Tai Žinios

apie Gyvybės paslaptis,

apie Visatos sandarą, apie Sielą,

Sąmonę ir dar apie daug ką…

Šioje svetainėje rasite Žinias. Unikalias Žinias, kurios iki pat šiol nebuvo prieinamos visiems norintiems.

Šioje svetainėje patalpintos knygos, video ir audio įrašai, publikacijos, nuotraukos ir piešiniai pateikia Žinias apie Gyvybės atsiradimo principus ir mechanizmus mūsų ir daugybėje kitų planetų, apie mąstymo ir sąmonės atsiradimą, apie žvaigždžių ir planetų susidarymą, ir apie daugelį kitų dalykų…

Nikolajus Viktorovičius Levašovas

Savo knygose ir pasisakymuose Nikolajus Viktorovičius pateikė atsakymus į daugelį žmonijos mintis žadinančių klausimų:
– kaip veikia mūsų visata
– kas yra gyvenimas
– ar yra gyvenimas po mirties
– kaip formuojamas ir tobulinamas žmogus
– kaip funkcionuoja mūsų smegenys
– kas yra atmintis
– kas yra sąmonė ir pasąmonė,
– kokia yra žmogaus siela
– kas yra meilė ir dar daug daugiau.
 Šių knygų dėka skaitytojas mokosi iš naujo pažinti ir suvokti tikrąjį pasaulį, naujai. Tai yra būtent tokios būtinos žinios, be kurių neįmanomas harmoningas asmenybės ugdymas ir mūsų visuomenės raida.

Knygos

Straipsniai

Gyvoji Tapyba

,,SvetL” Technologijos

Mes visi gyvename įdomiu laiku, kai mokslingumas šiuolaikinių įsivaizdavimų jau nepajėgus nuslėpti paslėptą už jų nemokšiškumą. Nemokšiškumą, – nustebs kas nors, – apie kokį nemokšiškumą galima kalbėti, jeigu visas pasaulis tiesiog “prikaišytas” informacijos apie naujus atradimus, reiškinius, hipotezes, teorijas ir praktinius jų įkūnijimus?

Pirmiausiai, Mes su jumis apsispręskime, kas tai yra informacija ir kas yra žinios? Daugelis iš karto gali paprieštarauti: kam gi maišyti vandenį statinėje, jeigu tai vienas ir tas pats. Giminingumas tų sampratų  gali suklaidinti, bet, jeigu minutei sustoti ir susimąstyti apie reikšmę tų dviejų žodžių, kaip ir daugelio kitų, kuriais mes naudojamės kiekvieną dieną, tai bent jau minimalia  mūsų reakcija bus nuostaba. Mes visi pamiršome, kad kiekvienas žodis turi savo reikšmę, o ne tik paprastą skambesį, bet apie tai – šiek tiek vėliau. O kol kas, grįžkime prie žodžių reikšmių – informacija ir žinios. 

 

     Informacija – tai pranešimas, gautas per  jutimo organus apie įvykius aplink mus ir mumyse.       

 

     Žinios – apmąstymas ir supratimas vykstančių reiškinių aplink mus ir mumyse. Atrodytu, nežymus skirtumas, bet tai tik iš pirmo žvilgsnio. O iš tikrųjų tos dvi sampratos skiriasi, kaip dangus ir žemė.

 

Žinios  yra ne kas kita, kaip apmąstyta ir suprasta informacija, gauta per jutimo organus apie tai  kas vyksta aplink mus ir mumyse. Kaip bebūtų gaila, šiuolaikinė žemės civilizacija sukaupė didžiulius kiekius informacijos apie tai, kas vyksta aplink mus ir mumyse, bet tos informacijos apmąstymo ir jos supratimo praktiškai neįvyko.

Daug ką iš to, kas čia publikuojama, o gal net ir viską, žmonės pavadins stebuklais… Bet tai ir nenuostabu, nors taip ir nėra. Po kurio laiko, gavus reikalingų žinių ir pakilus sąmoningumo lygiui, “stebuklingi” įgūdžiai tampa įprasti, suprantami ir labai efektyvūs. Atsiranda galimybės gyventi ir kurti tokiame lygmenyje, apie kurį mažai kas nujautė… Gyvenimas pasidaro toks įdomus, prasmingas ir sodrus, kad net kvapą užima…

Tinklapio naujienos

Svetlana de Rogan-Levašova

Svetlana reiškia Nešanti Šviesą. Labai retai sutampa, kai žmogaus paskirtis, jo darbai ir vardas praktiškai visiškai sutampa taip, kaip tai yra Svetlanai de Rogan-Levašovai. Nuo pat ankstyvos jaunystės visą savo gyvenimą ji siekė Šviesos, Žinių ir dvasinio tobulėjimo. Pasakyti, kad jos gyvenimas nepaprastas, reiškia nieko nepasakyti. Nuo pat pirmųjų savo gyvenimo dienų jai teko taikytis prie to, kad ji gali daryti daug ką tokio, ko nesuprato ir negalėjo daryti aplinkiniai žmonės. Dar visiškai mažai Svetlanai teko pačiai pažinti ir įsisavinti savo sugebėjimus, mokytis juos kontroliuoti ir teisingai naudoti. Ji anksti patyrė nesupratimo ir nepasitikėjimo kartėlį, pavydą, šiurkštumą, vienatvę ir neapykantą. Nuostabūs sugebėjimai, kuriuos ji turėjo nuo pat vaikystės, pasirodė nesuprantami ir nereikalingi ją supantiems žmonėms;jai teko pačiai išgyventi ir išlikti šiame pasaulyje – gana pavojingame ir klastingame pasaulyje, ypač vienišai mažai mergaitei…

 Knyga 

Sveikatingumo Seansai

Greita skubi pagalba

Darbų tęstinumas

        Visi „moksliniai“ paaiškinimai greitai baigiasi vienu iš daugelio postulatų (teiginys, paimtas be įrodymų) ir iš tikrųjų nieko nepaaiškina iki proceso supratimo lygio.
Taip, mes išmokome naudoti kai kuriuos trupinius nesuprasdami esmės, tačiau tai mus per trumpą laiką privedė prie mirties slenksčio ir jokiu būdu negali būti mūsų aukšto lygio žinių įrodymu. Mes praktiškai bejėgiai ir neapsaugoti Gamtos akivaizdoje, todėl kad NE ŽINOME esmės reiškinių kurie joje vyksta ir, savaime suprantama, negalime šių reiškinių panaudoti. Visa tai – pasekmės melagingos Žinių bazės, kurią mes gauname adaptacijos procese į suaugusių gyvenimą.
Todėl mūsų pirmoji užduotis yra mokytis Abėcėlės ir Gramatikos naujų Žinių, kurios išdėstytos šioje Žinių Platformoje ir kurie taps Jūsų naujuoju Pagrindu. Nepakeisdami pagrindo, kad ir kiek besistengtume, mes „protingėsime“ kita linkme; mes negalėsime suprasti reiškinių esmės be teisingų pradinių žinių, be realios Abėcėlės ir Gramatikos. Tik pakeitus pagrindą – nuodugniai ištyrus ir suprantant atitinkamas knygas, bus galima įgyti ir suprasti naujas Žinias bei jų praktinį naudojimą.
Pagrindas – pagrindinių žinių ir sąvokų rinkinys – gali būti pakeistas tik tada, jei pasistengsime ir į savo galvą įkalsime „teisingą daugybos lentelę“. Ne tik skubomis perskaitysime vieną ar visas knygas, galbūt net porą kartų, bet kruopščiai išstudijuosime kiekvieną žodį, kiekvieną sąvoką, kiekvieną mintį, įsivaizduosime viską savo mintyse, suprasime, kaip ir kodėl būtent taip veikia, ir tvirtai visa tai atsiminsime.
Žinoma, be įtikinamo paskatinimo dabar sunku prisiversti tai padaryti. Toks jau yra mūsų šiandieninis mentalitetas. Tačiau kito mentaliteto mes dar neturime ir turime save paimti už sprando ir prisiversti tai padaryti …
Užtat rezultatas pranoks visus drąsiausius Jūsų lūkesčius. Kada pas Jus galvoje, laikui bėgant, viskas pradės rikiuotis tinkama tvarka, kai išsklaidyta informacija ima tapti vientisa, Jūs pradėsite jausti pirmuosius ženklus, rodančius artėjimą prie kažko didžiulio, jaudinančio ir be galo įdomaus. Šio jausmo Jūs nesupainiosite su niekuo, jo negalima sulyginti su niekuo kitu …

Mokslininkas, valstybės veikėjas, kariškis Fiodoras Dmitrijevičius Škrudnievas

Mes esame bendraminčių grupė, užsiimanti Naujų Žinių pažinimu, kurių pagrindu sukurtos Naujos Ateities Technologijos, padedančios Žmonėms suprasti ir įveikti šį sunkų, bet labai įdomų mūsų civilizacijos periodą!  Trumpai apie mus …

„Mes neturime nieko bendra su grupėmis, užsiimančiomis okultizmu skelbiančiomis ,,Naujojo Amžiaus” apreiškimus, laukiančiais„ vyresniųjų brolių iniciatorių “ ar ateivių, turinčių nukreipti Žemės gyventojus link nušvitimo.

Mes neužsiimame tokiais reiškiniais kaip telestezija, teleogija, telepatija, aiškiaregystė, dvasingumas, tolimas matymas ir kt.

Mes nekuriame begalinių teorinių ar hipotetinių konstrukcijų, kuriomis siekiama paaiškinti nereikšmingus to ar kito parapsichologinio eksperimento nukrypimus nuo tikimybių teorijos.

Mes nesikreipiame pagalbos į paralelinių pasaulių Būtybes (astralinių, mentalinių ir kt.) , nesinaudojame „dvasių ir angelų užkeikimais“, magiškų daiktų naudojimosi ir pan. Esame įsitikinę, kad visa tai yra nereikšmingas, vulgarus NESUPRATIMAS ŽMOGAUS esmės ir jo TIKSLO pasaulyje.

Mes įsitikinę kūrybine galia ir Tikėjimo ir Protingumo stiprybe . Mes įsitikinę tikrumu ir ontologine bendrosios žmonių vienybės reikšme. Mes giliai ir nuoširdžiai tikime Naujosiomis Žiniomis, kurias mus suteikė Žymūs Rusijos Mokslininkai – N. Levašovas, A. Hatybovas, N. Morozovas ir kiti.

Mes įsitikinę, kad Žmogaus Egzistencijos Kosmosas yra atspindys paties Žmogaus ir kad Pasaulio ir Žmonijos reformos priemonė yra pačiame Žmoguje. Mes pripažįstame besąlygišką Dvasingumo pirmenybę prieš materiją.

 

Rusijos mokslo ir technikos draugija ir jos vadovas Fiodoras Dmitrijevičius Škrudnievas

Autoriai parašę fundamentalius kūrinius

Tai autorius pagrindinio unikalaus kūrinio, susidedančio  iš septynių tomų – „Kristus“ septyniuose (kai kuriuose ankstyvuosiuose leidimuose šešiuose) tomuose. Pagrindinė tezė – visa žmonijos istorija neegzistavo realia forma kaip vienas po kito vykstantys įvykiai, ir yra tik produktas NESENŲJŲ PLANAVIMŲ , skirtas formuoti masinę Žmogaus įsivaizdavimą apie savo nenutrūkstamą „Senovės istoriją“, kad suvoktu save kaip vietinį vystymosi produktą Planetoje Žemė …

Morozovas Nikolajus Aleksandrovičius

Viskas, ko mes mokinomės – pasirodė lego žaidimas ir arkliška gramatika. (Aleksandras Michailovičius Hatybovas)

Galima tikėti viskuo tuo, ką šiandien mums pateikė mokslas, tačiau žinių iš šito jau nesulipdysi, o įtikinami įrodymai, kuriuos pateikia mokslas, sukurti sąlygomis kai nėra kitos žinių sistemos.
(Aleksandras Michailovičius Hatybovas)

Nustatytas neįprastas mokslui reiškinys: jei naujas mokslinis darbas iš tikrųjų (bent akimirkai) atskleidžia gamtos paslaptis, autorius yra apšmeižiamas (sudeginamas). Bet jei kūrinys yra tiesioginė dezinformacija, tada laukia apdovanojimai, Nobelio ir kiti prizai, titulai ir kt.
(Aleksandras Michailovičius Hatybovas)

Aleksandras Michailovičius Hatybovas (Morozovas)

Tai autorius ir bendraautorius daugelio fundamentalių kūrinių, kurie keičia mūsų visų požiūrį į daugelį mūsų gyvenimo ir aplinkos aspektų. Apie tai plačiau rasite tinklapyje http://www.salvatorem.ru/

MOKSLINIO - TYRIMŲ INSTITUTO PREVENCINIŲ STRATEGIJŲ CENTRO generalinis direktorius B.V. Makovas

Sveiki. Šiuo metu, iš šio puslapio galima parsisiųsti didžiąją dali Nikolajaus Levašovo darbų, bei kitos naudingos ir įdomios informacijos. Taip pat šis puslapis, laikas nuo laiko yra papildomas, taisomos klaidos ir prižiūrimas. Jeigu turite kokių pastabų ar klausimų prašome rašyti.     Kontaktai

Naujos Žinios