terneriui ir pasakė — niekšus atleisti su vilko bilietais ir paskelbti atšaukiančią medžiagą. Štai jums aukštinama amerikietiška žodžio laisvė! Toliau kalbėti ta tema reikia?

Nemokšiškumas — blogiausias patarėjas

— Nereikia. Dabar Rusijai reikia susitvarkyti su gaisrų ir viso kitko padariniais. Atsistatyti. Bet iš principo, ar turi būti koks nors pareiškimas arba pranešimas pasaulinei visuomenei arba tie 2010 metų įvykiai Rusijoje taip ir praeis, kaip gamtinis kataklizmas?

— Aš nežinau, praeis ar ne, bet asmeniškai aš nesėdžiu rankas sudėjęs. Šiandiena naktį per centrinę televizija praėjo laida apie tai. Tiesa, iš pusvalandinio mano interviu laidai „Informacija“, liko tik kelios sekundės, matyt, kad jie turėjo „svarbesnės“ informacijos. Kokie buvo komentarai prieš ir po, manęs nedomina, todėl kad, jeigu bet kuris sveikai galvojantis žmogus išklausytų tai, apie ką aš kalbėjau, visiškai suprastų, kad čia kvepia kepsniais. Tiesiogine ir perkeltine to žodžio prasme.

— O jeigu nesupras???

— O jeigu kai kas tvirtina, kad čia antis ir taip toliau, iškyla vienas klausimas — KAS užsako muziką? Plius, praeitoje savaitėje, penktadienį, laidos „Karinė paslaptis“ filmavimo grupė įrašė mano interviu, kurioje aš kalbėjau apie tą patį. Galima šaukti viską, kas tik patinka, išsigalvoti pasakas apie globalų atšilimą, bet yra faktas tai, kad globalus atšilimas jau demaskuotas. Bet, kaip bebūtų gaila, dar labai nedaug žmonių žino, kad ta teorija demaskuota. Bet dėl to, kad apie tai mažai kas žino, atleiskite, kabina makaronus ant ausų žmonėms, kurie toli nuo viso to, nemokšos ir nesupranta. Taip pat, kaip ir nenori suprasti, kad po geofizinio ginklo sunaikinimo, kuri sukelia temperatūros pakilimą iš Žemės vidaus, temperatūra negali staiga grįžti prie normos, o vėsimas vyksta tik palaipsniui.

— Tiesa, vėl girdime prognozes, kad tai tik mažas atokvėpis, ir vėl artėja recidyvai. Kaip bebūtų gaila, meteorologai mažai klydo, nors aš jiems to linkėjau iš visos širdies. Ir 40° karštis buvo, ir virš 40! Dabar vėl kalba, kad viskas gali sugrįžti.

— Esmė tame, kad iš pradžių jie iš viso nekalbėjo apie jokį atokvėpį. Visi apie tai pamiršta. Jie kalbėjo, kad visą rugpjūtį bus karščiai. Ir čia, staiga, įvyko temperatūros kritimas, kai temperatūra nukrito, pasigirdo kalbos apie atokvėpį. Jiems nėra kur dėtis. Jie gali kalbėti viską, ką tik nori. Jeigu jie vėl panaudos klimatinį ginklą, tai karščiai sugrįš. Bet aš manau, kad to jau nebebus. O jeigu bus, tai bus naikinami vėl ir vėl. Dar vienas faktorius. Neseniai Europa buvo užtvindyta.

— Tai vienos prigimties įvykiai?

— Ne tik vienos prigimties. Aš Jums pateiksiu savo supratimą. Esmė tame, kad po to, kai anticiklonas pradėjo judėti po šio ginklo sunaikinimo, Europoje situacija normalizavosi ir pradėjo lyti. Iki liepos 20 karščiai buvo apie 40°, o vėliau nukrito iki 20-24°, ir net mažiau, negu norma. Ir atmosferinis frontas pradėjo judėti link Rusijos. Ir kai jie suprato, kad vyksta atsistatymas, tie, kas paleido klimatinį ginklą, panaudojo sekantį žingsnį. Aš manau, kad buvo specialiai suskaidyti kai kurie ingredientai virš Vakarų Europos oro erdvės — Lenkijos, Vokietijos, ir tai buvo padaryta taip, kad priversti oro mases išmesti vandenis ne virš Rusijos teritorijos.

— Ai-ai-ai…

— Kaliningrado jau buvo pradėję lyti, bet lietūs sustojo prie mūsų sienų, todėl buvo pradėtas pilti vanduo ir pradėta tvindyti Europa. Aš turiu visus pagrindus taip manyti ir net tvirtinti, kad tai iš tikrųjų taip. Žinomi būdai, kada į drėgmės turinčius oro srautus išpurškiami specialūs aerozoliai, ir drėgmė iškrenta reikalingoje vietoje. Tai primityvus metodas. Klausimas: kam dirba mūsų sinoptikai, kurie prakalbo, kad vėl grįš karščiai?

— Kodėl sinoptikai kelia tokią isteriją? Mūsų sinoptikai parodė tikrą cinizmą. Nepadoru. Žmonės miršta, mirtingumas išaugo, Maskva dūsta ir kenčia, gaisrai, nelaimės, Rusija dega! Tame fone pateikiami ura-pranešimai — pasiektas dar vienas rekordas, eilinis rekordas! Netvarka. Kaip iš mūšio lauko, pergalingi sinoptikų šūksniai. Slėgė žmonių psichiką vietoje to, kad suteiktų bent menkutę viltį. Paprasčiausiai, pasityčiojimas.

— Jeigu sužinoti, kas gi moka tokiems sinoptikams, tai pasidarys aišku, kas užsako muziką. Tai štai, kai pasidarė aišku, kad jie virš Europos barsto ingredientus, kurie išsausina oro mases, kad tik virš Rusijos nepradėtų lyti, tada vėl buvo nuspręsta atitinkamai įsikišti, ir oro masės pajudėjo link Rusijos iš šiaurės, ką mes dabar ir matome. Atėjo šaltos oro masės iš šiaurės.

— Kokia eilinė niekšybė bus paruošta?

— Kare galima laukti visko, ko tik nori. Aš manau, kad nuo praeitų metų rugsėjo pasaulinė vyriausybė — socialiniai parazitai — paskelbė karą, ir pirmiausiai Rusijai. Ko iš jų laukti, kokią eilinę niekšybę jie gali iškrėsti — aš nesu niekšybių specialistas, Mano smegenys ta linkme nedirba.

— Gerai atsakėte. Ačiū.

— Galiu pasakyti tik viena, kai išaiškės, kad jie eilinį kartą ką nors panaudojo, tai, tikiuosi, atsiras būdas tą šlykštynę neutralizuoti.

— Labai ačiū tiems, kas gelbsti žmones nuo visų tų klimatinių ir kitokių baisumų! Pasirodė jau ir trečia grupė nuomonių iš mistikos pusės — apokalipsinės nuotaikos. Pasaulio pabaigos laukimas. 2012 metais!

— Vėl gi, nežinojimas ir nemokšiškumas — patys blogiausi patarėjai. Todėl, kad, jeigu jau kalba taip pakrypo, per paskutinius 20 metų mūsų Žemė turėjo žūti jau keletą kartų. Paskutinis toks įvykis turėjo būti ne 2012 metais, o 2003 metais. Ir kas? Įvyko? Nieko neįvyko.

— „Viešpaties bausmė“, „žmonija turi suprasti, kad tai bausmė už jų nuodėmes“. Tokios šiandiena visuomenėje nuotaikos. Tai yra šiuo metu žmonių galvose gyvenančios mintys.

— Taip svarsto žmonės, kurie nieko nesupranta apie tai, apie ką jie kalba. Kartoju, žmonija jau seniai privalėjo žūti. Paskutinis kartas buvo 2003 metais. Ir ką tada jie būtų sakę? Šiandiena jau nieko nebebūtų buvę!

— O kas turėjo įvykti 2003 metais?

— Esmė tame, kad 2003 metais prie Žemės turėjo priartėti planeta-X.

Istorija kartojasi farsu

— A, viskas aišku. Ačiū. Ką 2010 metų siužete jie buvo sumanę padaryti?

— Situaciją privesti iki krizės. Ir užduotis buvo — neleisti, kad Rusija ištrūktų iš suktuko ir pradėtų atgimimą, apie kurį kalbėjo ne tik Keisi, kuris viską detaliai aprašė, bet ir daugelis kitų pranašautojų iš tolimos ir nelabai tolimos praeities. Jie visi sakė, kad pasaulio atgimimas prasidės nuo Rusijos. Rusijos atgimimas — tai pasaulinės parazitinės sistemos pražūtis, suprantate? Parazitinės sistemos centras — JAV, todėl būtent jie yra pagrindinė priešininkų stovykla.

Įdomu tai, kad, jeigu paimti tolimą mūsų planetos praeitį, tai pasirodys, kad tokia pati situacija, tik principialiai kitame lygmenyje — mano manymu, dabar situacija Žemei daug palankesnė — vyko šiek tiek daugiau, negu prieš 13000 metų, kada persikėlėliai iš Europos, baltoji rasė, kuri buvo įsikūrusi didelėje saloje šalia Centrinės Amerikos, vergais pavertė raudonąją rasę, kuri palyginti neseniai ten gyveno, ir įkūrė Antų imperiją. Taip vadinamą, Atlantidą, arba Antlaniją, kurioje po kurio laiko tie persikėlėliai pradėjo kovą už viešpatavimą pasaulyje ir užpuolė savo motininę baltosios rasės imperiją, dėl to kilo kraupus karas, katastrofa, ir viskas buvo atmesta į Akmens amžiaus lygį. Po to, kai mėnulis Fata nukrito ant Žemės, pasikeitė Žemės ašies pasvirimo kampas, susidarė gigantiški cunamiai ir viską nuplovė, ką tik galėjo nuplauti, tarp kitko, tada buvo panaudotas ir branduolinis ginklas. Viskam tam yra visi įrodymai, ir tai nėra tik žodžiai. Ir kas įdomu, po 13000 metų, praktiškai toje pačioje teritorijoje, tik šiek tiek daugiau į vakarus, vėl ta pati istorija!

— Taip, praktiškai toje pat vietoje ir ta pačia sąmone.

— Ir ta pačia sąmone. Įdomu.

— Labai. Ir tie patys žaidimai su klimatu, nuo kurių ir žuvo Atlantida!

— Taip. Atlantai taip pat bandė žaisti su gamtos jėgomis, bet dabar situacija pasikeitusi. Jie dabar negali nebaudžiami žaisti su tomis jėgomis.

— Kaip bebūtų gaila, kol kas jie mus baudžia.

— Jie save jau labai rimtai nubaudė. Situacija Meksikos įlankoje. Jau ruošiamasi gyventojų evakuacijai, net Čikagoje jau lijo rūgštiniai ir amoniakiniai lietūs.

— Jie sako, kad tai padarė rusai.

— Tai, kad ten įvyko nutekėjimai, kalti rusai? Kai pasakyti nebėra ko, tai galima kalbėti ir taip! Juos pražudė godumas. Toje vietoje, kur jie darė gręžinį, iš viso to daryti negalima. Toje vietoje susikerta keletas tektoninių plokščių, ir ten gręžti negalima. Pluta nestabili, todėl bet koks gręžimas gali privesti prie to, kas jau įvyko. Platformų susidūrime gręžti negalima, ir tai ne mano išvados. Bet jiems buvo svarbiausia — gauti naudos. Štai ir gavo „naudą“. Bet kuriuo atveju, virš JAV teritorijos mūsų palydovai su lazeriniu ginklu neskraidė ir nieko nepadeginėjo pagal kieno nors užsakymus! O pas mus padeginėjo, ir pagrindinai zoną aplink strateginius gynybinės paskirties objektus.

— Kai įvyko žemės drebėjimas Haityje, kaip visi draugiškai subėgo padėti! Bet kai kentėjo Rusija, Romos Popiežius kreipėsi su kvietimu padėti Rusijai! Ir kur gi visi mūsų draugai su pagalba? Dabar ta pagalba jau ne tokia aktuali, kai prieš kai kurį laiką.

— Niekas Rusijai nesiruošia padėti. Žinoma, yra draugai, bet jie neturi tiek jėgos, kad galėtų veikti atvirai, kitaip jie būtų sunaikinti. Savo laiku Aleksandras III kalbėjo savo sūnui, kad Rusija turi tik du sąjungininkus — armiją ir laivyną. Nuo to laiko niekas nepasikeitė. Rusija sąjungininkų neturėjo ir neturės. Rusiją naudoja tik savo purviniems darbams.

— Gaunasi, kad šią vasarą Rusija eilinį kartą pasiaukojo ir Europą pridengė savo krūtine. Jeigu tik būtume nesuradę to, ką suradome, ir nebūtume sunaikinę klimatinio ginklo, Europa dabar būtų degusi taip pat, kaip degė Rusija.

— Iš principo gaunasi, kad tai tiesa.

— Britanijos mokslininkai rado paaiškinimą. Pasirodo, kad visa esmė aukštutinėse oro srovėse! Kalba praktiškai tą patį, kaip ir Jūs, bet tik mokslinės meteorologijos požiūriu. Taip vadinami blokuojantys reiškiniai. Kaip unikalūs gamtos reiškiniai. Ir niekas iš jų net nesusimąstė apie tai, kad, jeigu kas nors atsiremia kaip į sieną, ir niekur nebejuda, tai toks reiškinys negali būti natūralios prigimties.

— Gali būti, kad jie supranta, bet kalbėti negali.

— O gal būt daugelio žmonių sąmonė taip pat užblokuota, kaip ir tas ciklonas?

— Gali būti, kad ir užblokuota. Bet, greičiausiai, bijo apie tai kalbėti, bijo prarasti darbą. Aš bendravau su moterimi, kuri tyrinėjo genetiškai modifikuotų produktų poveikį pelėms, ir išsiaiškino, kad net ir antroji karta pasidaro sterili. Ji buvo daugelyje tarptautinių simpoziumų, ir dabar ją iš visur išgyvendina. Pasirodo, kad tokių dalykų tyrinėti negalima! Tie iš mokslininkų, kurie pasirašė, kad genetiškai modifikuoti produktai — tai genetinis ginklas, prarado darbą ir laipsnius. Apie ką tai sako? Visa eilė mokslininkų, kurie gauna atlyginimus iš rankų tų pačių parazitų, kad ir norėtų ką nors pasakyti, bet bijo, nes tuos, kurie išdrįsta ir apie tai pradeda kalbėti, atleidžia iš darbo ir atima laipsnius, atima lėšas ne tik tyrimams tęsti, bet nepalieka lėšų net pragyvenimui.

— Maskva prarado dalį savo gyventojų ir dar neaišku, kuo visa tai pasibaigs? O mokslininkai bijo kalbėti tiesą! Vėl Rusija labiausiai nukentėjo.

— Žinoma. Vienas ir tas pats ginklas buvo panaudotas ir prieš Rusiją, ir prieš Europą. Jeigu Rusijoje yra tokie patys agentai ir mokslininkai, kuriuos, mano manymu, tik sąlyginai galima pavadinti mokslininkais, tai dėl ėdžių jie gali padaryti bet ką ir bet kam. Reikia tą informaciją išviešinti. Vis dėl to ne visi buki. Daugelis žmonių jau prabunda arba jau prabudo. Ir pradeda matyti ir suprasti, kas vyksta. Ir tokiais savo veiksmais parazitai, atvirkščiai, nenutolina, o priartina Rusijos atgimimą. Tai mano nuomonė.

Penktoji kolona

— Dėl agentų poveikio. Praėjo eilė gana isteriškų-emocinių publikacijų tema „Klimatinis ginklas ir ateiviai“. Bet pats to straipsnio autorius išdreifavo su visa šeima į Suomijos pusę, kodėl gi taip?

— Na štai, matote!

— Bet juk greitai gali ateiti linksmi laikai, kada nebebus kur dreifuoti!

— Žinoma.

— Tai yra, išeities Rusija praktiškai neturėjo, jeigu nebūtų priimtos ekstraordinarinės priemonės?

— Iš principo, taip. Na, vėl gi, jeigu nebūtų priimtos tos priemonės, tai ir Žemės nuo 2003 metų jau nebebūtų. Visa tai susiję. Jeigu nebūtų priimtos kai kurios priemonės ir anksčiau, tai Žemės jau nebebūtų, ir visų šių problemų nebebūtų kam aiškintis. Žmonijos nebebūtų, ir nebebūtų jokių problemų. Bet priešai nenurimsta ir toliau tebedaro niekšybes. Mano manymu, tai jau agonija. Parazitinės sistemos agonija, kuri nyksta, bet dar bando spardytis. Net į kampą užspeistas zuikis kali būti pavojingas, suprantate? Bet nieko, ta agonija praeis, ir tuo viskas pasibaigs. Aš tikras, kad viskas pasibaigs gerai.

— Mes baigiame mūsų pokalbį labai pozityviai? Žmonija, tame tarpe ir Rusija, gali laukti geresnių laikų? Tiesa, dar vienas momentas. Šaltiniai, kurie artimi NASA, — aš ironizuoju — stipriai kalba ta tema, ir pranašauja, kad Rusijoje bus labai šalta žiema!

— Tai mes dar pažiūrėsime. Šiais metais taip pat buvo šalta žiema.

— Matosi, kad yra apie ką iš anksto pagalvoti?

— Suprantate, kol ginklas nenaudojamas, jo neįmanoma sunaikinti.

— Kaip Jūs galvojate, Rusija atnaujins tyrinėjimus klimato problemų srityje?

— Aš manau, kad mums geriau galvoti apie tai, kaip atstatyti šalį. Kurti ginklų nereikia. Gal reikėtų pasirūpinti antiginklu, o toks jau egzistuoja.

— Suprantu.

— Jeigu yra galimybė atgal pasukti uraganus pas tuos, kas juos sukelia, tai yra ir kitos, ne mažiau įdomios technologijos.

— Tiesa, apie uraganus. Tie patys šaukliai mums džiaugsmingai pranašauja, kad iš tokios situacijos mes lengvai neišsisuksime ir turėsime daug nuostolių. Kai praeis karščiai, bus dar didesnių išbandymų, kurie bus dar labiau griaunantys — uraganai, tornadai, smerčiai, liūtys ir taip toliau.

— Pagyvensim — pamatysim. Kas tiems šaukliams moka? Jie šaukia apie tai, kas reikalinga tiems, kas jiems moka. Kol pas mus yra galinga penktoji kolona, kaip bebūtų gaila, bet nevyksta daug kas gero iš to, kas turėtų vykti. Bet, nepriklausomai nuo to, kad ir kaip jie siustų, jie praranda pozicijas vieną po kitos — vis daugiau, ir daugiau, ir daugiau. Štai ir viskas.

— Jeigu yra tokios jėgos, kurios sugeba pasipriešinti, — juk ne šiaipjau išeina iš rikiuotės jų žaisliukai! — ar nebus bandymų neutralizuoti tas jėgas, kurios trukdo vykdyti jų planus?

— Jie bandė ir bando tai padaryti. Nieko nesigauna. Manau, kad ir nesigaus.

— Rusija ir Maskva gali miegoti ramiai ir artimiausioje ateityje nelaukti pasaulio pabaigos ir gamtinių kataklizmų?

— Ramiai miegoti neteks. Be jokių abejonių, niekšybes jie ir toliau darys. Bet tikiuosi, kad jiems nieko nesigaus.

Kalbėjosi Tatjana ALIOCHINA

NUO REDAKCIJOS. Jau keturiuose numeriuose mes atliekame specialų tyrimą, kuris turi jaudinti visus, — apie artimiausią mūsų planetos ateitį. Kiekviena nuomonė apie tai, nors mes dėl to ir nesutiktumėme, mums labai svarbi: Nejaugi iš tikrųjų klimatinis karas — mūsų realybė?

.