Gyvoji Tapyba

Siela, atvira pažinimo,
Dasieks aukščiausiosios grožybės,
Ir pats pasieksiu aš supratimo
Savo neisipildančios svajonės.

Nikolajus Viktorovičius Levašovas

Душа, открытая познанью,
Достигнет высшей красоты,
И сам приду я к пониманью
Своей несбыточной мечты.

Николай Викторович Левашов.