D. Škrūdnievas. Atsakymai į klausimus.2

F. D. Škrūdnievas. Atsakymai į klausimus.     Kodėl  neskelbiate medžiagos spausdintine forma; kodėl nenurodomos tikslios objektų ir kompleksų vietos; kodėl nenaudojate jau žinomų viešųjų autorių medžiagos; ar galite surengti atvirus susitikimus ir seminarus su...