Palaiminti sielos vargšai …

Evangelija pagal Matą, 5 Skyrius (3).

Iš tikrųjų, aukščiausią dvasinio nuopuolio lygį stengiasi pasiekti autorius dviejų straipsnių, įdėtų į Internetinį laikraštį „Pravoslavija Šiaurės žemėje“. Matyt, kad jam labai norisi pakliūti į Dangaus Karalystę, nes Evangelijoje pagal Matą pasakyta: „Palaiminti sielos vargšai, nes jų yra Dangaus Karalystė…». Ir stengiasi jis visaip pasiekti tos taip geidžiamos būsenos, kad užtikrintai ten papultų. Matyt kad NEMOKŠIŠKUMĄ jis, šiuo atveju, savo, iškelia į aukščiausią palaimos lygį. Mūsų protėviai tai skirdavo į dvi dalis, kaip NEŽINOJIMĄ ir NEMOKŠIŠKUMĄ. Nes nežinojimas kalba apie informacijos neturėjimą apie ką nors, kas visiškai normalu ir pataisoma, ko negalima pasakyti apie NEMOKŠIŠKUMĄ, kuris charakterizuoja žmogaus nenorą dėl vienų ar kitų priežasčių priimti vienus ar kitus faktus. Ir būtent savo NEMOKŠIŠKUMĄ ir demonstruoja savo straipsniuose publikacijų apie mane autorius Internetiniams laikraštyje „Pravoslavija Šiaurės Žemėje“. Esmė tame, kad tų straipsnių autorius niekada NEskaitė nė vienos mano knygos, kuriomis jis taip aktyviai vadovaujasi:

„…Kaip anksčiau pranešė mūsų laikraštis, už gerų norų išgelbėti „rusų tautą ir kitas pagrindines Rusijos tautas“ slepiasi bandymas atkurti pagonišką pasaulio supratimą panaudojant šaltinius, kurių tikrumas neįrodytas ir kuriuos atmeta daugelis tėvyninių ir užsieniečių istorikų. Konkrečiai, savo darbuose “Rusija kreivuose veidrodžiuose”, “Paskutinis kreipimasis į žmoniją ”, akademikas-okultistas ne kartą nurodo „Veleso-knygą“, kuri išsilavinusiam rusų skaitytojui daugiau žinoma kaip „Slavų-Arijų Vedos“ ”…“

Išsilavinusiam rusų skaitytojui, prie kurių aiškiai nepriskiriamas straipsnių apie mane autorius, noriu pranešti, kad mano knygoje „Paskutinis kreipimasis į žmoniją“ nėra nė vieno žodžio nei apie „Veleso knygą“, nei apie „Slavų-Arijų Vedas“! Ir tam, kad nors kiek apšviesčiau straipsnių autorių, noriu jam pranešti „neįtikėtiną naujieną“ — „Veleso knyga“ ir „Slavų-Arijų Vedos“ yra du visiškai SKIRTINGI dokumentai, kurie niekaip tiesiogiai viena su kita nesusijusios! Jos susijusios tik tiek, kad jose aprašomi realūs rusų tautos įvykiai.

Veleso knyga“ apima dvidešimt tūkstančių metų rusų tautos praeities po Didžiojo Persikraustymo iš Didžiosios Asijos (Vakarų Sibiro), kuris buvo dėl staigaus atšalimo šiuolaikinio Sibiro žemėse. O „Slavų-Arijų Vedos“ apima šešis šimtus tūkstančių praeities metų, nuo momento, kai mūsų Midgard-Žemėje buvo įkurtos Baltųjų Rasės kolonijos. Taip kad, prieš rašant kokį nors straipsnį, aš „autoriui“ rekomenduočiau bent pasidomėti tuo, apie ką rašai. Šiuo atveju, dvasinis skurdumas jam tikrai negalės padėti!

Toliau, savo straipsnyje jis mane vadina akademiku-okultistu! Žiniai, žodis okultizmas kilęs iš lotyniško žodžio occultus, kas reiškia — slaptas, paslaptingas. Tai štai, jeigu straipsnio autorius vis dėl to susimylėtų perskaityti bent tas mano knygas, kuriomis jis vadovaujasi, jam pasidarytų aišku, kad jose aš žmonėms duodu žinias, ir atverčiu slaptumo apdangalą praktiškai nuo visų mūsų Motinėlės Gamtos paslapčių! Taip kad, aš kaip tik paslaptis atskleidžiu, ir būtent tai labai nepatinka tam autoriui ir visiems tiems, kurie už jo stovi. Tai, jeigu kalbėti apie tikrąją žodžio okultizmas reikšmę. O jeigu kalbėti apie tai, kas šiuo žodžiu suprantama šiandiena, tai, to paties autoriaus ir Ко žiniai, noriu pranešti štai ką. Mano knygose okultizmas išnarstomas visu šimtu procentų, taip pat, kaip ir tarnavimas nelabiesiems visų tų, kas už to žodžio slepiasi!

Bet tuo straipsnio „autorius“ neapsiriboja:

Be to, Levašovo darbai mirga antisemitiniais antikrikščioniškais pasisakymais. Pavyzdžiui, 1917 m. revoliucija Rusijoje be jokių apeliacijų vadinama „Didžiąja Judėjų revoliucija“, o krikščionybė — “judėjų sekta”, kurią rusų tautai primetė kunigaikštis Vladimiras“…

Reikia gi, kaip „kietai“ pasuko! Be jokių apeliacijų! Iš tikrųjų, argi tai judėjų revoliucija?! Pamanykite tik, judėjai-milijardieriai, kurių daugelis gyveno JAV, praktiškai pilnai finansavo kaip Pirmąją „rusų“ revoliuciją 1905 metais, taip ir Antrąją „rusų“ revoliuciją 1917 metais! Pamanykite tik, Jakov Šiff — amerikiečių milijardierius — „paskolino“ „rusų“ revoliucionieriams 200 milijonų dolerių! Ir tai tik jis! Bet be jo dar dalyvavo Niujorko birža ir visa eilė milijonierių ir milijardierių — Morganas, Rokfeleris, Tomsonas, Georgij Lloid, Jakov Kubin, Kobert Minor ir daugelis, daugelis kitų. „Paprasčiausiai“, visiškai „atsitiktinai“ didžioji dauguma iš jų buvo judėjų tautybės. Visiškai „atsitiktinai“, praktiškai visi „rusų“ revoliucijos vadai buvo judėjų tautybės! Visiškai „atsitiktinai“ Leiba Bronšteinas, daugiau žinomas kaip Levas Trockis, pareiškė štai ką:

“…mes privalome Rusiją paversti dykuma, apgyvendintą baltaisiais negrais, kuriems mes suteiksime tokią tironiją, kokia niekada nesisapnavo net patiems baisiausiems Rytų despotams. Skirtumas tik toks, kad ta tironija bus ne iš dešinės, o iš kairės, ir ne balta, o raudona, nes mes praliesime tokius kraujo srautus, prieš kuriuos sudrebės ir išblykš visos žmonijos praradimai per kapitalistinius karus”.

Raudonosios Gvardijos vadas ir įkūrėjas, vėliau Raudonosios Armijos –
Liaudies komisaras kariniams ir jūriniams reikalams, Revoliucinės
Karinės Tarybos pirmininkas, Leiba Davydovič TROCKIJ
(BRONŠTEIN).

Visiškai “atsitiktinai” virš 90% visų TSRS vadovaujančių postų užėmė judėjai pagal tautybę, o likusieji buvo vedę judėjas. Paprasčiausiai, visiškai “atsitiktinai” daugelis iš jų žinomi pagal pseudonimus, o ne tikromis pavardėmis. Jeigu kam įdomu, detaliau apie tai galite paskaityti knygoje ”Žydai Rusijoje ir TSRS”, kurią parašė Andrejų Dikij. Tiesa, niekas ir niekada neužginčijo informacijos iš tos knygos, o tik stropiai apie ją nutyli. O dėl revoliucijos Rusijoje judėjų finansavimo, išsilavinęs skaitytojas gali paskaityti garsaus amerikiečių mokslininko-ekonomisto Entoni Sattono knygoje “Vol-Stryt ir bolševikų revoliucija” (“Wall Street and Bolshevik Revolution” by Antony C. Sutton).

Visiškai “atsitiktinai” nuo “rusų” revoliucijos prasidėjo rusų ir kitų pagrindinių Rusų imperijos tautų genocidas, ir buvo sunaikinta apie ŠIMTAS MILIJONŲ ŽMONIŲ! Ir buvo naikinamas nacijos žiedas, ir ne tik aristokratija ir dvarininkija, bet ir darbininkų klasė, ir dirbanti valstietija. Buvo naikinami rusų ir kitų pagrindinių tautų STIPRŪS ŽMONĖS — visi pagal Dievo Jahve nurodymus iš Toros ir Senojo Testamento:

11. Apie tai, ką karalius leidžia Judėjams, kurie yra bet kuriame mieste, susirinkti ir ginti savo gyvybes, NAIKINTI, UŽMUŠTI ir PRAŽUDYTI VISUS STIPRIUOSIUS tautoje ir srityje, kurie tik priešiški jiems, VAIKUS ir ŽMONAS, ir GYVENVIETES JŲ IŠPLĖŠTI.

(Senasis Testamentas. Esteros Knyga. 8 Skyrius.
Karalius leidžia keršyti Judėjų priešams).

11. Ir tavo vartai bus visada atviri, nei dieną, nei naktį jie nebus uždaromi, kad NEŠTŲ TAU TURTUS TAUTŲ, o KARALIAI JŲ bus atvedami kaip VERGAI.

12. Nes TA TAUTA ir TA KARALYSTĖ, kuri TAU NETARNAUS, ŽUS, ir TOS TAUTOS BUS SUNAIKINTOS.

…………………………………………….

16. Ir gersi tu pieną, IMSI VISKĄ, KAS GERIAUSIA IŠ TŲ TAUTŲ, iš karališkų krūtinių gersi pieną, ir sužinosi, kad aš — Dievas, tavo Gelbėtojas ir Užtarėjas, Valdovas Jehova.

(Пятикнижие и гафтарот. Книга
«Дварим», Йешаягу LX, 2-5, 9-16, 1286-1288)

Ir tai tik keletas ištraukų iš Senojo Testamento ir Toros, o tose “šventose” knygose tokių Dievo Jahve “kvietimų” į savo išrinktąją tautą, daugybė! Ir bet kuris nors šiek tiek galvojantis žmogus šiuolaikinėje Rusijoje savo paties akimis mato, kieno rankose Rusijos turtai, ir kokios tautybės tie žmonės. Palyginti tų “šventų” knygų turinį su tuo, kas realiai vyksta Rusijoje, sugebės netgi vaikas! Bet panašūs procesai vyksta ne tik Rusijoje! Taip kad, paprasčiausiai, aš savo knygose tik vadinu daiktus savais vardais, o tai “kažkodėl” labai jau nepatinka straipsnių autoriui. Tai tuo labiau keista, kad po “rusų” revoliucijos1917 metais buvo apiplėšta cerkvė ir šimtai tūkstančių šventikų ir tikinčiųjų buvo represuoti, ir daugelis iš jų sušaudyti. Kodėl gi religinio laikraščio autorius taip karštai pergyvena dėl to, kad aš revoliuciją Rusijos imperijoje vadinu judėjiška!? Dėl to straipsnio autorius rašo:

“…Prie to, darbuose visiškai nėra nuorodų į kokius nors istorinius šaltinius”.

Ir, vėlgi, tų straipsnių autorius pataiko pirštu į dangų”, nes mano knygose pateikiamos nuorodos į originalius dokumentus, o ne į kažkieno nuomonę dėl tų dokumentų. Niekas dar niekada nesugebėjo užginčyti nė vienos pozicijos iš mano knygų. Atvirkščiai, vis daugiau ir daugiau atskleidžiama faktų, kaip mokslinių, taip ir istorinių, kurie visiškai patvirtina mano teiginius. Dėl to, kad niekas negali nieko užginčyti, visi tie, kam mano pateikiama informacija stovi “skersai gerklės” ir turi nors kokią vaizduotę, stengiasi patylėti, negu skleisti absoliučias nesąmones, kaip tai daro straipsnių autorius. Bet tų straipsnių autorius ne tik nedoras žmogus, bet dar ir atviras melagis! Ir, jeigu jis giliai tikintis žmogus, tai, kaip jis galėjo meluoti ir šmeižti be jokio sąžinės graužimo?! Arba, kaip sakoma, jam tikslas pateisina priemones!?

“…Tėvynės istorijos iškraipymai pagal “levašoviečius”, rėmimasis melagingu dvasingumu, kuris neigia tradicines rusų tautos vertybes, paprasčiausiai, nesuderinami su sveiku patriotizmu, — pabrėžė jauni patriotai interviu mūsų laikraščiui

Įdomu būtų sužinoti, ar tai paties autoriaus laisva kūryba, kuris ne tik parašė scenarijų savo “pjesei”, bet ir pats suvaidino visus pagrindinius “vaidmenis” tame spektaklyje!? Nes, jeigu taip pareiškė jauni “patriotai”, tai man tų jaunų žmonių nuoširdžiai gaila, kurie dėl naudos sau pasiruošę išduoti ir meluoti! Visiems, kurie iš tikrųjų domisi tiesa, galiu pasiūlyti pasižiūrėti videoįrašą apie mano susitikimą su jaunais “patriotais”, kuriems buvo siūlomi tik realūs faktai iš tos pačios istorijos ir nė vienas ne tik nieko neužginčijo, bet ir net nerodė jokio apmaudo dėl “iškraipytos” istorijos. Atvirkščiai, susitikimo metu su tais jaunais žmonėmis aš pateikiau realius faktus iš tikrai didžios rusų tautos praeities, kurią sukūrė mūsų civilizacijos protėviai, iš kurios kilo ir legendinės Atlantidos, Senovės Egipto, Senovės Kinijos, Senovės Graikijos civilizacijos!

Bet, matyt, jaunųjų “patriotų” netenkina tokia didi praeitis, bet juos tenkina Romanovų ir jų pratesėjų — bolševikų — sufabrikuota praeitis, kurioje slavai, tame tarpe ir rusai, tik dešimtame amžiuje išlindo iš irštvų ir dėl visko, kas Rusijoje yra gero, turi būti dėkingi šviesiesiems Vakarams! Ir niekas niekada jiems jokios finansinės pagalbos nesiūlė, nes visi veiklai skiria savo asmeninį laiką savanoriškai. Videokonferencijos metu su Archangelsko jaunaisiais “patriotais” aš jiems sakiau, kad, jeigu jie nuspręs prisijungti prie Judėjimo, tai privalės būti pasiruošę besąlygiškai tarnauti savo liaudžiai ne dėl naudos sau, o dėl rusų ir kitų Rusijos pagrindinių tautų ateities. Matyt, kad jiems pasiūlė ką nors kitą, ir manau, kad net nereikia aiškinti, ką!

Tik gaila, kad tokie jauni žmonės neturi nei garbės, nei sąžinės, ir jie pasiruošę eiti lavonais, jeigu tik jiems tai bus naudinga. Matyt, kad jie į susitikimą atėjo tikėdamiesi, kad jiems pasiūlys pinigų ir karjeros galimybes, o pasiūlė tik tarnauti savo liaudžiai. Bet jie pasirinko savo “trisdešimt sidabrinių”, tai jų pasirinkimas, jeigu tik jų neužkankins sąžinė. Bet, greičiausiai, jie jos neturi!..

O dabar dar keletas žodžių apie tų straipsnių autorių. Jis savo skaitytojams praneša, kad savo knygoje “Rusija kreivuose veidrodžiuose” aš vadovaujuosi nepatikimais šaltiniais. Tik norisi jam dar kartą priminti: prieš apie ką nors rašant, gerai būtų bent perskaityti tai, ką kritikuoji! Nes mano knygoje pagrindiniais šaltiniais buvo… SENASIS TESTAMENTAS ir TORA! Na, ką gi, jeigu jis skaito, kad tie šaltiniai nepatikimi… būsiu priverstas su juo sutikti…

Nikolajus Levašovas,
2008 m. kovo 7 d.

.