KELIĄ Į TIESĄ NEPRADEDA NUO IŠDAVYSTĖS

Sunkiausia yra rašyti apie išdavystę, niekšybę ir melą tų, su kuriais praėjote tam tikrą savo gyvenimo atkarpą, sunkią ir atsakingą atkarpą. Kelio atkarpa, atnešusi konkretų rezultatą, rezultatas, kurį įvertino žmonės, išreiškę dėkingumą ir įvertinimą jums ir jūsų bendraminčiams. Rezultatas, kuris iš sumanymo – išsipildė ir tapo daugeliui labai daugybei žmonių VILTIES IR TIKĖJIMO savo pasirinkimo teisingumu, šiuo sunkiausiu visiems išbandymų metu. Eidamas savo gyvenimo keliu, eidamas ne vieną dešimtmetį, daug išmokau, supratau ir įvertinau, ir ne žodžiais, o darbais, užtikrintai žinau, kad už viską yra kaina. Ir juo labiau už niekšybes.

Už niekšybę ir už išdavystę –  BŪTINAI ATEIS apmokėjimo kvitas. Galima atleisti žmogaus kvailumą – jis būna netyčinis, bet  NEGALIMA ATLEISTI žmogaus niekšybės – tai visada bus daroma tyčia.

Gyvename labai sunkiu ir labai įdomiu laiku. Aplink mus yra daug blogų dalykų, bet niekas nevyksta šiaip sau, o visame, kas bloga, yra teigiamų aspektų. Nors šis teigiamas dažnai ateina per SKAUSMĄ IR NUSIVYLIMĄ, o norėdami visame tame įžvelgti gėrį, turime į tai, kas vyksta, pažvelgti tarsi iš šalies. O geras dalykas yra tai, kad mūsų LABAI NEPAPRASTI, net sunkūs laikai atskleidžia visą žmogaus esmę, ją atskleidžia, priversdami parodyti visas savo tikrąsias savybes. Kartais kaukės nuplėšiamos. Draugystės kaukės, dėl ištikimybės paprasto žmogiško padorumo.

Man tikrai labai sunku ir skaudu dabar apie tai rašyti, nes tai bus apie žmogų, kurį ilgus metus laikiau savo draugu ir artimiausiu kolega. Žmogus, kuriuo pasitikėjau ir kurį vertinau. Žmogus, kurį daug išmokiau, daug daviau ir dėl kurio daug padariau. Mes kalbame apie Aleksandrą Kaleniuką, šiandien žinomą tam tikram vokiškai kalbančių šalių piliečių ratui kaip “Aleks Kalen”. Aš daugiau NE  MINĖSIU jo šiame tekste pagal pavardę, nes man dabar jis yra tiesiog “šis žmogus”, nors tiksliau kalbant apie pažinimą, “gyvis” sąvoka yra labiau tinkama, nei “žmogus” šiuo atveju.

Prieš kurį laiką jau rašiau straipsnį apie jį ir apie jo dabartinę veiklą, kuris apskritai, padėjo taškus ant ,,i“ ir PAŽYMĖJO MANO poziciją į šį asmenį ir į tai ką jis daro. Galbūt tas mano straipsnis buvo paskutinis bandymas jį pasiekti, suteikti jam dar vieną galimybę suvokti. Na, jis suprato kitaip. Nuo tada, kai informacija iš to straipsnio pradėjo pasiekti vokiškai kalbančius skaitytojus ir pirkėjus „Orania” https://orania-zentrum.de ) ir prieš šį asmenį, kaip ir prieš jo „partnerius“, iškilo AIŠKI GRĖSMĖ prarasti klientus vadinamajame versle, jie nusprendė parašyti paneigimo straipsnį. Tiek mano, tiek Boriso Makovo (NII CUS) žodžių paneigimas. Tiksliau sakant, ne jie, “šis žmogus”, aš daugiau nei įsitikinęs, kad jis PADIKTAVO TEKSTĄ, ir pasirašė KOL KAS DAR (pabrėžiu ir paaiškinsiu vėliau – kol kas), “šeimininkė” šios svetainės ir parduotuvės. Ko gero, toks veiksmas charakterizuoja ir „šį žmogų“, ir to, kas buvo pasakyta, tikrumą. Juk vėliau visada galima pasakyti: „… buvau nesuprastas arba mano pateikta informacija buvo pateikta neteisingai…“. Noriu pažymėti, kad “šiam žmogui” NE UŽTĘKO drąsos ne tik paskelbti šį vadinamąjį “paneigimą” rusų kalba, bet ir pateikti savo tekstą “SvetL” vartotojams (skaitytojai iš žemiau pateikto teksto supras, kodėl), jie netgi NESIRYŽO patalpinti (tiksliau, „šis žmogus“ taip nusprendė) savo svetainėje, o tik adresatų sąraše, tikėdamiesi, kad šis tekstas nenueis toliau jų vartotojų. Bet tekstas atsidūrė pas mane ir ne tik pas mane, nes Vokietijoje žmonės pradėjo klausinėti ir nusprendė patys tai išsiaiškinti. Tai taip pat šiandien daug pasako ir yra naudinga analizuojant tai kas “sukurta“ šio “žmogaus”. Manau, kad būtina tai padaryti už juos ir paviešinti šį tekstą iki galo, kad neišvengtų atsakymo ne tik tiems, kurie vis dar yra jų „gerbėjai“, bet ir, svarbiausia „SvetL“ programų vartotojams Rusijoje ir daugelyje pasaulio šalių, įskaitant Vokietiją. Esu jiems dėkingas už tai, ką jie padarė – nes mirtino pavojaus akimirkomis išryškėja tikroji žmogaus esmė: vienas pridengia vadą krūtine, kitas slepiasi už kitų nugarų.

Tuo metu, kai išėjo Nikolajus Levašovas ir prasidėjo masinės atakos prieš „SvetL Technologijas“,  parašiau eilę straipsnių “Kreivų veidrodžių karalystė“, kuriuos galima peržiūrėti mano svetainėje. Nuo to laiko nutekėjo daug vandens, apie tų straipsnių „herojus“ jau pamirštas, o technologijos „SvetL“ gyvena ir vystosi, ir toliau naudingos žmonėms. Bet nemaniau, kad „Kreivų veidrodžių karalystė“ pasireikš per mano tuometinį draugą ir kolegą. Po kiekviena pastraipa trumpai pakomentuosiu šį cituotą ir platinamą „gynimuisi“ skirtą tekstą, o vėliau pateiksiu detalesnius paaiškinimus. Komentuosiu taip pat, kaip ir straipsniuose „Kreivų veidrodžių karalystė“. Nes šis komentaras (tada) daug ką paaiškino žmonėms, kuriems taip pat kilo daug klausimų.

Štai šis tekstaskuris paryškintas kitu šriftu, o mano komentaras – mėlynas.

* * *

Sveikas, mielas skaitytojau,

Dabar internete plintanti informacija apie Aleksandrą Kaleną ir Oranijos centrą yra visiškas melas ir provokacija.  Nuo 2009 m. iki Nikolajaus Levašovo mirties dienos (2012 11 06) Aleksandras Kalenas buvo jo patikėtinis, draugas. Jį asmeniškai apmokė Levašovas ir jis buvo pašvęstas į „SvetL“ technologiją, į pirmamaterijų generatoriaus darbą „SvetL“, į universalius gydymo metodus ir įvairias metafizines technikas, tokias kaip tolesnė “SvetL” technologijų plėtra, teritorijų modernizavimas, naujų gydomųjų struktūrų kūrimas, individualus gydymo darbas per atstumą ir dar daug daugiau.

Pirmiausia Nikolajus Levašovas niekada neturėjo patikėtinių, jau nekalbant apie draugus tokiu vardu. Nikolajus Viktorovičius, mano siūlymu ir dėl tam tikrų aplinkybių, porą kartų susitiko su aukščiau minėtu asmeniu, kad išspręstų grynai techninius klausimus. Nikolajus Viktorovičius neturėjo jokių „patikėtinių“, o juo labiau „mokinių“ Rusijoje. O jau po jo išėjomo, pasirodė „leitenanto Schmidto vaikai“ 1 (paaiškinimai išnašoje užsienio auditorijai) ir jų skaičius, kaip matote, buvo papildytas „šiuo žmogumi“. Viskas, kas išvardinta kalbant apie „SvetL“ technologijas, liečia tik vieną asmenį, kuriam perduota matricą, atitinkančios „teisės“ ja naudotis, ir daug kitko, ką mes ne kartą sakėme ir patvirtinome patirtimi bei pritaikymu – ir galima tik patarti skaityti “Ne mano sielos veidrodis”. Galbūt kažkam tai atrodys nekuklu, bet tai – aš. Ir tai – ne našta šlovės, o visų pirma – našta prisiimtos atsakomybės, beje, ir atsakomybė už „gimimą“ tokių gyvių, „savininkų visų galimybių, taip pat ir išgydymo, ir paveldėtojų darbų…“, deja, taip pat. Ir už „metafizinių technikų“ neraštingumą, už „tolesnį “SvetL“ technologijų vystymąsi“, „teritorijų modernizavimą“, sukūrimą „naujų gydomųjų konstrukcijų“. Net ranka nekyla rašyti komentarų apie šį prastai susietą žodžių rinkinį. Atkreipiu dėmesį tik į tai, kad jie kilo „iš šio žmogaus“, šiandien vadinamo dokatoriumi (DokaTory), ir dar techninių mokslų, ir toliau tebūnie dokatorius! Rašiau tai ir Rusijos Technologijų vartotojams, kurie bendraudami su „šiuo žmogumi“ ir net nežinojo, kad bendrauja su mokslų daktaru.  Tiesa, šiandien (РАЕН) įstatai numato, kad, pavyzdžiui, įmonės (tai yra bet kurio prekybos kiosko) direktorius gali tapti mokslų daktaru. Čia dar pažymėsiu, kad „šis žmogus“ turi tik filologinį išsilavinimą, nieko daugiau – bet turi gerą liežuvį, ko negaliu nepastebėti, ir jis tai sėkmingai naudoja.

Levašovas ne tik išgydė Aleksandrą po sunkios avarijos, bet ir toliau tobulino bei transformavo jo smegenis ir gebėjimus. Laikui bėgant Aleksandras tapo talentingu žiniuoniu ir “SvetL” technologijų kūrėju – žmogumi, kuris perdavė ir nukreipė Levašovo idėjas ir viziją.

Čia pažymėsiu, kad nelaimingas atsitikimas su „šiuo žmogumi“ įvyko, dar paauglystėje, daug metų prieš susitikimą su manimi ir Levašovu. Kai sutikau jį, šis vyras buvo sveikas ir kupinas jėgų. Padarykite savo išvadas apie Nikolajaus dalyvavimą jo atstatyme. Tas pats kaip ir apie visa kita. Tikra „avarija smegenų“ įvyko daug vėliau, ir Nikolajus nieko bendro su pasekmių taisymu nebeturėjo – išėjo. O jeigu… Nežinia, kas būtų likę iš smegenų „šio žmogaus“.

Kartu su Nikolajumi Aleksandr Kalen kūrė „SvetL“ gaminius, tokius kaip pakabukai, apyrankės, gydomieji žiedai, kompleksai ir kt. Apie tai yra dokumentai ir brėžiniai. Kai kuriuos produktus, pavyzdžiui, „SvetL-Flora“, Aleksandras sukūrė asmeniškai.

„Šis žmogus”, kaip sakiau, – neturėjo anksčiau gabumų nei metafizikai (jų terminija), nei gydymui, nei juo labiau bet kokiai galimybei plėtoti ir tobulinti „SvetL“ technologijas… Jis neturėjo ir neturi jokio supratimo apie “SvetL” generatoriaus sandarą ir veikimo principus, išskyrus tai, kas rašoma atviroje prieigoje, Nikolajaus knygose ir mano knygose bei straipsniuose. Taip, su jo pagalba buvo sukurti (išdirbti) sidabro dirbinių modeliai, kuriuos į gyvenimą prikėlė mano draugas, žinomas juvelyras. Taip, jis padėjo nustatant užduotis programinės įrangos paketo (elektronine forma) Kompleksui “SvetL”. Taip, jis su mano padavimu po to, kai aš nuodugniai ištyriau naudojimo galimybes silicio (mono- ir polisilicio) su akademiko D. S. Strebkovo, profesorius ir tikrojo mokslų technikos daktaro atsinaujinančių energijos šaltinių srityje,  suradau silicio kristalų auginimo gamyklą ir susitariau apie įsigijimą silicio plokštelių Kompleksams ir tuo metu besikuriančiam pas mane projektui “SvetL-Flora”. Bet visi plokštelių skaičiavimai buvo atlikti be „šio žmogaus“, nes dalyviai nežinojo, kad turi reikalą su „technikos mokslų daktaru“, o „šis žmogus“ apie tai nutylėjo – tikriausiai iš kuklumo. Taip pat atkreipiu dėmesį į tai, kad Generatorio nešėjai – apyrankės, pakabukai, silicio plokštelės („SvetL Flora“ Kupol- Di ) – viskas buvo sukurta po Nikolajaus Levašovo išėjimo, todėl viso to sukurti kartu su Levašovu buvo neįmanoma, tačiau mokslų dokatoriui – tikriausiai – galima!

Aleksandras taip pat vadovavo visų “SvetL” produktų kūrimui ir platinimui Rusijoje ir visame pasaulyje.

„Šis žmogus“ tuo metu buvo vienas iš produktų rinkodaros specialistų, neblogai atliko šį darbą, bet, deja, aš nepaklausiau šį procesą kontroliavusių žmonių nuomonės, nes jis jau tuo metu užsiėmė finansiniu sukčiavimu. Pagrindinai jis užsiėmė realizacija Maskvoje ir iš dalies kai kuriuose Rusijos regionuose. O Rusija – tai taip pat pasaulio dalis …

Aleksandras sukūrė visus Levašovo pagrindinius puslapius –  www.svetl.name ,  www.svetl.org  (ši svetainė uždaryta kaip nereikalinga) ,   www.levashov.world ,  http // www.levashov.club  (ši svetainė uždaryta kelerius metus) ir net  www.rnto.club, kurie naudojami iki šiol.

Tinklalapiai egzistuoja ir atlieka savo darbą. Taip – ​​jis dalyvavo kuriant šias svetaines, kitaip ir negalėjo būti. Jis dalyvavo kaip mano patikėtinis ir kaip techninis vykdytojas ,,RNTO“ komandoje, kuri analizavo poreikį sukūrimui tų ar kitų svetainių. Šios svetainės nebuvo sukurtos Levašovui (kurio kūrimo metu – jau nebebuvo). Jos buvo sukurtos siekiant populiarinti ir skleisti informaciją, kurią Nikolajus Levašovas paliko mums visiems. Jos buvo sukurtos tam, kad informacija, publikuojama juose taptų žiniomis jas skaitančių ir studijuojančių žmonių. Jos buvo sukurtos propaguoti  Programoms  „SvetL“ ir naujoms technologijoms, kurios tampa vis paklausesnės ir paklausesnės šiuo metu. Stebina vienas dalykas – kodėl išvardintų svetainių „kūrėjas“, turėdamas jų techninius raktus ir tiesiogiai dalyvaudamas šių svetainių priežiūroje, dar nepasakojo (Rusijos gerbėjams ir ne tik) apie “Oranios” centrą, „įrenginius“ ir kompleksus, kuriuos jis „išleido“ su prekės ženklu „SvetL“ šiame centre ir nesurengė nė vieno vaizdo seminaro Rusijos „SvetL“ Programų  vartotojams ir tokių, kaip pvz., “Atjauninimas ir regeneracija DNR lygmeniu” , “Meilė tarp vyro ir moters, išsivadavimas iš telegonijos”, “Smegenų vibracijų suaktyvinimas ir padidinimas” ir kt. – norintys gali susipažinti čia –https://orania-zentrum.de/videos/#heilvideos

Tikriausiai tik iš asmeninio kuklumo… Elenai Martin ir Oranios „komandai“ noriu pranešti, kad „šis žmogus už ,,milžinišką nuveiktą jo darbą“ – daugiau kaip pusę metų atgal reikalaujant (РНТО) komandai “buvo pašalintas iš „Rusijos mokslo ir technikos draugijos“ (RNTO). Manau, kad komentarai „kodėl“ yra nereikalingi. Čia pažymėsiu tik vieną dalyką – be to, kad svetainė sukurta, ją reikia dar ir prižiūrėti. Svetaines tvarkė kiti žmonės, kuriuos nurodžiau aš. Ir aš esu dėkingas Anastasijai – tuo metu šio asmens civilinei žmonai, kuri puikiai vedė svetainę „RNTO“, kurioje buvo paskelbta visa pagrindinė informacija. Šią svetainę dabar veda kiti žmonės. Kažkodėl pamiršo paminėti „šio žmogaus“ vienu metu sukurtą projektą ir svetainę www.kalenika.com, kuri sėkmingai žlugo tik dėka jau pasireiškusio kūrėjo godumo.

2014 m. vasarą Aleksandras susipažino su Viktoru Martinu / Oranios centras. Tarp jų užsimezgė artima draugystė ir bendradarbiavimas. 2015 metais “SvetL” produkcija atkeliavo į Vokietiją ir Europą. “SvetL” technologijos platinimą ir tolesnį vystymą atliko Orania centras, Elena ir Viktoras Martinas, glaudžiai bendradarbiaudami su Aleksandr Kalen.

Tai buvo bandymas užmegzti ryšius su Oranios centru ir įtraukti Centrą į Technologijų ir informacijos sklaidą Vokietijoje.

Centre “Orania” buvo sukurti nauji produktai “SvetL” – “SvetL” vaikams, “SvetL” gyvūnams, Generatorius kambariui, geras kelias “SvetL” valgyk ir gerk, “SvetL” vandeniui. Šie gaminiai yra saugomi autorinių teisių, o „SvetL“ prekės ženklą Vokietijoje įregistravo „Orania”-Zentrum.

Visus „naujus gaminius“ sugalvojo „šis žmogus“, kuris jau tada sumanė eiti tuo keliu, kuriuo jis nuėjo. Jo siūlymus išplėsti nurodytą liniją aš atmečiau ir uždraudžiau, išskyrus tuos Kompleksus, kurie jau pasiteisino Rusijoje. Tai taip pat buvo žingsnis link jo sumanyto šarlatanizmo pradžios. O jo „kompetencijos“ lygį įrodo faktas, kad nemaža dalis aukščiau pateikta sąraše yra atlikti visiškai neprofesionaliai, nes gaminiuose iš esmės nėra platformos Generatoriui įdėti, o įdiegti generatoriaus neįmanoma ant bet kokio plastiko. Ir tai dar vienas įrodymas fiktyvumo šio taip vadinamojo dokatoro statuso.

Štai tokio gaminio, pagaminto tik iš plastiko, pavyzdys. Ant jo neįmanoma sumontuoti generatoriaus net ,,naudojant vibracijas“. Nežinau, kokia teisė ir kas yra apsaugota nuo to, kas išdėstyta aukščiau, bet po Viktoro Martino mirties ir mano prašymo „šiam žmogui“ palaikyti Eleną Martin šią sunkią valandą ir padėti jai išsaugoti Centro struktūrą, sužinojau, kad “SvetL” ženklas buvo įregistruotas Vokietijoje, kaip man buvo pasakyta – “klastingosios Elenos”, nes logotipas registruotas tik Rusijoje ir neturi tarptautinio statuso.

http://rnto.club/img/up/images/1.1.jpgO Elena, kaip man buvo pasakyta,- tai padarė tik siekdama legalizuoti produktus (be Rusijos) parduodamus Centro svetainėje. Dabar skaitytojams nesunku atspėti, kas visa tai sumanė, įgyvendino ir dabar bando apginti savo gražaus gyvenimo pamatą.

Aleksandras reguliariai atlieka atnaujinimus “SvetL” generatoriui – kaip jį išmokė Nikolajus Levašovas. Tai didis metafizinis darbas, kuris reikalauja daug žinių ir įgūdžių. Jis nuolat dirba modernizavimo ir tolesnės plėtros šių generatorių.

Taip! Tai sunkus ir atsakingas darbas! Bet Levašovas niekada, o juo labiau „šio žmogaus“ nemokė „atnaujinti, dar net ir  reguliariai“… Atnaujinti galima bet ką, tik ne generatorių, kurio negalima atnaujinti ar modernizuoti, nes jis – Generatorius, o dar ir gyvas!

Aleksandras tęsia Levašovo darbą. Jį asmeniškai pažinti, pamatyti, išgirsti, pajusti jo gydomąjį darbą galite atviruose internetiniuose susitikimuose ir kituose renginiuose.

Žinoma, galima pažiūrėti ir įvertinti. Tiesiog noriu priminti, kad Levašovas niekada nerengė susitikimų online! Visi tiesioginiai susitikimai buvo įrašyti. Ir šių susitikimų Levašovas niekada neeksponavo (pabrėžiu šį faktą) „YouTube“, o buvo talpinami tik jo svetainėje, kuri turėjo generacija (išsamiau žr. mano knygose), ir tai leido padaryti efektyvius tiek pačius susitikimus, tiek seansus, kuriuos jis darė susitikimų pabaigoje. Bet dokatorui techninių mokslų, tikriausiai, tai nežinoma iki šiol.

Šiandien Aleksandras turi tūkstančius klientų Rusijoje, Europoje ir visame pasaulyje, patyrusių jo gydomąjį darbą, ir kelis šimtus dėkingų atsiliepimų (užrašytų raštu) apie jo gydomąjį darbą, meistriškumo kursus, seminarus, gydytojų mokyklą, produktus “SvetL” ir jų atnaujinimus.

Tai aš ir rašau tiems tūkstančiams klientų tiek Rusijoje, tiek visame pasaulyje, kur bus patalpintas šis mano straipsnis – pažadu tai padaryti. O žmonės (klientai!) tegul patys apsisprendžia! Juk moksliškai įrodyta, kad visas okultinis mokslas ir dokatorai, kurie juos turi, – nuo Dievo, tai yra Visatos kūriniai. Ir tai turi būti traktuojama kaip dieviškas reiškinys.

Įrodymas, kad jis gali daug, galima pamatyti ir perskaityti ne tik apžvalgose. Yra įrašai ir dokumentai naudojant tamsaus lauko mikroskopiją. Kraujas paimtas iš žmogaus, sergančio leukemija (paskutinė stadija). Per trumpą laiką (apie 15 minučių) po Aleksandro gydomųjų darbų šiame kraujyje pradėjo aktyviai judėti limfoidinės ląstelės, kurios buvo visiškai nejudrios ir neaktyvios. Medicininiu požiūriu tai yra stebuklas. Tai patvirtino ir vietoje buvę terapeutai. Štai nuoroda: https://youtu.be/6IAIclY7X6Y

Netgi nepatingėjau pažvelgti aš pats į „šį stebuklą“ ir į terapeutą, sužinojęs apie tamsaus lauko mikroskopiją.  Paprašiau išversti man visus argumentus šiame vaizdo įraše. Neabejoju, kad dokatorai, ten esantys (kartu su terapeutu) žino ir kas yra leukemija, ir paskutinė jos stadija. Ir jie net žino, kas yra kraujas! Tačiau kodėl „gydytojas-eksperimentuotojas“ nežino, kad paėmus kraują ir ištraukus iš kūno – jis tampa negyvas? O limfoidinės ląstelės, ko gero, pradėjo judėti nuo artėjančios mirties baimės. Leiskite paaiškinti, kad kiekvieną kūno ląstelę, net limfoidinę ląstelę, valdo smegenys, valdymo sistema šiuolaikinei medicinai nežinoma. Be to, nežinoma ir pačios gyvos ląstelės struktūra. Tyrimai po mikroskopu – tai negyvosios struktūros (neturinčios ryšio su valdymo sistema) tyrimai, todėl visos rekomendacijos taikomos tik mirusioms struktūroms. Gėda to nežinoti mokslų daktarui ir dar „Levašovo mokiniui“. Na, apie limfą, plazmą, pirminę medžiagą ir apie leukemiją – susilaikysiu.

Yra daug auros nuotraukų, darytų po Aleksandro gydymo darbų (seminarai, gydymas nuotoliniu būdu). Ant jų matosi, kaip žmonėms „dirba“/šviečia „SvetL“ konstrukcijos. Yra žinoma daug mažų ir didelių išgijimo stebuklų, įvykusių po Aleksandro darbo. Jis mažai apie juos kalba iš kuklumo ir susitelkimo ties pagrindiniu dalyku.

Noriu užduoti Elenai Martin klausimą – o su fotografu kaip susipažinti?! Tik noriu pastebėti, kad nėra didesnės niekšybės, kaip daryti niekšybę prisidengus kuklumu ir padorumu. Manau, kad visi „šio žmogaus“ „gerbėjai“ mane supras.

Visi jautrūs ar aiškiaregiai žmonės gali tai patvirtinti. Gaila, kad kai kurie žmonės, asmeniškai sulaukę iš jo išgijimo, žinių ir didelio palaikymo, mokęsi iš jo ir Oranios centre, dabar skleidžia neigiamą informaciją apie jį, Eleną Martin ir Oranios centrą. Deja, šis reiškinys nėra retas. Tokių žmonių buvo ir Levašovo aplinkoje. Apie jį ir jo žmoną buvo paskleista blogiausia, šlykščiausia informacija, buvo vykdomos nuodijimo kampanijos, kurios galiausiai prisidėjo prie jo mirties. Niekas nėra apsaugotas nuo klaidų, ir mes visi einame vystymosi keliu. Dažnai užtenka tiesiog jausti, pasitikėti savimi ir atverti savo širdį, kad išsiaiškintumėte, kas veikia, o kas ne, kur tiesa, o kur supuvęs melas.

Nikolajaus mirtį ir ypač jo žmonos, – liesti nereikia – net mokslų dokatorams, kuris buvo su manimi, ir atsisveikinant, ir kremavime, ir puikiai žino (tiesa, iš mano žodžių) apie mirties priežastį Svetlanos Levašovos ir Nikolajaus. Šią temą dažniausiai paliečia tie, kurie ieško pateisinimų savyje tam, ką padarė, siejami su Levašovo vardu. Tokia šventvagyste bando pakelti save.

Būtent Aleksandro dėka „SvetL“ technologijos ir gaminiai tapo žinomi Rusijoje ir tapo naudingi bei svarbūs daugeliui žmonių. Tai, kad daugelis žmonių Europoje ir už jos ribų turi “SvetL” generatorius, kad daugelis žmonių gali mokytis ir įvairiais būdais naudoti šią technologiją, yra Orania centro, bendradarbiaujančio su Aleksandru, dėka.

Dėl Centro nuopelnų, ypač susijusių su naujausiais „paaiškinimais“, abejonių nekyla. „Šio žmogaus“ žodžiais tariant – technologijos neatsiejamos nuo vadinamųjų gaminių. Tačiau produktus, priklausomai nuo technologijos, galima įsigyti turguje – net Vokietijoje arba Oranios centre, kuriame parduodama daugybė įvairiausių produktų, įskaitant internetinius seminarus (nors ir mokamus), kaip „naudoti gaminius“. Labai apgailestauju, kad Levašovas neišgyveno iki šių laikų. Tikriausiai jis būtų išreiškęs savo “dėkingumą” ir dokatorui, ir centrui.

Tai, kad visi „Orania-Centro“ klientai ir draugai gali džiaugtis moderniausiais „SvetL“ atnaujinimais, pritaikytais laiko virpesiams, tik dėka Aleksandro– jo didžiuliam nenuilstančiam darbui ir tolesniam tobulėjimui žmonių, gyvūnų ir augalų labui.

Dar turime daug ką nuveikti. Ir ištikimi draugai yra su mumis.

Čia akcentuočiau gyvūnus ir augalus – būtų tikslesnis ir suprantamesnis visų „Oranios“ centro gerbėjų suvokimas, paliekant ramybėje „laiko virpesius“ – norintys patys ir su tuo susitvarkys, ir su tais, kurie iš to „iškris“ patys norėdami.

Pabaigai

Levašovas visada sakydavo, kad talentingus žmones supa pavydūs žmonės, ir mokė taip.”Šunys loja – karavanas eina toliau”. Tai reiškia, kad nereikėtų kreipti dėmesio į pavydžius žmones ir šmeižtus. Jie visada bus su tais, kas gali ką nors padaryti. Nieko jiems nesakykit, nes šmeižte negalėsite juos nugalėti. Jie neturi kitos užduoties kaip tik šmeižti, tame jie turi patirties. Bet tu daryk tai ką darai. Žmonės įvertins tavo veiksmus-ir tai bus dauguma. Nešvaistykite jėgų ir laiko diskusijoms ir įrodymams – jūsų įrodymai yra jūsų darbai.

Džiaugiuosi, kad tai paimta iš mano knygos, kurioje aš paminėjau Nikolajų Levašovą, tik su vienu pastebėjimu, ir Centrui, ir dokatorui – Nikolajus Levašovas nieko niekada nemokė! Tai buvo ne jo metodas. Jis duodavo informaciją ir stebėjo, kaip ši informacija suvokiama ir realizuojama. Ir tai – vienas iš jo nuopelnų padedant žmonėms rasti kelią: „pašaras“, žinoma, ne visada atitiko „arklį“ (yra rusiška patarlė: „pašaras ne arkliui“, vartojama reikšmei- nenaudingas laiko, pastangų, pinigų švaistymas).

Visas gydomąsias ir apsaugines konstrukcijas, kurias Aleksandras jums ar ant jūsų „SvetL“ gaminių sumontavo gydymo metu, gali būti pašalinti jo pagal jūsų pareikalavimą. Jums tereikia mums parašyti.

Oho! O štai aš – taip nemoku. Nikolajus, tikriausiai dėl savo darbo krūvio kuriant „SvetL“ gaminius, o gal ir kažką kitą, kartu su dokatoru, pamiršo mane išmokyti montuoti ir nuimti – apsaugines ir gydomomasias konstrukcijas žmonėms! Ech, Nikolajau, Nikolajau! Kaip taip išėjo – dokatorą išmokei (turbūt, su praktiniais pratimais), o mane – ne. Ir kaip čia mokslų dokatoras pamiršo parašyti apie Generatorių, kurį perkėliau iš pilies Prancūzijoje, į Rusijos teritorijoje žinomą “šiam žmogui” vietą. Ir kodėl gi jis vis dar jo galimybių neišnaudoja savo veikloje Vokietijoje? Iš Vokietijos iki generatoriaus – tiesiog ištiesk ranką…

Su meile ir geriausiais linkėjimais,

Elena Martin ir „Orania“ komanda

(teksto pabaiga ir paaiškinimas iš Elenos Martin, o svarbiausia – iš Orania komandos).

Štai toks komentaras (švelnus), kurį pateikiau šiam „pasiteisinimo pareiškimui“ – išsiųstas adresatų sąrašu taip vadinamiems „vartotojams“ Vokietijoje.

Ir kaip rezultatas:

Šiame tekste, pasirašytame Elenos Martin ir „Orania“ komandos, melas viskas – nuo ​​pirmo iki paskutinio žodžio. Kad pagerinti suvokimą, dar kartą pakartosiu – „šis žmogus“ niekada nebuvo Nikolajaus patikėtinis, niekada nebuvo jo mokinys. Taip, du ar tris kartus AŠ ATVEDŽIAU jį Levašovui kad suprastų užduotis ir specialius nurodymus. Taip, žinoma, jis atliko tam tikrą vaidmenį kuriant “SvetL” technologijas kaip mano asistentas ir tą darbą atliko gerai, tai reikia pripažinti. Bet ne daugiau.

Jis neturėjo ir negalėjo turėti jokios prieigos prie Technologijų, prie “SvetL”, o juo labiau prie Generatoriaus ir matricos kūrimo, kaip ir neturėjo prieigos prie gydymo metodų, metafizinių technikų ir kitų dalykų, kuriuos jam priskiria Madam Martin, bet iš tikrųjų jis tai priskiria pats sau, net nežinodamas, apie ką kalba. “Šis žmogus” NE TURĖJO anksčiau ir NE TURI DABAR  jokių gebėjimų nei metafizikai (jų terminologija), nei gydymui, o juo labiau galimybei tobulinti “SvetL” technologijas. Jis neturi supratimo apie “SvetL” Generatoriaus sandarą ir veikimo principus, išskyrus tai, kas parašyta atviroje prieigoje, Nikolajaus knygose ir mano knygose bei straipsniuose. Na, bijau, kad jis to nesupranta, lygiai kaip nesupranta, kas parašyta «ОФЧ» ir kitoje НИИ ЦУС[1],svetainėje esančioje medžiagoje 3 , prie kurios jis prasibrovė ir pradėjo šią informaciją priskirti sau. Galbūt tai buvo postūmis priskirti sau „technikos mokslų dokatoro“ titulą. Jei jis suprastų, jei jis būtų supratęs šią informaciją, jeigu jis būtų supratęs kas yra Technologija “SvetL”, tada aš manau, kad jis NE EITŲ išdavystės ir atviro melo keliu, nebūtų apgaudinėjęs Vokietijos ir kitų vokiškai kalbančių šalių gyventojų. Visi veiksmai “šio žmogaus” interneto svetainėje Orania veikla yra platinimas falsifikatų, NESANČIŲ NEŠĖJAIS generatorius “SvetL”, ir, kaip paaiškėjo, jau seniai. Viskas, kas Oranios svetainėje parduodama su “SvetL” prekės ženklu, – ABSOLIUTŪS NIEKUČIAIAš tai pareiškiu su visa atsakomybe. Taip pat ši veikla susijusi su BANALIU APGAUDINĖJIMU  KLIENTŲ svetainės ir dalyvių rengiamų taip vadinamų seminarų, kur žadama bet kas – išgydyti, spręsti karmines problemas, kelti smegenų oktavas, spręsti nevaisingumo klausimus, visokias apsaugos priemones nuo visko, kas įmanoma ir neįmanoma. Jis net nebijojo skelbti apie išsprendimą karminių problemų susijusių su abortu. Jis jau yra tiesioginis supercivilizacijų pasiuntinys ir „mulkina“ patiklius žmones (seminaro dalyvius) ir net ne tik jų vardu. 

.

Ir dėl visko priežastis viena – NERIBOTAS GODUMAS ir pasirengimas BET KOKIAI NIEKŠYBEI, bet kokiai išdavystei dėl pelno. Man jo labai gaila, nes žmogus, kuris tikrai turėjo galimybę mokytis, tobulėti, augti, padėjo viskam tašką dėl banalių ,,babkių“ („babkės“ – visi tai supranta – kaip nešvarūs pinigai). Kitaip ir nepasakysi. Pinigai uždirbami darbu, o „babkes“ liaudis semia meluodami ir apgaudinėdami kitus. Jis net nebijo atsakomybės prieš savo apgautus žmones, kurie dėl jo veiklos, tikėdami jo melagingais pažadais, uždarė sau kelią į tikrąjį vystymąsi.… Jis negąsdina suvokimas to, kas bus jam pačiam, jo dvasinei esybei nuo tokių poelgių. Nors, veikiau, jis apie tai nieko nesuvokia ir negalvoja vien todėl, kad netiki niekuo, išskyrus „babkes“.  Atleisti galima daug ką. Bet ne tai. Maniau, kad jis pakankamai protingas žmogus.

5Deja, klydau. Priešingu atveju to negalima paaiškinti. Čia noriu pabrėžti, kad, deja, neseniai išėjo mano draugas iš Kamčiatkos Aleksandras Jakovlevas, kuris taip pat laikė „šį asmenį“ savo draugu. Bet esu tikras, kad sužinojęs apie tai, skristų į Vokietiją ir padarytų „šiam žmogui“ fizinę „pastabą“, išbraukdamas jį iš draugų sąrašo. Žmogaus godumas visada gimdo žmogaus niekšybę.

Aš nesakau, kad JIS IŠDAVĖ MANE.  Ne manyje reikalas, nors kai išduoda draugai ir bendražygiai, tai labai skaudu. Jis išdavė daug žmonių, kurie tikėjo juo ir Rusijoje, ir Europoje, jis išdavė reikalą, atsidavimą kuriam PUIKIAI IMITAVOIšdavė Nikolajų Levašovą, jo atminimą, kurį išdrįso vadinti savo draugu ir mokytoju, o dabar apgaudinėja žmones, bet iš tikrųjų tai daro ne savo ir Nikolajaus vardu, nes daugeliui žmonių, net Vokietijoje, REIKŠMINGAS BŪTENT VARDAS Nikolajaus Levašovo, o ne „šio žmogus“, kurio vardas bus labai greitai pamirštas. Jis net ir dabar turi kelis vardus. Nė vienas iš jų NE IŠLIKS… Ir jei žmonės kurį laiką jį prisimins, tai tik kaip niekšą, išdaviką ir melagį. Tačiau šis prisiminimas nebus ilgas, nes tokie žmonės nenusipelno jokio atminimo. Užmarštis yra jų tikrasis atlygis.

Pasaulyje yra TRYS RŪŠYS IŠDAVIKŲ: niekšai naivūs, tai yra įsitikinęs, kad jų niekšybė yra aukščiausias kilnumas. Nenaudėliai, kurie gėdijasi, tai yra, gėdijasi savo niekšybės, bet su nepakeičiamu ketinimu tai užbaigti, ir galiausiai tiesiog niekšai, grynakraujai niekšai. Tegul skaitytojas pats nusprendžia, kuriai kategorijai „šis žmogus“ priklauso.

Ir paskutinis, ką norėjau pasakyti Elenai Martin, kuri dar KOL KAS NE SUPRATO su kuo turi reikalų. Vienu metu, po mano pažinties su „šiuo žmogumi“, mano labai geras draugas, apie tai sužinojęs, nesigilindamas į detales ir į savo santykius su „šiuo žmogumi“, kurį taip pat pažinojo, man pasakė, kad „… aš niekada su juo, neturėčiau jokių reikalų”. Jis teigė, kad „…lemtingiausiu momentu“ šis žmogus „išduos ir parduos tiek mane, tiek reikalą“. Tada aš jo neklausiau. O jis buvo daugiau nei teisus. Todėl aš Elenai ir sakau – paklausykit manęs ir atidžiai skaitykite, ką parašiau.

.

Изображение выглядит как текст, человек, внутренний Автоматически созданное описание

.

Jis greitai Jus išduos ir parduos, pasinaudodamas jūsų patiklumu šiandien. Jam reikia tik  JŪSŲ CENTRO ir JŪS KAIP VERTĖJAS ir ne daugiau. Net santykiai, kuriuos šiandien palaikote su juo, jo nesustabdys. Ir tai patvirtinant – tai jo svetainė, sukurta neseniai –https://www.deu.alexkalen.com/

Prisiminkite šiuos žodžius. DAUGIAU MAN PRIDĖTI NĖRA KO.

P.S. Mieli draugai ir gerbėjai, tie, kurie siekia suprasti, tame tarpe, ir kodėl taip yra, o ypač kas liečia mūsų draugus Vokietijoje – jei jums siūlo ar bus pasiūlyta (nesvarbu kur – Rusijoje, Vokietijoje, Amerikoje ar Himalajuose už pinigus, kad pakeistumėte „lygį jūsų Proto tobulumo“, pagerintumėte „savo psichikos būklę savo karjeros ar bet kokio kito augimo tikslu“ (net neturint jokio mokslinio supratimo apie tai, kas iš tikrųjų yra apskritai), ištaisyti ir pagerinti “jūsų sveikatos būklę” (ypač už jūsų didelius pinigus, matyt sveikata, – įgys stabilią būseną) PER ŽIŪRĖJIMĄ “online spektaklių” “su intriguojančiu ir viliojančiu pavadinimu video per YouTube” lydint mojuojančiomis rankomis, akių vartymu ir prasminga tyla; sustiprinant arba neutralizuojant vakcinacijos nuo bet kokios pandemijos ir kitų „stebuklų, susijusių su Oriono ar Sirijaus kuratorių veiksmų atlikimu“ poveikį – nedelsdami vykite tokius sukčius(galite naudoti fizinę pastabą!). Dar viena trumpalaikė „meno aktorių POGRINDINĖS SAVIVEIKLOS“ banga, kurios aferas iš pradžių pradėjo Ilfas ir Petrovas (per scenarijų „Dvylika kėdžių“), užsilaikys patikinu, NE LABAI ILGAM.  Tai nėra pandemija neprotingumo ir sąmonės maišto, tai pigi „spekuliantų invazija, ir ypač mokslo  dokatorų“ , išskleista dėl jūsų nesupratimo ir patiklumo jų istorijoms bei nesąmonėms, ir niekuo neparemtoms.

Kaip aš jau rašiau – ši informacija bus vieša ir pasiekiama visose mūsų svetainėse (ir „priklausančiose“ šiam asmeniui), grupėse ir klubuose, ir ne tik Rusijoje, bet ir Europoje, įskaitant Vokietiją, Ameriką ir Australiją. Laukiu visų Programų vartotojų komentarų ir pažadu, kad šie komentarai taip pat BE PAGRAŽINIMŲ bus paskelbti visų pirma Vokietijoje, kad tie, kurie, nesvarbu dėl kokių priežasčių pasinaudojo „Orania“ centro „paslaugomis“, apsispręstų patys  ką daryti? Nemažai žmonių, papuolusių į jauką su produktais (nevadinu kitaip) kreipėsi į mane ir jei turėjau galimybę – o “prekė” leido pagal savo parametrus įstatyti Generatorių – aš tai padariau. Tikiuosi, kad ir šie žmonės apie tai parašys.

Ir pabaigai,  noriu pasakyti visiems,  ir Rusijoje ir užsienyje, ir ypač Vokietijoje – “Rusijos Mokslo ir Technikos Draugija”, o tautoje paprastai “RNTO” šliaužioti prieš nieką NE GALI, kad ir kaip kas norėtų… sparnai trukdo!

 

Изображение выглядит как текст Автоматически созданное описание

.

F. Škrūdnievas (Ф. Шкруднев)

27 spalio 2021 г.

.

.

.

.

.

  1. Mokslo- tyrimų institutas „Prevencijų strategijų centras“.