KLAUSIMAS

Ar bus kuriamos naujos “SvetL” Technologijos Žmogaus Smegenų oktavų paaukštinimui? Kada laukti tokių technologijų?

ATSAKYMAS

O kas Jums sakė, kad jos NESUKURTOS ? “SvetL” ir yra tokios Technologijos. Kitas reikalas – kas ir kaip jas SUPRANTA ir naudojasi. Smegenų oktavos “keliamos” ne tik “SvetL” Programų pagalba, bet ir Kompleksu vykstančių procesų, tame tarpe – per PAŽINIMĄ. Šiandien “SvetL” nauda tame procese labai didelė.

.

⚜️📖⚜️

.

KLAUSIMAS

Ar apsaugoti “SvetL”  Komplekso savininkai, ar Generatorius nuo įsibrovimų saugo tik save?

ATSAKYMAS

Niekas negali Jūsų “nuskanuoti”, jei turite “SvetL”. Nesvarbu, kur randasi Kompleksas ir ĮJUNGTAS jis ar IŠJUNGTAS. Visa kita- pagal NAUDOTOJO INSTRUKCIJĄ.

.

⚜️📖⚜️

.

KLAUSIMAS

Mano klausimas apie širdį su dirbtiniu vožtuvu. Ar gali padėti “SvetL” žmogui, su dviem dirbtiniais vožtuvais širdyje? Mano nuomone, veikiant “SvetL” Programoms, pagerėjimas ir pasveikimas vyksta per savijautos pablogėjimą ir chroniškų ligų paaštrėjimą, kurie tokius žmones gali privesti prie širdies sustojimo ribos. Ir dar, kol širdyje yra dirbtinis vožtuvas, žmogus per “SvetL” Programas negali paleisti naujo vožtuvo atkūrimo proceso. Kad tęstųsi biologinis egzistavimas, “SvetL” nenaudoti. Galimai, mano svarstymai klaidingi, tai mano giminaitės problema, man svarbus Jūsų atsakymas į klausimą.

ATSAKYMAS

Tokių klausimų gėdytis nederėtų. Atlikta dirbtinė intervencija į SVARBŲ ORGANĄ. Tikriausiai, jei nebūtų atlikta, žmogaus jau nebebūtų. Bet, PRIIMANT SPRENDIMĄ DĖL VOŽTUVO PAKEITIMO, žmogus neturėjo “SVETL” KOMPLEKSO. Todėl dabar mes prieš faktą, kuris yra.

Jūsų nuomonė TEISINGA, dėl palengvėjimo ir SVEIKATINIMO (nenaudokite termino “išgydymas”, todėl, kad Kompleksas SVEIKATINANTIS, kitaip jo visai NEBŪTŲ, atspėkit kodėl ).Tie procesai vyksta per paaštrėjimus, “sveikatos pablogėjimą”, o kartais tiesiog skausmą. Deja, kitaip neįmanoma. Taip “sukurtas” Žmogus. Todėl ir numatytas INTENSYVUMO REGULIAVIMAS (poveikio galingumas).VISA, KAS AUKŠČIAU IŠVARDINTA, kas liečia skausmą ir kitus “efektus”, byloja apie tai, kad SVEIKATINIMO PROCESAI INTENSYVIAI “PALEISTI”. Tai (pas daugelį) gali pasireikšti gausiomis išskyromis, įskaitant viduriavimą. Tai organizmo valymosi rodiklis ir šlakų “ŠALINIMAS”.TAIP TURI BŪTI.

Antra, reikia atidžiai paskaityti (pradžiai) “Naudojimo instrukciją”, straipsnius “Знания от На Чала” ir suprasti, kad tai kas įdiegta KOMPLEKSE -TAI GYVA IR SAVAIME BESIVYSTO, o pradėjus sąveikauti su Jumis( jūsų ESME), tampa GIMTA IR NIEKADA (!) NEPAKENKS, dėkokime N. Levašovui. Suprantama, po chirurginio įsikišimo apie naują gyvą vožtuvą kalbos būti negali. Apie tai būtų galimybė kalbėti, jei Kompleksas būtų naudojamas iki operacijos. Nėra jokių abejonių, kad širdis gaus ŽENKLIĄ PAGALBĄ dirbant (ir ne tik širdis, todėl, kad viskas tarpusavyje susiję).Todėl “SvetL” tokiems ligoniams BŪTINAS, MAKSIMALIAM BIOLOGINIO GYVENIMO pratęsimui. Tai liečia ir tuos, kuriems dėl vienokių ar kitokių priežasčių buvo pašalinti organai. Tokių pavyzdžių mes turime. Paskaitykite skyrelį “KAI KURIOS PASTABOS” ir patys viską suprasit.

.

⚜️📖⚜️

.

.

KLAUSIMAS

Koks “SvetL” Programų vystymo planas? “SvetL” Apyrankės eksploatacija žymiai paprastesnė nei Komplekso, plius naudotojas nepriima jokių sprendimų, išskyrus “nešioti” ar “nenešioti”. Žymiai paprastesnis ir Apyrankės gamybos procesas, kas įtakoja kainą.

Akivaizdus “SvetL” Programų vartotojų didėjimas, kokie dar tikslai realizuojami? Kuo daiktas paprastesnis, tuo sunkiau jį sulaužyti.

.

ATSAKYMAS.

Neblogai! Jau daug rašiau apie “SvetL” Programas ir manau, kad šiame etape prirašyta daugiau nei pakankamai.

Šiame “Projekte” nėra “paprastai ir greičiau”, nėra požymių “normaliam ir sveikam vystymuisi”. Yra tik viena – “GEROVEI!”

Kainos mažinimas ne dėl to, vykstantys įvykiai verčia NEATSILIKTI. Neturime teisės ATSILIKIMUI IR NEREAGAVIMUI.

Pats atsakėte į savo klausimą – Technologijos dirba, rezultatai “daugiau negu…”, tai kiek kainuotų visa tai, jei tai SUKURTŲ tie, kurie įvedė mus į tokią būklę, kurioje dabar esame, kiek pinigų ir vilčių mes jau žmonėms sutaupėme ir kiek dar sutaupysime. Taip turbūt bus tiksliau.

.

⚜️📖⚜️

.

KLAUSIMAS

Norėčiau įstoti į “SvetL” Programas, bet man labai svarbūs sekantys momentai :

–Kokie įstojimo į “SvetL” Programas sąlygos?

–Ar reikės atlikti periodinę sveikatos būklės patikrą ir sudaryti ataskaitą?

–Jeigu taip, tai kaip dažnai reikia tai atlikti?

–Kokia “SvetL” Komplekso ir “SvetL” Apyrankės kaina?

–Ar galima padovanoti “SvetL” Apyrankę kitam žmogui?

.

ATSAKYMAS

Visos sąlygos “SvetL” svetainėje.

Reikia atlikti stebėjimus, jei jums įdomūs sveikimo procesai.

Taip vadinamos ataskaitos- tai mūsų PRAŠYMAS JUMS, todėl kad vedame žmonių sveikimo STATISTIKĄ. Taip pat rekomenduojame rašyti asmeninius dienoraščius (sau – paskui patiems bus įdomu).

Visos kainos ir kas su tuo susiję yra svetainėje “SvetL”.

Dovanoti Apyrankes ne reikia, o BŪTINA. Patikėkite, dėkingumas bus beribis.

.

⚜️📖⚜️

.

KLAUSIMAS

Kokios egzistuoja Technologijos, kurios gali nustatyti dingusių objektų koordinates (Boingo dingimas), kokios dar tų Technologijų galimybės, išskyrus vieno ar kito objekto koordinačių nustatymą? Apie šias naujausias Technologijas jau kalbėjo N. Levašovas.

.

ATSAKYMAS

Jeigu kalbėti apie tas technologijas, kurios jau yra šiandien, bet dėl vienokių ar kitokių priežasčių dar neatskleistos, tai būtų didelė monografija. Iš N. Levašovo pasisakymų ir knygų žinote, kad tai ne tik žmonių sveikatinimui skirtos technologijos.

Atėjo laikas kai kurių Technologijų pritaikymui ir jų viešam demonstravimui. Konkrečiu atveju, apie kurį klausiate, buvo ( pagal susitarimą) panaudotos kelios Technologijos, tame tarpe ir tos galimybės, kurios leidžia pagal laiką ir vietą “atkurti” veiksmus, įvykdytus grupės žmonių. Jeigu atidžiai skaitėte straipsnį, tai ten APRAŠYTI ĮVYKIAI, kurie buvo KRUOPŠČIAI SLEPIAMI ( tai vienos Technologijos). Duotos “DINGUSIO” BOINGO koordinatės ( kitos Technologijos).Papasakota apie tai, kas “nutiko” Boingo keleiviams, kur jie “PERSIKĖLĖ” (tai trečios Technologijos).

Mes minėjome, kad galime nustatyti bet KURIO ŽMOGAUS buvimo vietą laike ir erdvėje, jei bus pateikti kai kurie to žmogaus parametrai.

Patikėkite – TIE KAM BUVO SKIRTA mūsų “INFORMACIJA”, tai suprato teisingai ir panaudoti veiksmai sako, kad mes “PATAIKĖME Į TIKSLĄ”.(Istorija su antru Boingu).Kas dalinai buvo pasakyta tuo straipsniu?

Šiandien nėra pasaulyje to, ko negalima sužinoti, jei PRIEŠINGA PUSĖ (paprasčiau – MŪSŲ PRIEŠAI),naudoja “veiksmus”, nukreiptus PRIEŠ ŽMONES. Pažiūrėkite, kiek MELO IR FALSIFIKACIJOS jie naudoja NUSLĖPTI SAVO VEIKSMUS ! Ir visa tai jūs patys matote ir girdite šiandien ! Visi jų “ketinimai” žinomi ir visi jų globaliniai “RENGINIAI” nustatomi užuomazgų stadijose. Viskas matoma, jei yra gebėjimas “MATYTI” IR ” GIRDĖTI”.

Deja, šiandien vyksta karas. Žiaurus ir negailestingas su visomis pasekmėmis. Deja, jų beprotybė dar KAŽKURĮ laiką tęsis, todėl kad ( jūs taip pat akivaizdžiai matote) su JŲ SMEGENIMIS kasdien darosi vis blogiau ir blogiau, o kai kuriems individams, taip vadinamiems “PASAULIO VALDYTOJAMS”, smegenų veikla jau “pilnai” užblokuota ( rašau švelnia forma).

Technologijos STIPRIOS, KAI JOS NAUDOJAMOS KOMPLEKSE. Ir čia nesvarbu, kas jas sukūrė. JOS TIESIOG PAPILDO viena kitą. TAI IR BUVO PADEMONSTRUOTA. Svarbu , kad TAI MŪSŲ !!!RUSŲ !!! TECHNOLOGIJOS. Ir panašių šiandien niekas neturi ! Kad ir kas ką besakytų.

Viskas GYVENA TIK VYSTYMESI. TSCHNOLOGIJŲ vystymas gali būti tik tada, kai pas tą ( arba tuos), kas sugeba tas Technologijas naudoti ir vystyti, ATSIRANDA NAUJOS ŽINIOS.

Žinios (Jūsų, o ne kažkieno) gali atsirasti, pasireikšti tik tada, kai Žmogus  PASTOVIAI TŲ ŽINIŲ IEŠKO IR “SEMIASI” iš ŠALTINIŲ, kuriuos pats sugeba SUVOKTI, patikrinti ir PAŽINTI. VISKAS PAPRASTA ! IR APIE TAI NE KARTĄ RAŠĖ IR KALBĖJO N.LEVAŠOVAS.

Argi N. Levašovas kada nors sakė, kad jei PAŽINSITE ir suvoksite jo darbus, TO PAKAKS, kad taptumėte KŪRĖJAIS ? N. Levašovas visada akcentavo, kad tie veikalai, kuriuos jis mums paliko – TAI PAGRINDAS , nuo kurio galima ir reikia atsispirti, kad judėtume į priekį ! PRISIMINKITE TAI !

.

.

⚜️📖⚜️

.

KLAUSIMAS

Ką daryti, jei artimi žmonės, su kuriais gyveni, nepriima ir nieko nenori žinoti apie “SvetL” ? Apie naują informaciją, apie įvykius Žemėje? Mane “SvetL” transformuoja, aukština smegenų oktavas, keičiasi energetika ir tuo pačiu metu didėja praraja tarp artimų žmonių, kurie visa tai neigia. Tuo tarpu, didėjant mano emociniam atsparumui (naujas pojūtis), didėja dirglumas mano atžvilgiu tų, kurie nesinaudoja prietaisais. N. Levašovas sutuoktinių poros pavyzdžiu paaiškino, kaip vieno partnerio potencialo perteklius padengia kito trūkumą ir bendra energetika išsilygina. Kas vyksta poroje – vienas iš tėvų – suaugęs vaikas?

ATSAKYMAS

Šia tema parašyta daug knygų, viena iš jų – I. Turgenevo “Tėvai ir vaikai”. Galiu pasakyti tik viena, kad dabartiniai vaikai – tai toli gražu – NE MES. Ir visi bandymai “padaryti” juos panašiais į save, nebus vainikuoti sėkme. Ta informacija, kurią jie gauna, skiriasi nuo tos, kurią gavome mes, būdami jų amžiaus. Mano supratimu, tai jau 20-25 metai, kai prasidėjo GLOBALINIAI pasikeitimai ir ŽEMĖS VALDYMO SISTEMOS PROGRAMŲ pasikeitimai, kurie palietė ir tą kartą (jaunimą) ir tėvus, laužydami jų GYVENIMO PATIRTĮ ir jų nusistovėjusį SUPRATIMĄ apie vykstančius procesus.

Nepateiksiu jokių abstrakčių rekomendacijų, todėl kad visa tai – individualu. Yra paprasti visuomeniniai žmogiški supratimai apie žmonių tarpusavio santykius (nekartosiu, jie žinomi),kurių NIEKAS NEPAKEITĖ. Ta kryptimi reikia duoti patarimus ir rekomendacijas, o visa kita – kiekvieno žmogaus PASIRINKIMO LAISVĖ. Mūsų karta, kaip ir daugelis prieš tai buvusių kartų, įvaryta į koridorių tarp TIESOS ir MELO. Tame koridoriuje ir buvo kuriami visi žmogiški santykiai. O reikia pereiti ( prasibrauti į koridorių tarp TEISYBĖS IR TIESOS. Tai galima padaryti tik siekiant ŽINIŲ, troškimu ŽINOTI ir prievarta čia padaryti nieko neįmanoma. Padėti žodžiu ir darbais, pateikti informacijos šaltinius, iš kurių galima PASISEMTI naujų ir teisingų žinių. Jūs jau žinote. Mano supratimu kito kelio nėra ir stebuklingos lazdelės mostelėjimu, niekas neįvyks. Bet “Stebuklinga lazdelė” vis tiktai yra ir sukūrė ją tas, kas ATNEŠĖ NAUJAS ŽINIAS IR NAUJĄ SUPRATIMĄ, ieškant TIESOS IR PAŽINIMO. Tai N. Levašovo Generatorius ir “SvetL” Programos ( kaip jo neatskiriama dalis).Jūs jau žinote kaip tai dirba. Visi straipsniai rinkinyje “Знания от На Чала”, kur rašoma apie tai. Skaitykite ir duokite skaityti tiems, su kuriais norite gyventi harmonijoje ir darnoje. Į visą tai reikėtų reaguoti ramiai, su SUPRATIMU. Kiekvieno žmogaus vertinimas (jo veiklos ir ne tik) vyksta su SAVU įsivaizdavimu. Šiandien jiems ( jų supratimu) , įprasti “sveikatinimo” būdai ir gydymas – tai klinikos su daktarais, vaistinės su tabletėmis. Pagaliau yra ekstrasensai, Čakrų žinovai su visomis energijomis. Rinkis – nenoriu. Viso to rezultatai gerai žinomi ir tikrai ne guodžiantys. Per savo 500 audringo savo vystymosi metų , medicina pasiekė PATALOGOANATOMŲ lygį, ir ne daugiau, bet žmonės nenori to žinoti ir priimti. Tai jų teisė ir pasirinkimas. Reikia atkreipti dėmesį, kaip pateikiate informaciją apie tai, kuo naudojatės patys, apie “SvetL” ir apie tai kas įvyko ir vyksta. Tai NĖRA PAPRASTA ir tai reikia daryti SAVO ŽINIŲ IR SUVOKIMO LYGYJE. Noriu atkreipti dėmesį į Jūsų frazę: “didėja EMOCINIS ATSPARUMAS”. Tai labai svarbu, nes emocijos, tai Proto vystymosi ” stabdis”. Tai “stabdis”, priimant svarbius sprendimus.

Yra geras patarimas – IŠLAISVINK save nuo penkių sudedamųjų EMOCINIO “VĖŽIO” dalių:

KRITIKUOTI

SKŲSTIS

LYGINTI

KONKURUOTI

LENKTYNIAUTI

Tai patarimas ne tik Jums, bet ir visiems, kas skaito straipsnį, todėl kad EMOCIJOS po kažkurio laiko praeina, o tai ką jos padaro – IŠLIEKA.

.

.

https://shkrudnev.com/index.php/voprosy-i-otvety/tematicheskaya-sborka/tekhnologii-svetl

.

https://www.svetl.one/blogs/information

.